Unngå vannlekkasjer og vannskader

Vannlekkasjer er en av de største enkeltårsakene til skader på hjem og bygninger i Norge. I snitt skjer det faktisk en vannskade hvert sjette minutt.

Her har vi samlet de viktigste tiltakene dere kan gjøre for å unngå vannskader i bedriften – og hva dere skal gjøre om det oppstår en vannlekkasje.

Forebyggende tiltak

Slitasje og produkt- eller håndverkerfeil er av de vanligste årsakene til vannlekkasjer. Derfor er jevnlig vedlikehold og tilsyn av rør viktige tiltak for å unngå vannskader i bedriften.

 • Steng hovedstoppekranen hvis bygget skal stå tomt i mer enn et døgn.
 • Hold bygningen varm slik at vannet ikke fryser – også når det ikke er noen der.
 • Sørg for at våtromsstandarden blir fulgt hvis badet skal pusses opp.
 • Skift ut gamle rør før de begynner å lekke.
 • Rens vannlåser og sluk jevnlig.
 • Pass på at det ikke er lekkasjer eller synlige feil på ledninger og utstyr.
 • Monter vannstoppventil.

Dette gjør du hvis du oppdager en vannlekkasje

 1. Steng vanntilførselen så raskt som mulig 
 2. Ring oss på telefon 915 03100 (hele døgnet) så vi kan gi dere rask hjelp  
 3. Ta kontakt med brannvesen, vaktmester, rørlegger eller andre fagfolk hvis nødvendig 

Tegn på fukt og muggsopp

Disse tegnene på fukt og muggsoppdannelser bør dere følge med på:

 • Vanninntrengning i kjeller/sokkeletasje
 • Fuktige kjellermurer (saltutslag)
 • Misfarging/sverting på vegger og tak, spesielt i våtrom som bad og vaskerom, men også bak møbler og skap som er plassert inn mot kalde yttervegger.
 • Vannlekkasjer i bygningskonstruksjoner eller bygningens røranlegg
 • Dugg på vinduer
 • Synlig hussopp eller muggsopp
 • Mugglukt
 • Insekter, spesielt sølvkre
 • Hodepine, tretthet, astma og allergier

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager tegn til fukt?

Oppdager dere tegn på fukt, kan dere forsøke å tørke ved blåse inn varm luft der det er fuktig. Er det behov for å rive vegger eller skifte tak, bør det igangsettes så raskt som mulig.

 

Få flere råd og tips om HMS i bedriften.