Hopp til innhold

Lokalt engasjement i Nord-Odal

Gjensidige Nord-Odal har gjennom flere år støttet opp under skadeforebyggende tiltak, og om viktige ting i lokalsamfunnet som vi er en del av. 

Vi ønsker at vårt brannvesen skal ha gode hjelpemidler når de utfører sitt yrke. Dette vil komme innbyggerne til gode når uhell skjer.

Brannvesenet

Gjensidige Nord-Odal har gjennom flere år gitt betydelig støtte til brannvesenet i kommunen, som i dag står relativt godt rustet til å takle forskjellige oppgaver. Vi er stolte av å være bidragsytere for at innbyggerne i kommunen skal føle seg trygge. Et av våre formål er å ha fokus på forebyggende tiltak for å unngå skader.

Vi har blant annet kjøpt lykter til å montere på brannhjelmen for at brannmannskapene skal ha godt arbeidslys. Dette forenkler arbeidssituasjonen betraktelig i de utfordrende folrholdene  de ofte jobber under.  Denne investeringen er dekket av Nord-Odal Gjensidige Brannkasse i sin helhet.

Gjensidige Nord-Odal var med på å få finansiert nytt tak på skolemuseet. Vi er glade for at vi kunne bidra til å ta vare på dette historiske bygget for fremtiden.

Nytt tak på Sagstua skolemuseum

Det er arbeidet en periode med å få på plass nytt tak på bygget. Det gamle taket var i dårlig forfatning og hadde behov for oppgradering. Dette ble finansiert og utført høsten 2011. Det viste seg at det var på tide at noe ble gjort, da det var råteskader som også måtte utbedres.

Bakketaket

Bakketaket er et tiltak i regi av ungdomsskolen. Dette driftes på gården til Harald Moen, som også er leder for prosjektet. Her får elever en annen skolehverdag hvor praktisk arbeid er i fokus. Dette er arbeid som er relatert til mekanikk, sveising, gårdsarbeid og vedhogst. Det er viktig at de elevene som driver med dette har tilgang til verneutstyr som både er påkrevet og ikke minst viktig å bruke.

Gjensidige Nord-Odal har gitt støtte til anskaffelse av slikt utstyr. Mye er allerede anskaffet og mer kommer til etter hvert. Det vil si at elevene kan utføre de forskjellige oppgavene sikrere enn tidligere. Det er viktig at vår oppvoksende generasjon kan ha slike tiltak og at dette skjer i trygge rammer. Vi ønsker lykke til med arbeidet fremover!

Tilbake til forsiden