Årets Dugnadshelt

Gjensidige Nordmøre og Romsdal har i flere år vært en betydelig bidragsyter til frivillige lag og foreninger gjennom Dugnadsløftet i Nordmøre og Romsdal. 

Vi ønsker også å hedre enkeltpersoner som på frivillig basis har utmerket seg over tid, til inspirasjon og glede for sitt lag eller forening innen kultur og idrett gjennom hedersprisen Årets dugnadshelt.

Årets dugnadshelt mottar en pris på kr 75.000,-. 

Årets dugnadshelt 2017

Mary-Ann Samuelsen Naas fra Elnesvågen håndball ble kåret til Årets Dugnadshelt 2017.

Mary-Ann er genuint opptatt av å utvikle sin idrett for barn og unge i sitt lokalmiljø. Hun har vært aktiv spiller, er trenger og har også et administrativt ansvar i klubben. Hun stiller alltid opp ved dugnader og er aktiv i det inntektsbringende arbeidet i klubben. Det er slike personer vi ønsker å sette ekstra pris på, sa Vidar Skaar, adm. dir. i Gjensidige Nordmøre og Romsdal, da han delte ut hedersprisen.

Vi gratulerer Mary-Ann Samuelsen Naas og Elnesvågen håndball med hedersprisen!

 

Nominer din kandidat - søknadsskjema

For 2018 er søknadsperioden avsluttet! Velkommen igjen neste år.

Alle nominasjoner må sendes via vårt elektroniske skjema. Vi behandler kun søknader som kommer inn via dette skjemaet og i dette tidsrommet. - Utfyllingen tar ca. 5 minutter.
- Søknadsskjemaet har ikke tidsbegrensning  
- Alle felt er obligatorisk å fylle ut. 

- Du kan søke fra 01. mai kl 00.00 til 30. juni kl 24.00.

Har nominasjonsskjemaet gått gjennom?
Du skal motta en bekreftelse på e-post med saksnummer etter at skjemaet er sendt inn. Hvis du ikke mottar denne, kan det ha skjedd en feil. Send oss da en mail slik at vi kan sjekke om vi har fått søknaden.

Behandling av søknaden
Nominasjonene vil bli behandlet etter søknadsfristen. 


Spørsmål?
Ta kontakt med Kari Buvik, mob.  971 74 991 eller send mail til  kari.buvik@gjensidige.no