Dugnadsløftet- hvordan få støtte?

Vi støtter aktiviteter, lag og organisasjoner som er med og utvikler Nordmøre og Romsdal til et bedre sted å bo. Vi støtter tiltak som er med på å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. 

Siden 2006 har vi tildelt over 60 millioner kroner til  2600 prosjekter.

 

Default

Hvem kan søke?

 • Alle frivillige organisasjoner, lag, foreninger og kommuner i Nordmøre og Romsdal, med unntak av Rindal, Surnadal, Tingvoll og Halsa (unntatt Valsøyfjord). 
 • Gjensidige sine kunder prioriteres.
 • Kunder som bor i andre virksomhetsområder henvises til  GjensidigeStiftelsen, eller til sitt nærmeste lokalkontor.
 • Politiske organisasjoner kan ikke søke.

Hva gis det støtte til?

 • Primært til kultur- og idrettsaktiviteter. 
 • Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres.
 • Prosjektet må ha en økonomisk ramme og må være tidsbegrenset 
 • Kommuner kan søke støtte til prosjekt av allmennyttige art, men vi ønsker ikke å overta det offentliges ansvar.

Vi støtter ikke:

 • Rene sponsorsøknader og søknader som defineres som rene skadeforebyggende 
 • Lønnet arbeid, eller kommersiell drift

Hvordan søke?

 • Skriv søknad med en kort og god beskrivelse av prosjektet og hvorfor du mener vi skal støtte prosjektet ditt.
 • Ved søkebeløp over kr 20 000 ettersendes budsjett og finansieringsplan pr. mail. 
 • Søknaden må sendes inn via vårt elektroniske søknadskjema.
 • Søknadskjema er tilgjengelig i søknadsperioden fra 01. mai - 30. juni.
Søk om midler i perioden 1.mai - 30.juni!
Icon-tip

Hva skjer etter at jeg har søkt?

 • Du mottar bekreftelse pr. mail med saksnummer
 • Ved søkebeløp over kr 20 000 ettersendes budsjett og finansieringsplan pr. mail
 • Alle søknader blir behandlet etter søknadsfristens utløp
 • Alle får svar pr. mail innen utgangen av oktober
 • Før utbetalingen finner sted må det pr. mail sendes inn regnskap, kontonummer og dokumentasjon for realisering av prosjektet
 • Utbetaling må skje innen ett år etter tildeling, hvis ikke blir midlene tilbakeført til fondet

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Kari Buvik, mob.  971 74 991 eller send mail til kari.buvik@gjensidige.no