Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Dugnadsløftet- hvordan få støtte?

Vi støtter aktiviteter, lag og organisasjoner som er med og utvikler Nordmøre og Romsdal til et bedre sted å bo. Vi støtter tiltak som er med på å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. 

Siden 2006 har vi tildelt over 60 millioner kroner til  2600 prosjekter.

 

Hvem kan søke?

 • Alle frivillige organisasjoner, lag, foreninger og kommuner i Nordmøre og Romsdal, med unntak av Rindal, Surnadal, Tingvoll og Halsa (unntatt Valsøyfjord). 
 • Gjensidige sine kunder prioriteres.
 • Kunder som bor i andre virksomhetsområder henvises til  GjensidigeStiftelsen, eller til sitt nærmeste lokalkontor.
 • Politiske organisasjoner kan ikke søke.

Hva gis det støtte til?

 • Primært til kultur- og idrettsaktiviteter. 
 • Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres.
 • Prosjektet må ha en økonomisk ramme og må være tidsbegrenset 
 • Kommuner kan søke støtte til prosjekt av allmennyttige art, men vi ønsker ikke å overta det offentliges ansvar.

Vi støtter ikke:

 • Rene sponsorsøknader og søknader som defineres som rene skadeforebyggende 
 • Lønnet arbeid, eller kommersiell drift

Hvordan søke?

 • Skriv søknad med en kort og god beskrivelse av prosjektet og hvorfor du mener vi skal støtte prosjektet ditt.
 • Ved søkebeløp over kr 20 000 ettersendes budsjett og finansieringsplan pr. mail. 
 • Søknaden må sendes inn via vårt elektroniske søknadskjema.
 • Søknadskjema er tilgjengelig i søknadsperioden fra 01. mai - 30. juni.
Søk om midler i perioden 1.mai - 30.juni!

Hva skjer etter at jeg har søkt?

 • Du mottar bekreftelse pr. mail med saksnummer
 • Ved søkebeløp over kr 20 000 ettersendes budsjett og finansieringsplan pr. mail
 • Alle søknader blir behandlet etter søknadsfristens utløp
 • Alle får svar pr. mail innen utgangen av oktober
 • Før utbetalingen finner sted må det pr. mail sendes inn regnskap, kontonummer og dokumentasjon for realisering av prosjektet
 • Utbetaling må skje innen ett år etter tildeling, hvis ikke blir midlene tilbakeført til fondet