Oppsigelse av forsikring for bil og andre kjøretøy

De fleste trenger ikke å si opp forsikringen. Oppsigelse skjer automatisk når Biltilsynet mottar informasjon, eller når ditt nye selskap sender oss oppsigelse.

Registrerte kjøretøy

Du trenger ikke å si opp forsikringen for registrerte kjøretøy*. Forsikringen blir automatisk avsluttet når Biltilsynet mottar salgsmelding, vrakmelding eller informasjon om avregistrering.

Det tar noen dager fra Biltilsynet har mottatt informasjon, til du kan se endringen når du logger inn her.

Hvis du skal bytte forsikringsselskap, trenger du ikke å melde det til oss. Ditt nye selskap vil sende oss en oppsigelse, slik at du ikke får opphold i forsikringene du flytter.

*Unntak: Eierskifteforsikring, campingvognforsikring og forsikring for lastebiltilhenger sies opp via skjema.

Uregistrerte kjøretøy og leasing

Ta kontakt med oss på telefon eller chat hvis

  • du skal si opp forsikringen for et kjøretøy som ikke er registrert
  • du skal si opp forsikringen og har en bil med leasingavtale