Fra flytende til fast rente

Har du boliglån med flytende rente hos oss kan du enkelt gjøre om hele eller deler av lånet ditt til et fastrentelån.

Hva er forskjellen på fastrente og flytende rente?

For økonomisk trygghet og stabile låneutgifter, kan du velge fastrente. Du får da en bindende avtale om fast rentesats for 3 eller 5 år. Flytende rente betyr at rentesatsen kan endres.

Fast og flytende rente kan også kombineres. I skjemaet kan du velge hvor mye av lånet ditt som skal ha fastrente.

Ønsker du å binde deler av lånet?

  • Velg ''Refinansiere lån'' i Gjensidige Bank og ''Boliglån med flytende rente''
  • Velg hvor mye du vil binde

Relatert innhold

Hva er forskjellen på fastrente og flytende rente?

For økonomisk trygghet og stabile låneutgifter, kan du velge fastrente. Du får da en bindende avtale om fast rentesats for 3 eller 5 år. Flytende rente betyr at rentesatsen kan endres.

Fast og flytende rente kan også kombineres. I skjemaet kan du velge hvor mye av lånet ditt som skal ha fastrente.

Ønsker du å binde deler av lånet?

  • Velg ''Refinansiere lån'' i Gjensidige Bank og ''Boliglån med flytende rente''
  • Velg hvor mye du vil binde

Fra flytende til fast rente

Vi tilbyr deg som aktiv kunde 2,90 % nominell rente på boliglån med fastrente. Er du i tillegg medlem av YS tilbys en nominell rente på 2,80 %.

Prisen gjelder for lån med mer enn 25 % egenkapital og 3 års bindingstid.

Pris på fastrentelån

Gjelder boliglån inntil 75 % av markedsverdi.

Aktive kunder

3 år: 2,90 % nominell rente
5 år: 3,00 % nominell rente

Aktive kunder i YS 

3 år: 2,80 % nominell rente
5 år: 2,90 % nominell rente

Prisene gjelder nye lån fra og med 20.1.2020 og forutsetter aktiv bruk av banken.

Se hele prislisten