Fastrentelån

For økonomisk trygghet og stabile låneutgifter, kan du velge fastrente. Du får da en bindende avtale om fast rentesats for 3 eller 5 år. Flytende rente betyr at rentesatsen kan endres. Fast- og flytende rente kan også kombineres.

Les mer om fast og flytende rente

Bytte fra flytende til fast rente

Har du boliglån med flytende rente hos oss kan du enkelt gjøre om ditt lån til et fastrentelån.

Det er smart å flytte lånet ditt til oss

Oppgi kontonummeret på lånet som skal innfris i søknaden, så innfrir og flytter vi det. Velg «Flytte lån fra annen bank» under låneformål i søknadsskjemaet.

Lurer du på noe annet?

Se spørsmål og svar om boliglån

Se våre boliglån

Relatert innhold

Bytte fra flytende til fast rente

Har du boliglån med flytende rente hos oss kan du enkelt gjøre om ditt lån til et fastrentelån.

Det er smart å flytte lånet ditt til oss

Oppgi kontonummeret på lånet som skal innfris i søknaden, så innfrir og flytter vi det. Velg «Flytte lån fra annen bank» under låneformål i søknadsskjemaet.

Lurer du på noe annet?

Se spørsmål og svar om boliglån

Se våre boliglån

Beregn fastrentelån (3 år) og søk fastrentelån

kr
kr
kr
år
Nominell rente
  %
Effektiv rente
  %
Månedsbeløp første tre år
  kr

Pris på fastrentelån

Gjelder boliglån inntil 75 % av markedsverdi.

Aktive kunder

3 år: 2,70 % nominell rente
5 år: 2,90 % nominell rente

Aktive kunder i YS 

3 år: 2,60 % nominell rente
5 år: 2,80 % nominell rente

Prisene gjelder nye lån fra og med 11. juni 2019 og forutsetter aktiv bruk av banken.

Se hele prislisten

For å få de gode prisene må du flytte inntekten din til oss