Å investere bærekraftig

Er du opptatt av hvor sparepengene dine blir plassert? Nå gjør vi det enklere for deg å velge fond som tar hensyn til etikk og bærekraft.
Målet er å skape god avkastning sett i forhold til den risikoen du utsetter deg for, og i tillegg ta etiske hensyn.

Fondene investerer kun i selskaper som følger internasjonalt anerkjente prinsipper for:

  • Menneskerettigheter
  • Arbeidsforhold
  • Miljø 
  • Selskapsstyring

Etisk merking (ESG) av fond

Rangeringen er basert på en vurdering av fondenes profil når det gjelder miljø (Environment), sosiale forhold (Social) og selskapsstyring (Governance).

Vi benytter en rangering som gjennomføres av Morningstar. Et fond med 5 globuser er blant de 20 prosent mest etiske fond innen sin kategori. Et fond uten globuser har ikke vært mulig å rangere, på grunn av manglende informasjon om selskapene fondet har investert i.

Vil du vite mer om bærekraftig forvaltning? Les mer hvordan vår leverandør Morningstar vurderer fondenes bærekraft.

Vårt fondsunivers strekker seg fra det norske og nordiske markedet, til det europeiske og globale. Se full oversikt over våre fond.