d0debb

Fondsoversikt

Vårt fondsutvalg består av aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond (obligasjons- og pengemarkedsfond). Vårt fondsunivers strekker seg fra det norske og nordiske markedet til det europeiske og globale. Se fullstendig oversikt i listen nedenfor.

Du kan sammenligne opp til 5 fond og gjøre porteføljeanalyse på opp til 10 fond.

For å kjøpe fond må du være eksisterende fondskunde i Gjensidige Bank. 

Er du ny fondskunde?
Ønsker du investere i fond og ikke har fond i Gjensidige Bank tidligere, hjelper vi deg gjerne med dette gjennom Nordea. Den 1. mars 2019 ble Gjensidige Bank en del av Nordea som er Nordens største kapitalforvalter. Vil du bli ny fondskunde besøk nordea.no eller bli kontaktet av en rådgiver fra Nordeas eget team for nye fondskunder.