Låneforsikring tilknyttet forbrukslån

Mange av våre kunder velger å tegne låneforsikring for å gi seg selv og familien større trygghet om noe skulle skje.

Langvarig sykdom, arbeidsledighet eller sykmelding kan ramme alle. I slike situasjoner er det godt å ha en låneforsikring som sørger for at lånet blir betalt.

Vi tilbyr 2 låneforsikringer

Låneforsikring Pluss har en omfattende dekning, og sikrer deg både ved arbeidsledighet, sykmelding, kritisk sykdom og død. Du kan også forsikre eventuell medlåntaker. Legg merke til at medlåntaker kun har dekning ved dødsfall.

Låneforsikring er et rimeligere alternativ og dekker kun dødsfall.

 • Hva omfattes av Låneforsikring Pluss:

  • Arbeidsledighet og Sykmelding

  Ved 100% sykmelding eller arbeidsledighet i over 30 dager sammenhengende kan forsikringen dekke 1/30 av månedlig terminbeløp for hver dag. Maksimal dekning per skadetilfelle er 12 måneder i strekk og maksimal månedlig erstatning er 13.000,-. Dekning for arbeidsledighet gjelder ikke selvstendig næringsdrivende.

  • Sykehusinnleggelse

  Er du selvstendig næringsdrivende kan du få dekket ett terminbeløp ved sykehusinnleggelse sammenhengende i minst 3  dager, og deretter 1/30 for hver dag du er innlagt.

  • Dødsfall eller kritisk sykdom

  Resterende gjeld på lånet blir slettet, maksimalt 500.000,-.

  Forutsetninger for å tegne Låneforsikring Pluss:

  • Du er over 18, men under 65 år
  • Du er fullt Arbeidsdyktig og har ikke vært Sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste 12 mnd. Du er ikke kjent med sykdom eller symptomer på sykdom som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller Kritisk Sykdom.
  • Du er fast ansatt i minimum 50 % stilling (min. 6 mnd. sammenhengende) eller er Selvstendig næringsdrivende.
  • Du er ikke kjent med, eller burde hatt grunn til å regne med, forestående ufrivillig tap av arbeid (det betyr at du før du kjøper forsikringen ikke har mottatt personlig varsel eller betinget varsel om arbeidsledighet eller permittering, eller ha mottatt skriftlig eller muntlig informasjon om mulig nedbemanning/permittering).
  • Du har fast bosted i Norge og er medlem av norsk folketrygd.

   

 • Hva omfattes av Låneforsikring:

  • Dødsfall

  Resterende gjeld på lånet blir slettet, maksimalt 500.000 kroner.

  Forutsetninger for å tegne Låneforsikring:

  • Du er mellom 18 og 65 år.
  • Du er fullt arbeidsdyktig, og ikke er kjent med sykdom eller symptomer på sykdom som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall.
  • Du er bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd.

Hva koster det å forsikre lånet

Låneforsikring er en rimelig investering i trygghet. Du betaler en fast prosentandel av ditt månedlige termin­beløp:

 Låneforsikring PlussLåneforsikring
Prosentandel av månedlig termin­beløp9,951,96
Dersom medlåntaker skal forsikres11,853,86

Priseksempel

Tabellen viser eksempler på hva forsikringene vil koste deg ved ulike terminbeløp, og alle beløp er oppgitt i NOK:

Termin­beløp
(pr mnd)
Låneforsikring Pluss
u/medlåntaker  
Låneforsikring
u/medlåntaker  
1 700169,1533,32
2 500248,7549,00
3  000298,5058,80

Du betaler forsikringen enkelt på samme faktura som forbrukslånet ditt.

 

Forsikringsgiver og formalia

Forsikringsgiver er AmTrust International Underwriters DAC., 40, Westland Row, Dublin 2, Ireland. Reg.nr. 169384. AmTrust International Underwriters DAC har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland. Gjensidige Bank er registrert i Finanstilsynets konsesjonsregister som aksessorisk agent. Gjensidige Bank har ikke en direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10 % av stemmeretten eller kapitalen i forsikringsagentforetaket, og beregner en forholdsmessig andel av premien som provisjon fra forsikringsgiveren (for tiden 67,50 %). Denne skal dekke bankens kostnader for formidling, gjennomføring og forvaltning av avtalen, samt fortjeneste.

Angrerett

Angreretten innebærer at du innen 30 dager fra kjøpsdato umiddelbart kan si opp forsikringen ved skriftlig melding til bank@gjensidige.no eller til Gjensidige Bank, Postboks 33, 0101 Oslo. Eventuelt innbetalt beløp vil da bli tilbakebetalt.

Kundebehandling

Forsikrede som har spørsmål i tilknytning til skadebehandlingen, kan ta dette opp med Skadebehandler (Crawford & Company, PB. 133, 1300 Sandvika) på tlf. 67 55 25 00 eller e-post: company@crawco.no

I henhold til FAL § 20-1 kan du bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda. Kontoret er uavhengig, og bistand i klagesaker er gratis. Finansklagenemnda kan tilskrives på følgende adresse: Finansklagenemnda, PB. 53, Skøyen, 0212 Oslo. Tlf. 23 13 19 60.