Navigasjon, søk og logg inn

Gjensidige Bank blir Nordea Direct

d0debb

Slik søker du forbrukslån

For at vi skal kunne behandle din søknad raskest mulig er det viktig at alle punktene på søknadsskjemaet fylles ut og at informasjonen er korrekt. Du får derfor her en veiledning. 

Oppgi korrekt og utfyllende informasjon

Vi sjekker all inntekt og gjeld. Dersom det er større avvik mellom det du har ført opp på inntekt og det som står på lønnslippen må du dokumentere dette. Det samme gjelder avvik mellom oppgitt gjeld og det som står i skattemeldingen.

Lånet innvilges gitt at opplysningene som er gitt er korrekte og blir dokumentert. Får vi i ettertid nye opplysninger av betydning, forbeholder vi oss retten til å revurdere tilbudet.

Hva er riktig inntektsdokumentasjon?

Er du vanlig lønnstaker eller uføretrygdet, ber vi alltid om kopi av din siste lønnslipp. Lønnslippen må ikke være eldre enn to måneder gammel og vise arbeidsgiver samt brutto- og nettoinntekt og trekk.

Husk at den inntekten du har oppgitt på søknaden må kunne dokumenteres, så dersom du har satt opp ekstrainntekter, som for eksempel leieinntekter eller barnebidrag, ber vi deg også om å dokumentere dette. Barnetrygd blir automatisk medberegnet.

Er det uspesifiserte trekk på lønnsslippen må disse dokumenteres.

Selvstendig næringsdrivende?
Du må sende inn siste skattemelding og regnskap i tillegg til regnskap hittil i år.

Hva er riktig gjeldsdokumentasjon?

Det er viktig at alle lån, kort og kreditter føres opp nøyaktig. For eksempel, husk å oppgi:

 • totalsum på hvert enkelt lån og kort og de månedlige kostnadene
 • hvilken bank du har de forskjellige lånene/kortene hos
 • om du har lån sammen med noen eller alene
 • saldo på kredittkort 
 • negativ saldo på brukskonto
 • lån på kjøretøy
 • dokumentasjon av gjeld til Statens Innkrevingssentral – for informasjon, gå til sismo.no eller ring 75 14 93 00


Kryss av i søknaden hvis lånene eller kredittene skal innfris, og legg ved kopi av siste faktura fra de du ønsker å innfri. I de tilfeller du står sammen med ektefelle på et lån er det viktig at dette merkes og at ektefelles inntekt også føres opp.

Dokumenter eventuelle gjeldsposter i skattemeldingen som ikke er oppført på søknadsskjemaet. Står det for eksempel et billån oppført, men du nylig har solgt bilen og gjort opp lånet, må du dokumentere dette med låneavtale stemplet som innfridd, kredittkortfaktura eller annen dokumentasjon fra banken.

Vi trenger hele skattemeldingen din, slik at vi kan se inntektene, fradragene og gjeldsoversikten. Vi trenger også skattemeldingen til en eventuell medsøker.

Skattekortgrunnlag, skatteoppgjør, foreløpig beregning av skatter og avgifter og lignende vil ikke bli godkjent som dokumentasjon, da de ikke viser gjeldsposter og fradrag.
Dersom du ikke har skattemeldingen tilgjengelig, finn den på skatteetaten.no eller ring Skatteetaten på 800 80 000.

Selvstendig næringsdrivende? 
Er du selvstendig næringsdrivende, send inn siste skattemelding, foreløpig regnskap hittil i år, samt næringsoppgave eller regnskap. Send inn alle sider på skattemeldingen og næringsoppgaven. Du må ha vært i virksomhet i minst ett år for å kunne søke om lån.

Når du mottar låneavtalen, gjør følgende:

Signer gjeldsbrevet

 • Signer og returner ett av vedlagte gjeldsbrev. Gjeldsbrevet merket med «kundens eksemplar» beholder du selv.
 • Gjeldsbrevet kan ikke sendes per telefaks eller e-post.
 • Bruk vanlig signatur, ikke blokkbokstaver. Husk at signaturen på gjeldsbrevet må stemme overens med den kopien av legitimasjonen du sender inn.


Før opp riktig kontonummer

 • I feltet for kontonummer oppgir du det kontonummeret du ønsker lånet utbetalt til.
 • Kontonummeret vi utbetaler til må bekreftes, for eksempel ved at det er synlig på kopien av legitimasjonen eller på lønnsslippen.
 • Velg forfallsdato dersom du ønsker en annen dato enn den 28. i hver måned.


Send kopi av legitimasjon

 • Godkjent legitimasjon er bankkort med bilde, pass eller førerkort.
 • Legitimasjon må være gyldig på dato.
 • Hvis du du hentet gjeldsbrevet på Posten bør du bruke samme legitimasjon.
 • Ikke klipp rundt kopien.


Er det fortsatt noe du lurer på, ring oss på 915 03100 eller se våre spørsmål og svar om forbrukslån.