Betalingsforsikring til kredittkort

Få ekstra trygghet hvis noe uforutsett skulle skje. En betalingsforsikring kan hjelpe deg med dine månedlige forpliktelser.

Få tryggere økonomi

Hvis du blir langvarig sykmeldt, arbeidsledig eller permittert dekker forsikringen avdrag og renter på utestående saldo på det tidspunktet med hele 5 % per måned. Dermed nedbetales gjelden din hos oss i en ellers vanskelig periode. Ved kritisk sykdom eller tap av liv, innfris saldoen i sin helhet.

Pris

Betalingsforsikringen koster 0,7 % av utestående saldo per måned. Prisen er alltid spesifisert på fakturaen for kredittkortet.

For deg som er:

  • mellom 18 og 65 år
  • fast ansatt (minimum 50 % stilling) eller selvstendig næringsdrivende
  • frisk og ved god helse
  • ikke kjent med, eller ha grunn til å regne med, forestående arbeidsledighet eller permittering

Vilkår for Betalingsforsikring