Navigasjon, søk og logg inn

Gjensidige Bank blir Nordea Direct

d0debb

Vilkår for bank- og kredittkort

For å få innvilget søknad om kort må du ha fylt 18 år og være fri for betalingsanmerkninger. Her finner du priser for bankkort og kredittkort.

Vilkår for å få innvilget din søknad om kort

 • Du må ha fylt 18 år og være fri for betalingsanmerkninger
 • Hvor mye du kan få innvilget i kreditt for kredittkortene, avhenger av inntekten din og hvilken gjeld du har

Beløpsgrenser

Varekjøp og uttak med bankkort i Norge

 • Du kan ta ut inntil 1 000 kroner i kontanter ved varekjøp
 • Ved varekjøp kan kortet benyttes for beløp inntil 100 000 kroner i en tre dagers periode
 • For minibankuttak kan du ta ut maksimalt 9 900 kroner over en tre dagers periode

Varekjøp og uttak med bankkort i utlandet

 • Beløpsgrensen på bruk av kort ved varekjøp er 100 000 kroner i en tre dagers periode
 • For uttak av kontanter i minibank/bank i utlandet er lokale beløpsgrenser gjeldende hvis de er lavere enn vår beløpsgrense (15 000 kroner per døgn og per tre dager)

Varekjøp og uttak med kredittkort i Norge

 • Ved varekjøp kan kortet benyttes for beløp inntil 100 000 kroner i en fire dagers periode
 • For minibankuttak kan du ta ut maksimalt 15 000 kroner over en fire dagers periode

V arekjøp og uttak med kredittkort i utlandet

 • Beløpsgrensen på bruk av kort ved varekjøp er 100 000 kroner i en tre dagers periode
 • For uttak av kontanter i minibank/bank i utlandet er lokale beløpsgrenser gjeldende hvis de er lavere enn vår beløpsgrense (15 000 kroner per døgn og per tre dager)

Regler for kortbruk

Kortet skal som hovedregel benyttes sammen med PIN-kode. Vi ber deg lære PIN-koden utenat, slik at du ikke behøver å skrive den ned.

Siden kortet er et verdidokument, må du hele tiden vite hvor det er oppbevart og ikke legge kortet et sted hvor det er lett tilgjengelig for andre.

Identifisering

Ved bruk av kortet skal du identifisere deg med PIN-koden. Dersom brukerstedet benytter signatur istedenfor PIN-kode, må du legitimere deg med annen legitimasjon dersom brukerstedet krever dette.

Ansvar og risiko

Din egenandel er inntil 1 200 kroner for tap som skyldes andres urettmessige bruk av betalingskort når tilhørende personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre er benyttet.

Din egenandel er inntil 12 000 kroner for tap som skyldes andres urettmessige bruk av betalingskort dersom grov uaktsomhet har muliggjort misbruket, eller du har unnlatt å melde kortet sperret snarest mulig etter å ha fått kjennskap til at betalingskortet er kommet bort (eller innen rimelig tid etter at dette burde vært oppdaget).

Reklamasjon

Det er 13 måneders frist på reklamasjon.

Vil du reklamere på et feilbelastet eller dobbeltført beløp, skal dette skje uten ugrunnet opphold. Reklamasjonsretten går uansett tapt 13 måneder etter belastningstidspunktet.

Vi kan også endre kontovilkårene med to måneders varsel uten å innhente samtykke fra våre kunder. Dersom du ikke aksepterer endringene, kan du si opp avtalen innenfor fristen uten å bli påført gebyrer.

Utenlandsk spillvirksomhet

Norske myndigheter har gitt norske banker forbud mot å formidle betaling til brukersteder utenfor Norge når det gjelder pengespillvirksomhet. Det vil derfor ikke være mulig å benytte bankkortet eller MasterCard til å betale for utenlandske pengespill.