Navigasjon, søk og logg inn

Gjensidige Bank blir Nordea Direct

d0debb

Spørsmål og svar om bank

Alle våre produkter og tjenester er lett tilgjengelig og det meste kan du gjøre selv på nett. I nettbanken vår er det tilrettelagt for at du kan administrere kundeforholdet ditt selv.

Gjensidige Bank endrer navn til Nordea Direct

Bruk banken som vanlig. Alle produkter og tjenester fungerer som før. Betingelsene dine endres ikke som følge av navneendringen og vi skal fortsatt gi deg gode priser og utvikle nye tjenester. 

Her kan du lese mer om at Gjensidige Bank endrer navn til Nordea Direct. 

For Telenorkunder: Bestill ny BankID på mobil

I løpet av det neste året vil Telenor og deres underoperatører oppgradere sine SIM-kort for å øke sikkerheten. Denne oppgraderingen fører til at alle må bestille BankID på mobil på nytt i nettbanken sin. Om dette gjelder deg, vil du motta en SMS fra oss når det er din tur. Les mer om hva dette betyr for deg.

Open banking/ PSD2

Bli kunde og bytte bank

 • Du kan bli kunde med BankID fra en annen bank – da får du tilgang til nettbanken umiddelbart. Merk at Gjensidige Bank endrer navn til Nordea Direct 27. februar. Gjensidige bank / Nordea Direct er en del av Nordea.

   

 • Du kan bli bankkunde hos oss hvis du

  • er myndig og over 18 år
  • har norsk fødselsnummer og fast bosted i Norge
  • har folkeregistrert adresse i Norge

  Hvis du ikke er myndig, kan du bli kunde med hjelp fra vergen din.

 • Du kan registrere deg som kunde og opprette de kontoene du ønsker selv om du har betalingsanmerkning. Vi kan imidlertid ikke tilby bankkort, kredittkort eller lån til deg.

 • Gjensidige Bank / Nordea Direct som er en del av Nordea, er pålagt å undersøke om kunder har skattemessig tilknytning til USA, og rapportere informasjon om disse kundene, da Norge har inngått en avtale med USA om å gjennomføre «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA). Disse reglene er gitt i forskrift til ligningsloven, og trådte i kraft 1. juli 2014.

  Norske banker vil i framtiden spørre sine kunder om de er skattepliktige i andre land enn Norge. Denne rapporteringen vil senere bli utvidet til å omfatte også andre land enn USA.

  Lest mer og last ned egenerklæring .

  Du kan lese mer om FATCA på Skatteetaten.no.

 • Spørsmålet stilles fordi banken etter hvitvaskingsloven er pålagt å undersøke om kunden er politisk eksponert person. Med dette menes en fysisk person som:

  1. innehar eller i løpet av det siste året har innehatt verv eller stilling som:
   1.1 statsoverhode, regjeringssjef, minister, eller assisterende minister,
   1.2 medlem av nasjonalforsamling,
  1.3 medlem av styrende organ i politisk parti,
  1.4 medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
   1.5 medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
   1.6 ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang,
   1.7 medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statlig foretak,
   1.8 direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.

  2. er nært familiemedlem til en slik person som nevnt i punkt 1.
   Med nært familiemedlem menes:
   2.1 ektefelle, registrert partner eller samboer,
   2.2 barn,
   2.3 ektefelle, registrert partner eller samboer til barn,
   2.4 forelder.

  3. er kjent medarbeider til en slik person som nevnt i punkt (1) eller (2).
   Med kjent medarbeider menes en fysisk person som er kjent for å:
   3.1 være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement med slik person,
   3.2 ha nær forretningsforbindelse til en slik person,
   3.3 være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk engasjement som i realiteten er etablert for å begunstige en slik person.

BankID

 • BankID er en elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett:

  I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er.

  BankID tilbys av bankene i Norge. Løsningen er basert på en felles infra­struktur, utviklet av banknæringen i regi av Finans­næringens Felles­organisasjon.

  Du må være 13 år for å kunne bestille BankID.

  Les mer på bankid.no

 • Ja, du kan logge inn med BankID fra hvilken som helst norsk bank – uansett hvilke produkter og tjenester du har hos oss.

 • Når du logger inn med BankID bruker du:

  • Fødselsnummer
  • Engangskode (kodebrikke) fra den banken der du har BankID 
  • Ditt personlige passord

   

 • Har du glemt ditt personlige passord? Hvis du har BankID fra Gjensidige Bank, ringer du (+47) 915 03100 for å bestille nytt passord. Har du BankID fra en annen bank, må du kontakte den aktuelle banken.

 • Bruker du Firefox som nettleser, bør du være oppmerksom på at versjon 38.0.1 har muliggjort lagring og automatisk utfylling av BankID-passordet ditt.

  Du bør ikke la nettleseren lagre passordet for deg. Du kan hindre dette ved å svare nei når det dukker opp spørsmål om lagring av BankID-passordet idet du logger på.

  Dersom du allerede har akseptert lagring og utfylling av BankID-passordet, kan du fjerne det igjen.

  Slik gjør du det: 

  1. Velg Options (Windows) / Preferences (Mac) i menyen.
  2. Velg "Security" i menyen til venstre.
  3. Trykk på knappen "Saved Passwords...".
  4. Markér linjen med https://csfe.bankid.no og trykk på "Remove".
  5. Du må så foreta en ny innlogging med BankID, og velge "Never Remember Password for This Site" når Firefox spør om å lagre passordet.

  BankID vil nå ligge i unntakslisten i Firefox, og du vil ikke bli spurt om å lagre BankID-passord igjen.

 • Du trenger ingen spesiell programvare for å bruke BankID, men nettleseren din bør være oppdatert.
  Les mer og oppdater nettleseren din.

 • Kodebrikke fra Gjensidige bank

  En kodebrikke uten BankID-avtale brukes til sikker innlogging og andre tjenester i nettbanken til den banken kodebrikken ble utstedt av.

  BankID fra Gjensidige eller annen bank

  BankID er en elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett, basert på en felles infrastruktur for bankene i Norge. BankID avtalen knyttes opp mot din eksisterende kodebrikke. Det betyr at kodebrikken vil fungere som BankID. BankID-funksjonaliteten brukes på tvers av banker og offentlige tjenester.

  For å kunne bestille BankID på kodebrikken må man være legitimert med pass og gjennomføre bestillingsprosessen i nettbanken.

  Dersom du er usikker på om du har BankID på kodebrikken din kan du gå inn i nettbanken under menypunktet BankID. Her finner du en oversikt over din(e) BankID-avtaler i Gjensidige Bank hvis det finnes. Har du ingen BankID-avtaler hos oss kan du enkelt bestille dette under samme menypunkt i nettbanken.

  BankID på mobil fra Gjensidige eller annen bank

  Med BankID på mobil benytter du mobiltelefonen i stedet for kodebrikken til å identifisere deg ved innlogging i nettbanken. Du taster da inn en selvvalgt PIN-kode på mobiltelefonen din for å logge inn i nettbanken.

  Bestilling av BankID på mobil forutsetter at du har både en mobiltelefon og et SIM-kort som støtter dette. Bestilling gjøres i nettbanken under menypunktet BankID. BankID på mobil er en løsning der din BankID blir lagret i SIM-kortet til mobiltelefonen i stedet for kodebrikken.

 • BankID fra Gjensidige Bank

  For å bestille BankID fra Gjensidige Bank må du først:

  • Opprette en konto hos oss
  • Logge inn med kodebrikke fra Gjensidige Bank – ikke med BankID fra en annen bank 
  • Være legitimert med pass – dette er et myndighetskrav

  Du kan da enkelt og kostnadsfritt bestille BankID i nettbanken. Velg først «Oversikt», og deretter «BankID».

 • Du kan sende oss en henvendelse via «Meldingsboksen» i nettbanken, slik at du kan legitimeres på et postkontor. Velg først «Oversikt», og deretter «BankID».

 • Du kan ikke skifte batteri på kodebrikken. Ring oss på 915 03100 for å bestille ny kodebrikke.

 • BankID på mobil

  BankID på mobil er en elektronisk identifiserings- og signeringsløsning, der sikkerhetselementene lagres i mobiltelefonens SIM-kort.

  I vanlig (banklagret) BankID er din personlige elektroniske identitet lagret hos banken. Du må derfor taste både passord og sikkerhetskode.

  I BankID på mobil ligger dette trygt lagret i ditt SIM-kort. Det er derfor tilstrekkelig å taste PIN-kode.

  Du må være 13 år for å kunne bestille BankID på mobil.

 • Ja, du kan logge inn med BankID på mobil fra hvilken som helst norsk bank.

 • Du kan bestille BankID på mobil i nettbanken:

  Velg «BankID» i menyen. På neste steg velger du «BankID på mobil», og følger bestillingsløpet.

  Din BankID på mobil blir bekreftet klar til bruk etter noen minutter, og du er klar til å logge inn.

  Ble du kunde hos oss med BankID fra en annen bank?

  Da må du legitimeres med pass før du kan bestille BankID på mobil.

  Send oss en melding om dette i nettbanken (av sikkerhetshensyn). Velg først  << Meny >>,  << Meldingsboksen >>, og deretter << Skriv til oss >>. Når vi får meldingen vil vi be deg legitimere deg med pass på ditt postkontor.

   

 • Ja, men du vil trenge kodebrikke fra Gjensidige Bank hvis du skal laste ned BankID på mobil på nytt (ved skifte av SIM-kort).

 • I brettbanken og mobilbanken trenger du kun en fire-sifret kode for innlogging og betaling.

 • BankID på mobil er beskyttet med PIN-kode, og har ingen verdi for de som ikke kjenner den.

  Etter 3 forsøk med feil PIN-kode vil BankID på mobil sperres.

 • Kontakt oss på 915 03100 og velg «bank», så hjelper vi deg.

  Du kan også finne informasjon om de ulike feilmeldingene på bankid.no

BankID er sikker signering og legitimering på nett, og gir tilgang til alle tjenester når du er logget inn på gjensidige.no

Med BankID kan du også

 1. Signere lånesøknader og avtaler på nett
 2. Bruke samme innlogging i flere nettbanker
 3. Logge inn på offentlige tjenester som Nav, Altinn og Lånekassen

BankID for 13-18-åringer

 • BankID er en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering, autentisering og signering på nettet. BankID brukes av alle landets banker, offentlige digitale tjenester og stadig flere virksomheter innenfor en rekke bransjer.

 • Med BankID kan barn blant annet øke beløpsgrensene i Vipps, logge seg inn i nettbanken, og hos Lånekassen, samt kjøpe bussbillett på mobil. Barna kan også bruke BankID når de skal søke på skoler og universitet og mye mer… .

 • Barnet må ha fylt 13 år, og begge foreldre/verger må samtykke slik at barnet kan inngå avtale om BankID. Etter at samtykkene er innhentet, kan barnet logge seg inn i nettbanken og bestille BankID til sin kodebrikke.

  Barnet må være legitimert med pass.Dersom han/hun ikke er legitimert kan vi sende et brev som hentes på deres nærmeste postkontor/post i butikk. Send oss en melding i nettbanken (av sikkerhetshensyn).

  NB! Når barnet henter brevet, må det ha med seg pass for å legitimere seg. Andre typer legitimasjon kan ikke benyttes.

   

   

Boliglån, Boligkreditt og Boliglån Ung

Søknadsprosess

Rente og lån

 • Nominell rente angir det årlige rentebeløpet som en prosentandel av lånet.

  Den effektive renten tar også hensyn til andre kostnader ved lånet, samt nedbetalingstid, terminlengde og tidspunkt for kapitalisering av renten.

 • Fastrente er en bindende avtale om en fast rentesats i 3 eller 5 år. Flytende rente betyr at rentesatsen kan endres.

  Fast- og flytende rente kan også kombineres.

  Ønsker du å binde renten på et lån hos oss? Fyll ut et enkelt skjema her så sender vi deg en tilleggskontrakt.

 • Ved annuitetslån betaler man det samme terminbeløpet hver måned (dersom renten ikke endres).

  Ved serielån betaler man faste avdrag, mens rentebeløpet reduseres etterhvert som man betaler ned på lånet. Derfor har serielån høyere terminbeløp i starten sammenlignet med et annuitetslån. 

Finansiering og sikkerhet

Nedbetaling

 • Du kan ha en nedbetalingstid inntil 30 år på Boliglån og Førstehjemslån. For Boligkreditt løper avtalen til den sies opp av en av partene.

 • Ja, kun månedlige. For Fleksilån/Boligkreditt styrer du innbetaling av avdrag selv, men du blir belastet for renter og terminomkostninger hver måned.

 • Lånet betaler du ned basert på nedbetalingsplanen, og vi trekker terminbeløpet fra kontoen du har hos oss. Hvis du har Fleksilån/Boligkreditt, styrer du innbetalingene selv.

 • På lån med flytende rente kan du betale inn ekstra når du måtte ønske det, uten kostnader. På fastrentelån binder du deg til en nedbetalingstid på enten 3 eller 5 år – og kan da ikke endre nedbetalingstid i bindingstiden.

  Boligkreditt (Fleksilån) er avdragsfritt, men du kan betale inn så mye du vil på lånet i denne perioden. Du kan også overføre penger fra lånet til din brukskonto.

 • Du kan gjøre en ekstra innbetaling til eget lån (gjelder ikke fastrentelån) ved å registrere en betaling til din lånekonto. Du finner kontonummeret under "Kontoer" når du er logget inn.

  Hvis du betaler inntil 4 virkedager før forfall av ordinært terminbeløp, vil betalingen gå til ekstra nedbetaling av avdrag på lånet. Neste terminbeløp vil gå som normalt. Betaler du i løpet av de siste 3 virkedagene før forfall av ordinært terminbeløp, oppfattes betalingen som å være det ordinære terminbeløpet (eller deler av det). Beløpet dekker da renter + omkostninger + avdrag, i nevnte rekkefølge.

 • Ja. Send oss først en melding fra NettBanken om hvor mye du ønsker å betale inn og så vil vi beregne over- eller underkurs på innbetalingen.

 • Dersom lånet innvilges med fem års avdragsfrihet vil du kunne betale renter på lånet i fem år. Det betyr også at lånet ikke nedbetales i denne perioden og at du må betale et høyere terminbeløp når du først begynner å betale avdrag. På generelt grunnlag anbefaler vi kundene våre å betale ned på lånet hver måned, men dersom du har en ordnet økonomi og trenger avdragsfrihet for en periode kan vi innvilge det. Vi kan tilby avdragsfrihet på lån som er under 60 % av boligens verdi.

 • Skriv til oss via nettbanken eller ring oss på 915 03100 så snart som mulig, så kan vi sammen finne en løsning.

 • Hvis du trenger å betale en lånefaktura fra for eksempel en utenlandsk konto, kan du bruke følgende informasjon:

  Bank: Gjensidige Bank 
  Adresse: Postboks 313, 6802 Førde 
  SWIFT/BIC: For betaling fra Europa i Euro innenfor EØS området (EU/EØS) og Sveits (SEPA) brukes GJASNO21. For alle andre typer betalinger, i andre valutasorter enn Euro, både innenfor og utenfor EØS området (EU/EØS), brukes DNBANOKK 
  IBAN: NO85 9775 9460 204

 • Du kan enkelt innfri boliglånet ved å utføre en ekstra innbetaling direkte til lånet, uten KID. Du finner all informasjon du trenger i nettbanken:

  • lånenummeret (kontonummeret)
  • saldo
  • renter som er påløpt, men ikke betalt finner du under kontodetaljer

  Dersom du ikke betaler hele beløpet vil restbeløpet belastes som ved ordinært terminforfall. Etter siste forfall vil boliglånet bli avsluttet i løpet av noen dager.

Skatt og skattemelding

 • Ja, renteutgiftene dine kan du føre som fradrag på skattemeldingen i pkt. 3.3.1 Rentekostnader. Forutsatt at fradragsreglene ikke endres, kan 28 prosent av kostnadene trekkes fra på skatten.

  Vi melder fra om beløp du kan trekke fra på skatten til Skatteetaten, slik at du ikke trenger å fylle det ut selv. Kontroller at beløpet som står på skattemeldingen din er korrekt, og stemmer overens med årsoppgaven du får fra oss.

 • Du får årsoppgaven fra Gjensidige Bank i starten av året. Du får én årsoppgave for alle lån og innskudd, og én for kredittkort.

Billån fra Nordea

Gjensidige Bank Bilfinans ble en del av Nordea 1. november 2019.

Alle billån (inkludert eventuelt kausjonistansvar) ble automatisk flyttet fra Gjensidige Bank ASA til Nordea Finans Norge AS, 1. november 2019. Kontonummer for innbetaling er ikke endret og har du satt opp AvtaleGiro eller eFaktura fortsetter disse som før. Kundeservice har flyttet til Nordea Finans og nytt telefonnummer fra 1. november er 23 20 60 21.

Nordea Finans er en av de ledende aktørene i markedet. Ønsker du å søke om billån, caravanlån eller MC-lån hjelper vi deg gjerne med dette gjennom Nordea. Besøk nordea.no for mer informasjon og for å søke om lån.

Fond

Ønsker du investere i fond hjelper vi deg gjerne med dette gjennom Nordea. Den 1. mars 2019 ble Gjensidige Bank en del av Nordea som er Nordens største kapitalforvalter. Vil du bli ny fondskunde besøk nordea.no eller bli kontaktet av en rådgiver fra Nordeas eget team for nye fondskunder.

 • Aksjefond investerer i flere ulike selskaper i inn- og utland. Ved å spre investeringene på flere selskaper reduseres risikoen sammenlignet med at du selv investerer i enkeltaksjer.

 • Kombinasjonsfond investerer i både aksje- og rentemarkedet. Ved å fordele investeringene på to ulike aktivaklasser reduseres risikoen. Fordelingen mellom aksjer og obligasjoner i et kombinasjonsfond vil variere over tid. Desto høyere aksjeandel, desto høyere er risikoen for svingninger.

 • Obligasjonsfond investerer i ulike lånepapirer utstedt av stat, kommune, fylke eller større offentlige selskaper. Obligasjonsfond har en jevnere utvikling enn aksjefond, men avkastningen vil over tid ligge noe lavere enn for aksje- og kombinasjonsfond.

  Obligasjonsfondenes verdi påvirkes av blant annet rentenivået og inflasjonen. Dersom renten holder seg stabil eller faller, vil som regel obligasjonsfond gi bedre avkastning enn pengemarkedsfond.

 • Pengemarkedsfond investerer i obligasjoner og/eller sertifikater med kort løpetid (tid til forfall er som regel under ett år).

  Fordi pengemarkedsfondene investerer i papirer med kort løpetid, svinger verdien lite og du oppnår en stabil verdiutvikling på dine sparepenger.

 • Nei, det er ingen bindingstid på pengene du setter i fond hos oss.

 • Alle kunder i Gjensidige må levere legitimasjon sammen med ferdig utfylt kundeavtale ved etablering av kundeforholdet. Godkjent legitimasjon er bankkort, førerkort eller pass.

  Er du nettbankkunde i Gjensidige Bank har du allerede legitimert deg, og kan handle fond direkte på Din side.

 • Dette varierer fra fond til fond. Det blir beregnet innløsningskostnader der fondsandelene byttes fra (selges), samt kjøpsomkostninger i det/de pengene byttes til (kjøpes).
  Se oversikt over våre provisjoner.

   

   

 • Pris på kjøp og salg av fond vil avhenge av fondstype. Du betaler ikke noe for kjøp og salg i rentefond. Du betaler som regel heller ikke noe for kjøp av fond via vår netthandelsløsning, men her finnes det unntak.
  Se oversikt over våre provisjoner.

 • Skjermingsfradrag er et skattefradrag for deler av gevinsten på aksjefond. Hvor stort fradraget er – skjermingsrenten – fastsettes av Finansdepartementet i januar året etter inntektsåret. Oversikt over skjermingsrenten finner du på skatteetaten.no.

  Ved salg av aksjefondsandeler vil årlig avkastning opp til skjermingsrenten være skattefri. For gevinst utover dette må du betale 28 % skatt.

  Merk at du må eie andelene per 31. desember for å få skjermingsfradrag. Du får ikke skjermingsfradrag for det året du selger andelene dine.

 • Spareavtale

  For å fortsette med spareavtalen må du si opp AvtaleGiro i din gamle bank, og opprette ny avtale hos din nye bankforbindelse. Som referanse bruker du avtalens KID-nummer og bankkontonummeret til Gjensidige.

 • Du kan stoppe eller endre et trekk i din bank/nettbank inntil to virkedager før trekkdato. Kunder i Gjensidige Bank kan også stoppe eller endre avtalen på Din side. Dette må gjøres ni virkedager før trekkdato. Gjensidiges bankkunder kan utsette trekk i 1-3 måneder.

 • Du kan avslutte spareavtalen på Din side. Hvis du ikke er nettbankkunde kan du ringe oss på 915 03100.

 • Innløsing av fond

  Nettbankkunder i Gjensidige Bank kan selge sine fondsandeler på Din side. Er du ikke nettbankkunde kan du ta kontakt med din investeringsrådgiver eller ringe oss på 915 03100.

 • Ved salg av fondsandeler tar det tre til ti virkedager før du har pengene på din konto. Antall virkedager avhenger av fondstypen.

 • Hvis du har ført kontonummer på innløsningsskjemaet vil pengene bli overført til denne kontoen. Hvis ikke vil pengene bli overført til den kontoen de kom fra ved første kjøp.

Forbrukslån

 • Søknadsprosess og lånebeløp

  1. Du kan søke om lån på nett
  2. Søker du på nett får du vite om vi kan tilby deg et lån, samt detaljert informasjon om lånet.
  3. Får du godkjent lånesøknaden din kan du laste opp dokumentasjon og signere avtalen med BankID.
  4. Er lånet godkjent sender vi deg alltid en e-post med lånetilbudet, samt en sms.
 • For å forhindre bedrageriforsøk ønsker vi å være helt sikre på at vi har kontaktet riktig person. For din sikkerhet har vi derfor satt som krav at vi skal kunne se at telefonnummeret disponeres eller eies av deg.

 • Du kan låne fra 10 000 til 500 000 kroner. Du får vite låneevnen din ved å sende inn en lånesøknad.

  Hvor mye du får i lån vil være en individuell vurdering. Det kan være en fordel å være 2 som søker. Å ha en medsøker vil ofte øke sjansen for å få låne det beløpet du trenger og gi deg bedre rente.

  Medsøker er solidarisk ansvarlig med hovedsøker for å betjene lånet. Dette betyr at medsøker på lik linje med hovedsøker er ansvarlig for utestående lånebeløp, renter og gebyr ut avtalt tilbakebetalingsperiode.

  Dersom lånet blir vesentlig misligholdt, kan vi kreve at hele lånet innfris av begge lånetakere etter skriftlig varsel. Vi viser i den sammenheng til alminnelige lånevilkår for forbrukslån.

 • For å kunne søke forbrukslån må du:

  • Ha en trygg og stabil økonomi
  • Ikke ha hatt noen inkassosaker
  • Være minst 21 år gammel (medsøker må være minst 18 år)
  • Ha en fast bruttoinntekt på minst 200 000 kroner i året

  I tillegg til at alle grunnkravene må være oppfylt, må vi gjøre en kredittvurdering før vi kan gi deg et lånetilbud.

 • Du bestemmer selv hva du vil bruke pengene til, men lånet kan ikke brukes som egenkapital til bolig. Hvitvaskingsloven krever likevel at vi innhenter opplysninger om formålet og vi ber deg derfor oppgi dette på søknadsskjemaet. 

 • Nei, det behøver du ikke. Likevel kan det være en fordel å være 2 som søker. Det å ha en medsøker vil ofte øke sjansen for å få låne det beløpet du trenger og få en lavere rente.

 • Vi ber alltid om kopi av siste lønnslipp for hovedsøker og eventuelt medsøker. Lønnslippen må ikke være eldre enn 2 måneder, og vise brutto- og nettoinntekt, i tillegg til trekk. Husk at den inntekten du har oppgitt på søknaden må kunne dokumenteres, så dersom du har satt opp ekstrainntekter, som for eksempel leieinntekter, ber vi deg også dokumentere dette.

  I tillegg ønsker vi kopi av siste skattemelding. Vi trenger hele skattemeldingen din, slik at vi kan se fradragene og gjeldsoversikten. Grunnlag for skattekort eller foreløpig beregning av skatter og avgifter vil ikke bli godkjent som dokumentasjon. Vi trenger tilsvarende dokumentasjon for en eventuell medsøker.

  Er du selvstendig næringsdrivende, ønsker vi at du sender inn siste skattemelding, samt næringsoppgave eller regnskap. Husk at alle sider på både skattemeldingen og næringsoppgaven må sendes inn. I tillegg ber vi om et foreløpig regnskap hittil i år.

  Les mer om dokumentasjonen vi krever .

 • Ja, det er fullt mulig å søke lån hos Gjensidige Bank selv om du allerede har et eksisterende forbrukslån hos OPP Finans. Merk at OPP Finans er en del av Gjensidige Bank og at Gjensidige Bank er en del av Nordea.

 • Mange kunder søker om et tilleggslån. Da må du ha vært kunde hos oss (Gjensidige Bank eller OPP Finans ) i minst 6 måneder, og ha betalt regningene dine i tide for å få innvilget et nytt lån.

  Hvis du får et tilleggslån blir dette et eget lån med eget lånenummer. Det eksisterende lånet ditt løper som normalt og du får en faktura per lån du har hos oss.

  Hvis du har forsikring tilknyttet lånet ditt, vil ikke denne gjelde for tilleggslånet. Du må da tegne ny forsikring.

 • Vi har et stort team med gode saksbehandlere. I låneprosessen din har du en saksbehandler som vurderer søknaden din, men dette betyr ikke at det er din personlige kunderådgiver.

 • Kredittscoring er en av de metodene banker bruker for å vurdere kundens betalingsevne. Metoden bruker statistikk og baserer seg på søknadsdata, data fra kredittbyrå og tidligere/nåværende betalingshistorikk. Den skal blant annet si noe om:

  • sannsynligheten for tilbakebetaling av utstedt kreditt
  • risiko for mislighold av kreditt (god eller dårlig betaler)
 • Bruk av kredittscoremodeller innebærer en automatisk behandling av lånesøknaden. Behandlingen tar kun hensyn til den informasjon som banken har tilgjengelig på søknadstidspunktet.

  Lånesøkere som får avslag på søknaden er ikke nødvendigvis dårlige betalere. Et avslag betyr at vi, med vår utlånspraksis og den informasjonen vi har tilgang til, ikke er beredt til å påta oss risikoen ved utlånet.

 • Nedbetaling av lånet

  Du kan ha inntil 5 års nedbetalingstid på et helt nytt lån der formålet er forbruk (uforutsette utgifter, oppussing, reise o.l.). Dersom du kun skal samle gjeld og refinansiere annen gjeld hos oss, kan vi tilby like lang nedbetalingstid som det du har på den gjelden du skal refinansiere i dag.

 • Tilbakebetaling av lånet skjer en gang i måneden. Standard forfallsdato er satt til den 28. i hver måned.

  Dersom du ønsker en annen forfallsdato kan du velge dette når du fyller ut låneavtalen. Du kan velge mellom å ha forfallsdato den 10. 20. eller den 28. i hver måned.

  Du vil få tilsendt en giro hver måned.

  Er du allerede er kunde hos oss, og ønsker å endre forfallsdato, kan du gjøre dette ved å sende en e-post til bank@gjensidige.no .

 • Ja, dersom det er ønskelig vil det være mulig å opprette AvtaleGiro for automatiske trekk hver måned.

  Opprettelse av AvtaleGiro gir deg følgende fordeler:

  • Du slipper å huske på forfallsdatoer. Banken din sørger for at regningen betales automatisk på forfallsdato. 
  • Regningene dine betales alltid i tide og du unngår purringer og gebyrer ved for sen betaling.
  • Du blir varslet minst 7 dager før regningen forfaller og får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften og i nettbanken.
 • Du kan opprette AvtaleGiro ved å benytte ditt personlige kontonummer som KID, og vårt kontonummer 9775 94 60204.

 • Ja. Ved første betaling i nettbanken, får du automatisk opp forslag til eFaktura 

  Ved bruk av eFaktura blir regningen sendt ferdig utfylt til nettbanken din. Du må godkjenne faktura før kontoen din belastes. Kontonummer til lånet ditt er eFaktura-referanse.

 • Beløpet du betaler avhenger av hvor mye du låner, hvilken nedbetalingstid du velger og renten på lånet. Du ser dette i prislisten for forbrukslån, eller du kan bruke vår lånekalkulator for å se terminbeløpet du må betale.

  Renten kan endres, og følger det generelle rentenivået i Norge.

 • Ja, det kan du, og det koster ikke noe ekstra. Ved å betale raskere tilbake vil dine totale lånekostnader også reduseres.

 • Du kan når som helst betale inn ekstra på lånet ditt. Ekstra innbetalinger fører til kortere nedbetalingstid.

  Du bruker da det samme kontonummeret du betaler inn månedlig avdrag til.

  Merk at ekstra innbetalinger ikke vil dekke fremtidige forfall og at du må sørge for at utsendte faktura er innbetalt/dekket ved hvert forfall.

 • Hvis du trenger å betale en lånefaktura fra for eksempel en utenlandsk konto, kan du bruke følgende informasjon:

  Bank: Gjensidige Bank
  Adresse: Postboks 33, 0101 Oslo
  SWIFT/BIC: For betaling fra Europa i Euro innenfor EØS området (EU/EØS) og Sveits (SEPA) brukes GJASNO21. For alle andre typer betalinger, i andre valutasorter enn Euro, både innenfor og utenfor EØS området (EU/EØS), brukes DNBANOKK.
  IBAN: Ditt IBAN-nummer står nederst på fakturaen fra oss.

 • Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i kredittforholdet.

 • Dersom du får problemer med tilbakebetalingen av lånet, må du ringe oss på 915 03100 så fort som mulig. Det er mye enklere å finne gode løsninger for alle parter hvis du tar kontakt tidlig.

 • Dersom du ønsker å søke om betalingsfri/avdragsfrihet sender du en e-post til bank@gjensidigebank.no.

 • Rente og lånekostnader

  Renten følger det generelle rentenivået i Norge.

  Vi vurderer kontinuerlig renten og andre omkostninger i forhold til blant annet det generelle rentenivået, markedsmessige forhold, bankens inntjeningsevne og andre kredittpolitiske avgjørelser. Renten er konstant, men kan endres i henhold til lånevilkårene.

 • Renten du får vil være individuell og fastsettes på bakgrunn av en kredittvurdering. Vi tilbyr for tiden en rente fra 7,50% (8,07 % effektiv) til 21,40%  (23,95 % effektiv) med utgangspunkt i et lån på 500 000 kr over 5 år. Renten kan endres.

 • Nominell rente er renten i prislisten vår. Effektiv rente beregnes på grunnlag av nominell rente, nedbetalingstid, terminlengde og kapitalisering av renten. Fullstendig oversikt over effektiv rente finner du ved hjelp av vår lånekalkulator.

 • Hovedgrunnen til forskjellen i rente er risiko. Fordi vi ikke tar pant i bolig eller bil, løper vi en større risiko hvis det skulle oppstå problemer med å betale ned et usikret lån.

  I tillegg er lånebeløpet mindre og betales ned raskere enn for eksempel et boliglån, og derfor er kostnadene noe høyere for oss.

 • I tillegg til renten kommer et etableringsgebyr på 950 kroner og et termingebyr på 50 kroner. Disse kostnadene er inkludert i den effektive renten. Se prislisten for detaljer.

 • Skatt og skattemelding

  Ja, renteutgiftene dine kan du føre som fradrag på skattemeldingen i pkt. 3.3.1 Rentekostnader. Forutsatt at fradragsreglene ikke endres, kan 28 % av kostnadene trekkes fra på skatten.

  Vi melder fra om beløp du kan trekke fra på skatten til Skatteetaten, slik at du ikke trenger å fylle det ut selv.

  Kontroller at beløpet som står på skattemeldingen din er korrekt, og stemmer overens med årsoppgaven du får fra oss.

 • Den får du i månedsskiftet mellom januar og februar. 

 • Forsikring

  Vi tilbyr 2 forsikringer tilknyttet lånet: Låneforsikring Pluss og Låneforsikring.

  Låneforsikring Pluss er mest omfattende, mens Låneforsikring tilbyr en begrenset dekning til en lavere pris. Kryss av for «Jeg ønsker låneforsikring» underveis i søknadsprosessen for lån hvis du ønsker forsikring.

  Les mer om låneforsikring .

Bankkort og kredittkort

Barnekort og ungdomskort

Vårt barnekort blir automatisk til et ungdomskort når man fyller 13 år.

Brukskonto og sparing

 • BSU-konto

  BSU-konto kan opprettes til og med det året du fyller 33 år. Du kan kun ha én BSU-konto av gangen. Hvis du har brutt kontrakten for BSU (for eksempel ved å tømme kontoen din), kan du ikke opprette en ny konto.

 • For å bruke oppspart beløp til nedbetaling av et boliglån så må kontoen være opprettet før du kjøpte boligen. For å få fullt utbytte av skattefradraget, må du ha skattbar inntekt. Husk at det er et maksbeløp for sparing på BSU-konto.

 • Nei. Du kan bare ha én BSU-konto, og du kan ikke opprette ny BSU-konto hvis du har benyttet deg av ordningen tidligere. Eksisterende BSU-konto kan flyttes fra en bank til en annen uten at dette får konsekvenser for BSU-kontrakten.

  BSU-konto er en personlig konto og kan ikke disponeres eller eies av flere. Ektefeller må opprette hver sin BSU-konto.

 • For å kreve fradrag i skatt, må du være personlig skatteyter, skattepliktig og bosatt i Norge. Alle vilkår angående BSU kan du lese mer om på Skatteetaten eller du kan kontakte ditt lokale ligningskontor.

 • Det er enkelt – følg stegene for å bytte bank og send oss bytt bank-skjemaet selv om du kun skal flytte BSU-kontoen.

 • Sparekonto

  En sparekonto er beregnet for sparing av midler som du ønsker å ha lett tilgjengelig. Du kan ta ut så ofte du vil fra kontoen og du får bedre rente på sparepengene dine enn på en brukskonto.

 • Du oppretter en sparekonto under "Sparing og kontoer" i nettbanken. Velg "Ny sparekonto eller brukskonto", og deretter "Sparekonto". 

 • Du kan opprette fem sparekontoer.

 • Nei, AvtaleGiro kan kun knyttes til en brukskonto. Dersom du ønsker en egen regningskonto, kan du åpne en brukskonto og gi den navnet «Regningskonto».

 • Ja, du kan opprette faste betalingsoppdrag og overføringer fra sparekonto i nettbanken, men AvtaleGiro er ikke mulig å knytte opp mot en sparekonto.

 • Ja, du kan velge sparekonto som belastningskonto når du godkjenner en eFaktura-regning.

 • SmåSpar

  SmåSpar lar deg sette av et gitt beløp hver gang du handler eller tar ut kontanter med bankkortet ditt. På den måten sparer du litt, men ofte. Du kan enkelt sette opp en avtale i nettbanken og endre den når du vil. Tjenesten er gratis.

 • Du kan velge mellom fast sparebeløp, avrundet sparebeløp eller en prosentsats av den summen du handler for/tar ut i minibank.

 • Ja, du kan spare til alle de kontoene du disponerer i nettbanken. Dersom du disponerer flere barnekontoer må du opprette flere spareavtaler. Da går det ett sparebeløp til hver barnekonto.

 • Du får en detaljert oversikt på din månedlige kontoutskrift (for din bruks- eller lønnskonto).

 • Det er bare mulig å spare til én konto per spareavtale. Dersom du vil spare til flere kontoer samtidig må du opprette flere spareavtaler.

 • Dersom du disponerer en venns konto i nettbanken kan du spare til den. Dersom dine venner disponerer en av dine kontoer i banken, kan de spare til denne.

 • Sparetrekket gjennomføres med dekningskontroll, og vil normal bli gjennomført dagen etter at du brukte kortet. Hvis det ikke nok penger på konto blir det ikke trukket sparebeløp for denne handelen/kontantuttaket.

 • Barnekonto

  Barnekonto bestiller du i nettbanken. Velg "Ny sparekonto eller brukskonto" under "Sparing og kontoer". Det er bare foreldre/verger til barnet/barna som kan opprette barnekonto. 

 • Du kan overføre penger fra kontoen i nettbanken dersom du disponerer den alene eller hver for seg. Dersom begge foresatte/verger disponerer kontoen i fellesskap må begge foresatte sende oss en melding fra hver sin "Meldingsboks" i nettbanken.

 • Fra 1. juli 2013 overtok Fylkesmannen rollen til det tidligere Overformynderiet:

  Sparer du mer enn to ganger grunnbeløpet (totalt kr 170 490 per 1. mai 2018) vil Fylkesmannen overta forvaltningen av barnets innskudd. Summen av innskudd på alle barnets kontoer (også i andre banker) vil telle med.

  Begrensningen gjelder ikke dersom sparingen er en gave fra deg. Ønsker du at dine innskudd på kontoen skal unntas Overformynderiet, må du signere skjemaet Erklæring om gave  (PDF) og sende dette inn sammen med kontoavtalen som du får tilsendt fra oss.

 • Fastrenteinnskudd

  Fastrenteinnskudd bestiller du i nettbanken under «Sparing og kontoer». Velg deretter «Åpne konto» og deretter «Bestill Fastrenteinnskudd».

 • Høyrentekonto

  Det er ingen krav til minste innskuddsbeløp på kontoen, se prislisten for informasjon om hvilke renter som du får på ulike innskuddsbeløp.

 • Nei, det er ikke bindingstid på høyrentekonto. Du velger selv når du vil ta penger fra kontoen.

 • Du kan åpne inntil fem høyrentekontoer.

 • Nei, du kan ikke opprette faste betalingsoppdrag eller overføringer fra høyrentekonto.

 • Dersom du gjør mer enn fire uttak i året belastes kontoen med et gebyr på en prosent av uttaksbeløpet (maksimalt 250,- per uttak). Overføringer og betalinger av regninger telles som uttak. Velg "Kontodetaljer" under "Sparing og kontoer" i nettbenken for å se hvor mange gebyrfrie uttak du har igjen for inneværende kalenderår. 

 • Høyrentekonto gir fire gebyrfrie uttak per kalenderår. Ved uttak utover dette belastes kontoen med et gebyr på en prosent av uttaksbeløpet (maksimalt 250,- per uttak). Overføringer og betaling av regninger telles som uttak.

 • Det eneste som påvirker det nominelle rentenivået er om du krysser en beløpsgrense. Renten gjelder hele beløpet på kontoen.

Betaling og overføring

Utenlandsbetaling

 • Spørsmål om utenlandsbetaling

  SWIFT/BIC-koden er en kode som identifiserer banken som du vil overføre penger til. Alle banker i de land som du kan overføre til har en unik SWIFT/BIC-kode. Alle opplysninger som trengs for å overføre til en bank i utlandet, som SWIFT/BIC-kode, kan fås hos mottaker/mottakers bank. 

  For betaling fra Europa i Euro innenfor EØS området (EU/EØS) og Sveits (SEPA) skal denne adressen oppgis: GJASNO21
  For alle andre typer betalinger, i andre valutasorter enn euro, både innenfor og utenfor EØS området (EU/EØS), skal denne adressen benyttes:  DNBANOKK

 • IBAN står for International Bank Account Number. IBAN er et internasjonalt kontonummer som registreres i feltet for kontonummer. IBAN får du ved å kontakte betalingsmottaker.

  Ditt IBAN-nummer i Gjensidige Bank finner du på dine kontoutskrifter, som er tilgjengelig i Meldingsboksen din i nettbanken, eller du kan bruke IBAN-kalkulatoren på denne siden,

 • Noen land bruker andre bankkoder enn SWIFT/BIC. Ved overførsel til USA, Canada og Australia, må det brukes bankkode. Bankkoden til USA (også kalt FedWire, routing number, ABA eller clearing number), er typisk FW + 9 siffer. Til Canada er den CC + 9 siffer, og til Australia er den AU + 6 siffer.

 • Det avhenger av hvilket land du betaler til, og hvilken betalingsform du bruker. Det er også avhengig av når på døgnet du foretar betalingen.

 • Du må velge om kostnaden for betalingen skal belastes betaler eller mottaker, eller om dere skal dele på kostnaden. Dersom dette ikke er presisert på fakturaen, anbefaler vi at du velger alternativet «Avsender betaler kun kostnadene i Norge».

  Vær oppmerksom på at mottakerland kan ta en kostnad ved overførsel uavhengig av Gjensidige Bank.

  • Valutasort og beløp
  • Mottakers kontonummer, hvis du sender penger til land utenfor Europa
  • IBAN-nummer, hvis du sender penger innenfor Europa
  • Navn og adresse til mottaker
  • Mottakerbankens SWIFT/BIC eller bankkode
  • Navn og adresse til mottakers bankforbindelse
  • Hva overføringen gjelder
 • Når du har gjennomført betalingen i nettbanken vil kontoen din bli midlertidig belastet for et beløp basert på en veiledende kurs. Når den reelle kursen er fastsatt, blir det endelige beløpet trukket fra kontoen, og den midlertidige belastningen annulleres.

  Kurs på gjennomføringstid (ikke registreringstidspunkt) vil ligge til grunn for endelig kurssetting.

  Det kan til tider være avvik mellom veiledende kurs og reell kurs på grunn av svingninger i valutakursene. Reell kurs fastsettes fortløpende gjennom dagen.

 • Ja, når en betaling er registrert, legger den seg i forfallsmappen. Hvis den ikke ligger der, eller ikke er under «Siste transaksjoner», er den ikke registrert.

 • Da må du velge en annen valuta, for eksempel EUR (Euro) eller USD (amerikanske dollar).

 • Nei, det er ingen beløpsgrense for overførsel til utlandet, men den generelle grensen for overføring/betaling i nettbanken er én million kroner per måned.

 • Myndighetene krever informasjon om transaksjoner til utlandet som er større enn 100 000 kroner. Dette gjøres for å forhindre hvitvasking.

 • Lotteritilsynet har vedtatt at norske banker må stoppe betalingstransaksjoner til og fra utenlandske pengespillselskap på nett.

eFaktura og AvtaleGiro

 • eFaktura

  eFaktura er et samarbeid mellom norske banker og Bankenes Betalingssentral (BBS). eFaktura er bankuavhengig og betalingsmottaker sender eFaktura-forfallet til alle dine nettbanker.

  eFaktura-forfallet vises i «Se betalinger til forfall» i nettbanken, og du blir varslet både med e-post og på førstesiden når du logger inn. Denne meldingen kan i noen tilfeller komme litt før selve eFakturaen. Du må selv velge hvilken nettbank og konto du ønsker å betale eFaktura-forfallet fra ved å trykke «Godkjenn eFaktura» på eFakturaen på den valgte kontoen. Fakturadetaljer finner du ved å velge forstørrelsesglassikonet til høyre for eFakturaen.

  Du kan redigere forfallsdato, beløp og belastningskonto på eFakturaforfallet etter at du har valgt «Godkjenn eFaktura». Disse endringene vil ikke oppdateres i den originale eFakturaen i nettbanken, og gjelder bare dette trekket.

  Bankuavhengigheten fører til at når du betaler eller sletter et eFaktura-forfall, oppdateres dette i alle nettbankene. Dette skjer også når du oppretter, endrer eller sletter eFaktura-avtaler. Har du spørsmål rundt fakturadetaljene, må du henvende deg til betalingsmottaker. eFaktura kan kombineres med AvtaleGiro-avtale hvis betalingsmottaker tilbyr denne kombinasjonen.

 • Du oppretter enkelt eFaktura ved å søke opp Gjensidige Bank ASA i nettbanken din. Som ved andre eFaktura-avtaler må du huske å godkjenne eFakturaen slik at kontoen din blir belastet.

  eFaktura-referansen får du oppgitt fra betalingsmottaker.

 • eFaktura-referansen får du oppgitt fra betalingsmottaker.

 • For å endre e-postadressen trykker du på blyantikonet til høyre for den aktuelle avtalen under «Se faste betalingsavtaler» i nettbanken.

 • Beløpet på eFakturaen endrer du etter du har trykket «Godkjenn» på betalingskravet.

 • eFaktura er et samarbeid mellom norske banker og Bankenes Betalingssentral (BBS). eFaktura er bankuavhengig og betalingsmottaker sender eFaktura-forfallet til i alle dine nettbanker.

  Bankuavhengigheten fører til at når du betaler eller sletter et eFaktura-forfall, oppdateres dette i alle nettbankene.

  Dette skjer også når du oppretter, endrer eller sletter eFaktura-avtaler. Har du spørsmål rundt fakturadetaljene, må du henvende deg til betalingsmottaker.

 • For å slette en eFaktura-avtale trykker du på søppelbøtteikonet til høyre for den aktuelle avtalen under «Se faste betalingsavtaler» i nettbanken.

 • AvtaleGiro

  Nei, vi tilbyr ikke BankAxess.

 • Når du betaler en regning fra en leverandør i nettbanken, vil du vanligvis få opp et tilbud om AvtaleGiro. Hvis du har betalt en regning til leverandøren i nettbanken tidligere, vil det ofte ligge et tilbud om AvtaleGiro klart her. Noen bedrifter lar deg også opprette AvtaleGiro på sine nettsider eller ved hjelp av et skjema du sender i posten.

  Vi anbefaler at du velger vårt forslag til maksimal beløpsgrense. Da reduseres sjansen for at dine AvtaleGiroer stoppes hvis fakturabeløpene blir større i fremtiden.

  Slik oppretter/flytter du AvtaleGiro selv:

  Finn nødvendig informasjon om dine eksisterende AvtaleGiroer i din gamle nettbank. Relevant informasjon er mottakers kontonummer og KID-nummer fra selve betalingsavtalen.

  • Slett AvtaleGiro-avtalene i din gamle nettbank. Trekkene slettes automatisk når avtalene avsluttes.
  • Gå til menypunktet «Forslag til eFaktura og AvtaleGiro». Her vil du finne dine betalinger som forslag til nye betalingsavtaler. Velg og godkjenn avtalene du ønsker å opprette. Finner du ikke avtalen du leter etter, kan du søke etter tilbyderen. Det kan ta 4-6 uker før avtalen trer i kraft.
  • Gå til forfallsmappen og fjern betalingene du har lagt til forfall.
 • Du kan sende oss en melding via «Meldingsboksen» i nettbanken, der du skriver det nye kontonummeret avtalene skal trekkes fra. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan endre kontonummer dersom det ligger en faktura i forfallsmappen da endringen vil føre til at fakturaen blir slettet.

 • Det er ulike årsaker til at forslag til AvtaleGiro ikke genereres:

  • Mottaker tilbyr ikke AvtaleGiro.
  • Mottaker har ulike kontoer/KID-nummer for innbetaling med AvtaleGiro og ordinær regning.
  • AvtaleGiro i annen bank er ikke slettet.

  Kontakt betalingsmottaker for å finne årsaken.

 • Trykk på søppelbøtteikonet til høyre for avtalen under «Se faste betalingsavtaler» i nettbanken.

Mobilbank

Mobilbank for barn

Ønsker du å legge inn en klage?

Vi setter svært pris på tilbakemelding fra deg, både ros og ris. Slik kan vi skape enda bedre tjenester. Snakk gjerne først med en av våre kunderådgivere. De kan ofte hjelpe deg med en løsning direkte. Ta kontakt med oss ved å ringe 915 03100.

  1. Snakk først med en av våre kunderådgivere. De kan ofte hjelpe deg med en løsning direkte. Ta kontakt med oss ved å ringe 915 03100.
  2. Blir dere ikke enige, kan du kontakte Kundeombudet. 
  3. Er du ikke fornøyd etter at Kundeombudet har behandlet klagen din, kan du klage til Finansklagenemda.
  4. Du kan også klage til EU-kommisjonens nettbaserte klageportal (ODR). Det er særlig relevant hvis du er forbruker med bopel i et annet EU-land. I skjemaet blir du bedt om å fylle inn Gjensidiges e-postadresse, bruk da kundeombudet@gjensidige.no.
 • Uansett hva det gjelder, vil vi at du tar det opp med oss. Kanskje det hele skyldes en misforståelse eller at vi har gjort en feil i en travel hverdag? Gi oss en sjanse til å gjøre det bra igjen.

  Eksempler på klager:

  • Erstatningen for skaden var ikke som forventet 
  • Jeg følte meg urettferdig behandlet i forbindelse med oppgjøret
  • Forsikringen ble plutselig mye dyrere
  • Jeg fikk avslag på en lånesøknad
  • Jeg er misfornøyd med fondssparingen
  • Jeg har fått dårlige råd om pensjon
  • Markedsføringen vår har vært misledende
 • Kundeombudet er vårt interne klageorgan. Her får du en helt ny og uavhengig vurdering av saken din. Vi behandler klagesaker fra kunder innen forsikring, bank, pensjon og sparing. Vi gjør alltid vårt ytterste for å løse saken din effektivt og rettferdig.

 • Nei, det er ingen kostnader knyttet til bruk av Kundeombudets tjenester.

 • Kundeombudet har en behandlingstid på 2-4 uker. I enkelte tilfeller kan det være behov for lengre tid dersom det bør innhentes flere opplysninger.

 • Du kan du se utvikling i klagesaken din ved å logge inn.