Navigasjon, søk og logg inn

Gjensidige Bank blir Nordea Direct

b8dde1

Noen gode tips for å bruke nettbanken mer effektivt

Vi vil hjelpe deg til å få et godt forhold til nettbanken. Å håndtere økonomien din skal være enkelt hos oss, men det blir enda bedre om du bruker litt tid på å bli bedre kjent med funksjonene i nettbanken din.

1. Gå gjennom betalingsavtalene dine

Oppdater der hvor det er behov og slett de du ikke trenger. Dette administreres fra menypunktet «Faste betalingsavtaler» under «eFaktura og AvtaleGiro».

Se betalingsavtalene dine i nettbanken (du må logge inn)

  • eFaktura: Slett de som ikke benyttes lenger. Her har du også mulighet til å legge til hjelpetekst som beskriver hva avtalen gjelder.
  • AvtaleGiro: Er maksbeløpet høyt nok? Det kan ha vært prisstigning siden avtalen ble opprettet. Ta også høyde for at en AvtaleGiro i gitte tilfeller trekkes 2 ganger per måned, og derfor bør maksgrensen settes til minst det dobbelte
  • Faste overføringer: Dette er overføringer til en annen konto du eier eller disponerer i Gjensidige Bank. Kanskje det er behov for å endre beløp?
  • Faste betalinger: Dette er betalinger til en konto utenfor Gjensidige Bank, eller en konto du ikke eier eller disponerer i Gjensidige Bank. Vurder om de er aktuelle eller om de skal slettes.

2. Sett opp SMS-varslinger

Vet du at du kan bli varslet hver gang det kommer inn penger på kontoen din eller når du for eksempel har mindre enn 1 000 kroner igjen? SMS-varslinger settes opp i nettbanken. I menyen under «SMS-bank» kan du sette opp dette og mye annet.

Sett opp SMS-varsling (du må logge inn)

3. Få full oversikt! Slik samler du kontoer fra andre banker i mobil- og nettbanken:

  1. Logg inn i mobil- eller nettbanken.
  2. I nettbanken velger du «Kontoer andre banker» under «Sparing og kontoer» i menyen. I mobilbanken velger du «Kontoer andre banker» under «Konto».
  3. Velg "Legg til konto fra annen bank" og finn banken du vil legge til.
  4. Gi samtykke.
  5. Velg og bekreft kontoene du ønsker å se.

4. Spar uten at du merker det, hver gang du bruker bankkortet ditt

I snitt dras kortet ca. 35 ganger i måneden. Sparer du 20 kroner hver gang, har du 8 400 kroner etter ett år! SmåSpar settes opp fra nettbankmenyen. Du finner det i menyen under «Sparing og kontoer».

Start SmåSpar (du må logge inn)

5. Sett opp BankID på mobil

Vet du at den enkleste måten å logge inn i nettbanken på er med BankID på mobil, fordi de fleste alltid har mobilen med seg? BankID på mobil kan i de fleste tilfeller benyttes istedenfor BankID på brikke. Bestill BankID på mobil fra banken som utstedte BankID på brikken din. Hvis du har BankID på brikke fra Gjensidige, kan du ordne dette i nettbanken vår.

Sett opp BankID på mobil (du må logge inn)

6. Har du boliglån (serie- eller annuitetslån) kan du gjøre endringer på lånet ditt selv;

Endre forfallsdato
Du kan endre forfallsdato til en dato som passer bedre for deg. Husk at om du endrer forfallsdato vil dette kunne påvirke både rente og avdrag på beløpet du betaler pr mnd.

Endre kontonummer
Ønsker du å endre kontoen vi trekker lånet fra? Du må selv eie eller disponere kontoen du velger. 

Øke terminbeløp
Betaler du inn mer på lånet hver måned vil du få redusert nedbetalingstid. Øker du terminbeløpet skjer endringen fra neste forfall, så fremt lånet ikke allerede ligger til betaling. Merk at du kun kan øke terminbeløpet – ikke redusere.

Betale ned mer på lånet?
Betaler du inn ekstra på lånet vil du få redusert nedbetalingstid. Terminbeløpet vil være det samme og det er like enkelt som å overføre penger mellom egne kontoer.

Ny og forbedret nedbetalingsplan
Nå kan du kan se alle forfall på lånet ditt og finne en detaljert oversikt over hele nedbetalingstiden.

 Disse funksjonalitetene er tilgjengelig i nettbanken, men kommer også til mobilbanken om litt.

 

Ta noen enkle grep for at du skal kunne bruke nettbanken din mer effektivt