Navigasjon, søk og logg inn

Gjensidige Bank blir Nordea Direct

b8dde1

Prislister

Bruker du banken aktivt, får du de beste prisene hos oss.

Er du medlem eller landbrukskunde? Her finner du prisliste for YS, NAL og for deg som er landsbrukskunde

Lån

Prisene gjelder nye lån fra og med 11.11.2019 og forutsetter aktiv bruk av banken..

Boliglån

Boliglån inntil 50 % av markedsverdi, flytende rente

Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 Nominell renteEffektiv rente
Fra 2 mill.2,80 %2,89 %
Under 2 mill.2,80 %2,91 %
Les mer om bolig­lån 

Har du bolig­lån hos oss og har 50 % egenkapital eller mer, kan du enkelt gjøre om lånet ditt og få bedre rente her.

Boliglån inntil 75 % av markedsverdi, flytende rente

Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 Nominell renteEffektiv rente
Fra 2 mill.3,10 %3,20 %
Under 2 mill.3,30 %3,43 %
Les mer om bolig­lån

Boligstart

Inntil 85 % av markedsverdi, flytende rente. Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 Nominell renteEffektiv rente
Fra 2 mill.2,99 %3,09 %
Under 2 mill.3,10 %3,22 %
Les mer om Boligstart

Boliglån Ung

Inntil 85 % av markedsverdi, flytende rente. Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 Nominell renteEffektiv rente
Fra 2 mill.2,99 %3,09 %
Under 2 mill.3,10 %3,22 %

Les mer om Bolig­lån Ung

Boligkreditt

Også kalt fleksilån. Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 Nominell renteEffektiv rente
Fra 2 mill.3,34 %3,47 %
1-2 mill.3,34 %3,49 %
Inntil 1 mill.3,15 %3,39 %
Les mer om boligkreditt

Mellomfinansiering

Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 Nominell renteEffektiv rente
Alle beløp3,99 %4,56 %

Søker du lån hos oss kan du estimere behovet for mellomfinansiering i lånesøknaden. Du trenger derfor ikke å legge inn en egen søknad om dette.

 

Lån med pant i fritidseiendom

Vi tilbyr lån med pant i fritidseiendom, også kalt hyttelån, inntil 60 % av markedsverdi. Kontakt oss på 915 03100 for mer informasjon. Renten på lån med pant i fritidseiendom er den samme som for Topplån (se under).

Topplån

Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 Nominell renteEffektiv rente
Belånings­grad 75-85 % (Basis 75-80 %)3,75 %3,86 %

 

* Gjensidige Bank yter lån til privatpersoner og selvstendig nærings­drivende som pantsetter egen bolig­eiendom. Lån som kvalifiserer til å ligge i Gjensidige Bank Boligkreditt oppnår våre beste rente­betingelser. Gjensidige Bank Boligkreditt AS er et heleid datter­selskap av Gjensidige Bank ASA. For lån over 10 millioner kroner gjelder egne priser.

Forbrukslån

 Nominell renteEffektiv rente
10 000 - 500 000 krFra 7,50 % til 21,40 %Fra 8,07 % til 23,95 %*

Bruk kalkulator for å beregne pris

Renten vil være individuell og fastsettes på bakgrunn av kredittvurdering. Renten kan endres. Nedbetalingstid inntil 5 år på lån til forbruk, inntil 15 på refinansiering av gjeld.

* Ved 500 000 kr over 5 år

Billån

Gjensidige Bank Bilfinans ble en del av Nordea 1. november 2019

Alle billån (inkludert eventuelt kausjonistansvar) ble automatisk flyttet fra Gjensidige Bank ASA til Nordea Finans Norge AS, 1. november 2019. Kontonummer for innbetaling er ikke endret og har du satt opp AvtaleGiro eller eFaktura fortsetter disse som før. Kundeservice har flyttet fra Gjensidige Bank til Nordea Finans og nytt telefonnummer fra 1. november er 23 20 60 21.

Besøk nordea.no for mer informasjon om priser.

Andre priser tilknyttet lån

Nye boliglån:

Etablerings­omkostning 750 kr
Depotomkostning 950 kr
Termin­omkostning 50 kr
Realkausjon, per sikkerhet1 000 kr
Termin­omkostning fleksilån70 kr

Mellomfinansiering boliglån:

Etableringsomkostning 750 kr
Depotomkostning 1 750 kr

Offentlige tinglysingsgebyrer boliglån:

Pant i fast eiendom, papirbasert innsending585 kr
Pant i fast eiendom, elektronisk innsending540 kr
Refinansiering (overføring av pant fra annen bank)0 kr
Pant i borettslag, papirbasert innsending480 kr
Pant i borettslag, elektronisk innsending440 kr
Pant i aksjeleilighetFastsettes av forretnings­fører

Kostnader ved endring av boliglån:

Sletting av sikkerhet0 kr
Betalingsutsettelse på lån (henstand)350 kr
Avdragsfrihet (endret løpetid) 600 kr
Endring av etablert sikkerhet600 kr
Endring av løpende lån (lånetype)600 kr

Refinansiering/opplåning (gjelder eksisterende lån)

 
Etablerings­omkostning250 kr
Depotkostnad750 kr

Forbrukslån:

Etableringsomkostninger950 kr
Etableringsomkostninger eksisterende kunder650 kr
Terminomkostninger per lån50 kr
Betalingsfri/avdragsfrihet månedper gang 250 kr
Endring av forfallsdatoper gang 250 kr

Billån:

Etablerings­omkostning billån2 200 kr
Endring av etablert sikkerhet600 kr
Transaksjonsoversikt, kopi av faktura250 kr
Offentlig tinglysningsgebyrpant i bil 1 516 kr
Elektronisk offentlig tinglysningsgebyrpant i bil 1 051 kr
Termin­omkostning billån – med eFaktura/uten eFaktura60 kr/85 kr
Betalingsfri måned (pr. måned)250 kr

Purregebyr og sen betaling:

1. gangs purring0 kr
2. gangs purring70 kr
Rettslig inkasso ifølge inkassoloven
Forsinkelsesrente ved sen betaling*9,50 %
* For forbruks­lån gjelder følgende for forsinkelses­rente: Ved for sen betaling påløper forsinkelses­rente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelses­renten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i kreditt­forholdet.
 

Priseksempler

Boliglån inntil 50 %

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 50 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,80 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 2,89 % p.a., inkl. etablerings-omkostninger kr 750, depotomkostninger kr 950 og terminomkostninger kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.798.247,-.

Gjelder for kunder som bruker banken aktivt.

Les mer og søk boliglånHar du bolig­lån hos oss og har 50 % egenkapital eller mer, kan du enkelt gjøre om lånet ditt og få bedre rente her.

 

Boliglån inntil 75 % med flytende rente

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 3,10 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 3,20 % p.a., inkl. etablerings-omkostninger kr 750, depotomkostninger kr 950 og terminomkostninger kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.891.573,-.

Gjelder for kunder som bruker banken aktivt.

Les mer og søk boliglån 

 

Boliglån med fastrente

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 75 % av verdigrunnlag, bindingstid 5 år og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 3,00 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 3,10 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 750, depotomkostninger kr 950 og terminomkostning kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.862.686,-.

Gjelder for kunder som bruker banken aktivt. Prisen er per 20.01.2020 for nye lån og kan bli endret

Les mer og søk boliglån

 

Boligstart

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,99 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 3,09 % p.a., inkl. etablerings-omkostninger kr 750, depotomkostninger kr 950 og terminomkostninger kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.857.148,-.

Gjelder for kunder mellom 18 og 33 år som kjøper sin første bolig, og bruker banken aktivt.

 

Boliglån Ung

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,99 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 3,09 % p.a., inkl. etablerings-omkostninger kr 750, depotomkostninger kr 950 og terminomkostninger kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.857.148,-.

Gjelder for kunder mellom 18 og 33 år som bruker banken aktivt. Les mer og søk Boliglån Ung

 

Boligkreditt

 • Låneramme kr 2.500.000, innenfor 60 % av verdigrunnlag, 80 % utnyttelse av kredittramme og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 3,34 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 3,47 % p.a., inkl. etablerings-omkostninger kr 750, depotomkostninger kr 950 og terminomkostninger kr 70.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.973.502,-.

Gjelder for kunder som bruker banken aktivt. Les mer og søk boligkreditt

 

Forbrukslån 

Alle kunder:

 • Låneeksempel: 160 000 kr over 5 år
 • Nom. rente 10,9%
 • Eff. rente 12,42%
 • Etabl. gebyr 950 kr, mnd. gebyr 50 kr. kostnad 53 986
 • Totalt 213 986 

Les mer og søk forbrukslån

 

Kontokreditt

Eff. rente 22,05 %, 15.000,- over 12 mnd., totalt: 16.682,-.

Gjelder for kunder som bruker banken aktivt. Prisen er per 05.04.2018 for nye kreditter og kan bli endret.

 

MasterCard

 • Eff. rente 19,56 %
 • 15.000,- over 12 mnd.
 • Totalt 16.502

Gjelder for kunder som bruker banken aktivt. Prisen er per 13.02.15 og kan bli endret.

 

VISA kredittkort

 • Eff. rente 19.56 %
 • kr. 15.000,- over 12 mnd. 
 • Totalt 16.502.

Gjelder for kunder som bruker banken aktivt. Prisen er per 20.06.13 og kan bli endret.

Les mer og søk om VISA kredittkort

Beregning av effektiv rente

Beregning effektiv rente for nye lån til Aktive kunder

Prisene fastsettes på bakgrunn av blant annet ditt totale engasjement med banken, sikkerhet og samlende langsiktige boliglån i Gjensidige Bank og Gjensidige Bank Boligkreditt.

Beregningene av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende:

 

Boliglån inntil 75 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. og 1,5 mill., inntil 75 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 750,- og depotomkostning kr 950,- samt terminomkostning kr 50,-.


Boligkreditt inntil 60 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill, 1,5 mill og 800.000, inntil 70 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 750,- og depotomkostning kr 950,- samt terminomkostning kr 70,-.


Boliglån Ung inntil 85 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. og 1,5 mill., inntil 85 % av verdigrunnlag i egen bolig. Inkludert etableringsomkostning kr 750,- og depotomkostning kr 950,-, samt terminomkostning kr 50,-.


Boligstart inntil 85 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. og 1,5 mill., inntil 75 % av verdigrunnlag i egen bolig. Inkludert etableringsomkostning kr 750,- og depotomkostning kr 950,-, samt terminomkostning kr 50,-.

 

Fastrentelån inntil 75 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 75 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 750,-, depotomkostning kr 950,- og terminomkostning kr 50,-.

 

Mellomfinansiering

Annuitetslån med løpetid 6 mnd., 5 mnd. avdragsfrihet. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 750,-, depotomkostning kr 1.750,- og terminomkostning kr 50,-.


Mastercard

Kreditt kr 15.000,-, månedlig tilbakebetaling over 12 måneder, 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet, 1 kontantuttak i utlandet, inkl. fakturagebyr kr 0,- og årspris kr 100,-. (alle varekjøp og kontantuttak er på kr 1.000,-)

 

Visa kredittkort

Kreditt kr 15.000,-, månedlig tilbakebetaling over 12 måneder, 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet, 1 kontantuttak i utlandet, inkl. fakturagebyr kr 0,- og årspris kr 0,-. (alle varekjøp og kontantuttak er på kr 1.000,-)

Innskudd og sparing

Prisene gjelder fra og med 21.10.2019.

Sparegriskonto

Sparekonto kobler du til din digitale sparegris, Nöffe. Selve kontoen har ubegrenset antall uttak. Husk at sparegriskonto opprettes i ditt navn, ikke barnets.

Rente
Alle beløp1,00 %
 
 Les mer om sparegriskonto

Høyrentekonto

Rente
Alle beløp1,35 %
Uttaksgebyr, etter 4 frie uttak1,00 %

Det er inntil 4 gebyrfrie uttak/overføringer per kalenderår for Høyrentekonto. Ved uttak/overføringer utover dette er kostnaden 1 % av uttaksbeløpet/overføringsbeløpet (maks 250 kroner per uttak). Avslutning av konto regnes også som uttak.

Åpne høyrente­kontoLes mer om høyrente­konto
 Les om Formuekonto

Fastrente oppgjør

BindingstidRente
Alle beløp0,20 %

Før bindingstiden på fastrenteinnskudd utløper, får du tilbud om å fornye innskuddet til fastrenten som gjelder på det tidspunktet. Dersom ny avtale ikke opprettes, gjøres kontoen om til en fastrente oppgjørskonto.

Skattetrekkskonto

Rente
Alle beløp0,00 %

Kort

Prisene gjelder fra 11. juni 2016.  Les vilkår for kredittkort.

Vi tilbyr ikke VISA kredittkort til nye kunder fra og med 01.10.19.
 BankkortMasterCardVISA kredittkort

Årspris   1)  - Aktiv

275 kr0 kr0 kr

Årspris   1)  - Basis

300 kr100 kr 
Varekjøp innland/ utland - Aktiv  2)0 kr/ 2 kr0 kr 0 kr
Varekjøp innland/ utland - Basis  2)2 kr/3 kr0 kr0 kr 
Kontantuttak i innland/ utland - Aktiv 2)  0 kr/ 30 kr4 % (min. 40 kr) 3)  4 % (min. 40 kr) 3)
Kontantuttak i innland/ utland 
- Basis  2)
5 kr/ 30 kr4 % (min. 40 kr) 3)4 % (min. 40 kr) 3)
Over­føring fra kreditt­kort 3)4 % (min. 40 kr) 4 % (min. 40 kr) 
Betale regninger i nett­banken 3)-4 % (min. 40 kr) 4 % (min.  40 kr) 
Valuta­påslag ved bruk i utlandet 1,95 % 1,95 % 1,95 % 
Lading av "Ring kontant"-kort - Aktiv/Basis0 kr/5 kr 
Nom. rente på kreditt per måned - Aktiv 1,50 % 1,50 % 
Nom. rente på kreditt per måned - Basis 1,63 % 
Effektiv rente per år - Aktiv19,56 % 19,56 % 
Effektiv rente per år - Basis-22,86 %-
eFaktura-0 kr0 kr

Gebyr ved papir­faktura

-35 kr35 kr
Påminnelses­gebyr ved for sen betaling-70 kr70 kr
Overtrekks­gebyr per faktura-125 kr125 kr
Erstatnings­kort/ hastekort100 kr (alle kort)
Nødkontanter/ nødkortFra 850 kr (alle kort)
 Bestill bank­kort  Søk Mastercard kredittkort
 1. Blir belastet konto måneden etter bestilling.
 2. Ved varekjøp og minibankuttak i utlandet kan de utenlandske brukerstedene/bankene ha egne gebyrer.
 3. Rente beregnes fra uttaksdato/ overføringsdato. All bruk av kredittkort hos Posten regnes som kontantuttak.

Kontokreditt

 AktivBasis
Effektiv rente på kontokreditt22,05 %22,59 %
Provisjon av ramme, per måned0,10 %0,10 %

Andre priser

 AktivBasis

SmåSpar

Etablering og bruk0 kr0 kr

Nett- og mobilbank

Etablering0 kr0 kr
Års­avgift0 kr0 kr
Første kode­brikke0 kr0 kr
Betale regninger fra brukskonto med KID/ uten KID0 kr /  0 kr2 kr/ 3 kr
Overføring mellom egne kontoer i Gjensidige Bank0 kr0 kr
Straksbetaling for beløp mellom 1 - 5000 kr2 kr2 kr
Straksbetaling for beløp mellom 5001 - 500 000 kr5 kr5 kr
AvtaleGiro0 kr2 kr
eFaktura0 kr0 kr
Melding om oppdrag ikke utført grunnet bl.a. manglende dekning/ overskredet beløps­grense, per transaksjon 1)25 kr25 kr
Kvittering i nett­bankens post­kasse0 kr0 kr
Kvitterings­oblat per post12 kr12 kr
1)  Finansavtaleloven pålegger bankene å skriftlig informere sine kunder om betalingsoppdrag som ikke kan utføres grunnet bl.a. manglende dekning på konto og overskredet beløpsgrense. 

Manuelle tjenester

Kopi av konto­utskrift75 kr75 kr
Kopi av bilag, per bilag 75 kr75 kr
Overføring mellom egne kontoer i Gjensidige Bank 50 kr50 kr
Betaling til annen konto (annen kontoeier) 75 kr75 kr
Erstatning av tapt eller skadet kode­brikke 100 kr100 kr

Betale til utlandet

SEPA-betaling i EUR eller SEK til EU/EØS-land 1)30 kr30 kr
Andre betalinger til konto i utlandet60 kr 60 kr
Ekspress­betaling til konto350 kr350 kr
Rettelse av mottatt oppdrag100 kr100 kr
Feil fra kunde som medfører reklamasjon300 kr300 kr
Telefaks­bekreftelse150 kr150 kr
Tillegg ved dekning av omkostninger i utlandet 2)Min. 135 krMin. 135 kr

1)   Krav til betalingen: 

 • Betalingen må være registrert med IBAN og BIC.
 • Beløpet må være mindre enn EUR 50 000 eller SEK 500 000.
 • Betalingskostnadene må være delt mellom betaler og mottaker.

2)  Minimumskostnaden kan variere ut fra omkostninger som mottakerbank og ev. mellombank fakturerer

Motta betaling fra utlandet

Overføring i EUR eller SEK fra EU/EØS-land   1)20 kr20 kr
Andre overføringer til konto, mindre enn NOK 5000 eller motverdi i utenlandsk valuta50 kr50 kr
Andre overføringer til konto, mer enn NOK 5000 eller motverdi i utenlandsk valuta100 kr100 kr

1)   Krav til betalingen: 

 • Betalingen må være registrert med IBAN og BIC.
 • Beløpet må være mindre enn EUR 50 000 eller SEK 500 000.
 • Betalingskostnadene må være delt mellom betaler og mottaker.

Mobiltjenester

SMS-varsling, per melding3 kr3 kr

Purring og overtrekk

Purregebyr70 kr70 kr
Overtrekksrente20,15 %20,15 %