Navigasjon, søk og logg inn

Gjensidige Bank blir Nordea Direct

d0debb

Prisliste for medlemmer i NAL

Som medlem i Norske arkitekters landsforbund får du gode priser hos oss. Er du ikke medlem? Se den generelle prislisten.

Lån

Prisene gjelder nye lån fra og med 11.11.2019.

Boliglån

Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

Boliglån inntil 50 % av markedsverdi, flytende rente

 Nominell renteEffektiv rente
Fra 2 mill.2,59 %2,67 %
Inntil 2 mill.2,59 %2,69 %
 Les mer om våre boliglån 

Boliglån inntil 75 % av markedsverdi, flytende rente

 Nominell renteEffektiv rente
Fra 2 mill.2,65 %2,73 %
Inntil 2 mill.2,65 %2,75 %
  Les mer om våre boliglån 

Boliglån inntil 75 % av markedsverdi, fast rente

 Nominell renteEffektiv rente
3 år*2,80 %2,89 %
5 år*2,90 %2,99 %
 Les mer om våre boliglån 
* Fastrenten kan endres på kort varsel. Det er rentesatsen på utbetalingstidspunktet som vil være gjeldende.

Boligstart

Inntil 85 % av markedsverdi, flytende rente.

 Nominell renteEffektiv rente
Fra 2 mill.2,50 %2,58 %
Inntil 2 mill.2,50 %2,60 %
 Les mer om våre boliglån 

Boliglån Ung

Inntil 85 % av markedsverdi, flytende rente.

 Nominell renteEffektiv rente
Fra 2 mill.2,65 %2,73 %
Inntil 2 mill.2,65 %2,75 %
 Les mer om våre boliglån 

Boligkreditt

Også kalt fleksilån. Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 Nominell renteEffektiv rente
Fra 2 mill.2,69 %2,79 %
1-2 mill.2,69 %2,82 %
Inntil 1 mill.2,69 %2,90 %
 Les mer om våre boliglån 

Mellomfinansiering

Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 Nominell renteEffektiv rente
Alle beløp3,99 %4,56 %

Søker du lån hos oss kan du estimere behovet for mellomfinansiering i lånesøknaden. Du trenger derfor ikke å legge inn en egen søknad om dette.

 

Lån med pant i fritidseiendom

Vi tilbyr lån med pant i fritidseiendom, også kalt hyttelån, inntil 60 % av markedsverdi. Kontakt oss på 915 03100 for mer informasjon. Renten på lån med pant i fritidseiendom er den samme som for Topplån (se under).

 

Topplån

 Nominell renteEffektiv rente
Belåningsgrad 75-85 %3,55 %3,66 %

Prisene gjelder nye lån* , for kunder som bruker banken aktivt.

* Gjensidige Bank yter lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom. Lån som kvalifiserer til å ligge i Gjensidige Bank Boligkreditt oppnår våre beste rentebetingelser. Gjensidige Bank Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank ASA. For lån over 10 millioner kroner gjelder egne priser.

Forbrukslån

 Nominell renteEffektiv rente
10 000 - 500 000 krFra 7,50 % til 21,40 %Fra 8,07 % til 23,95 %*

 Renten vil være individuell og fastsettes på bakgrunn av kredittvurdering. Renten kan endres. Nedbetalingstid inntil 5 år.

* Ved 500 000 kr over 5 år

Les mer om forbrukslån.

Billån

Gjensidige Bank Bilfinans ble en del av Nordea 1. november 2019

Alle billån (inkludert eventuelt kausjonistansvar) ble automatisk flyttet fra Gjensidige Bank ASA til Nordea Finans Norge AS, 1. november 2019. Kontonummer for innbetaling er ikke endret og har du satt opp AvtaleGiro eller eFaktura fortsetter disse som før. Kundeservice har flyttet fra Gjensidige Bank til Nordea Finans og nytt telefonnummer fra 1. november er 23 20 60 21.

Besøk nordea.no for mer informasjon om priser.

Andre priser tilknyttet lån

Nye boliglån:

Etablerings­omkostning boliglån, boliglån ung og boligkreditt0 kr
Depotomkostning boliglån med pant i bolig0 kr
Termin­omkostning alle boliglån (per lån)50 kr
Realkausjon, per sikkerhet1 000 kr
Termin­omkostning boligkreditt70 kr

Mellomfinansiering boliglån:

Etableringsomkostning mellomfinansiering750 kr
Depotomkostning mellomfinansiering boliglån1 750 kr

Offentlige tinglysingsgebyrer boliglån:

Pant i fast eiendom, papirbasert innsending585 kr
Pant i fast eiendom, elektronisk innsending540 kr
Refinansiering (overføring av pant fra annen bank)0 kr
Pant i borettslag, papirbasert innsending480 kr
Pant i borettslag, elektronisk innsending440 kr
Offentlig tinglysningsgebyr, pant i aksjeleilighet - forretnings­førers gebyrfastsettes av forretnings­fører

Kostnader ved endring av boliglån:

Sletting av sikkerhet0 kr
Betalingsutsettelse på lån (henstand)350 kr
Avdragsfrihet (endret løpetid) 600 kr
Endring av etablert sikkerhet600 kr
Endring av løpende lån (lånetype)600 kr

Refinansiering/opplåning (gjelder eksisterende lån)

 
Etablerings­omkostning0 kr
Depotkostnad600 kr

Forbrukslån:

Etableringsomkostninger950 kr
Terminomkostninger per lån50 kr
Betalingsfri/avdragsfrihet månedper gang 250 kr
Endring av forfallsdatoper gang 250 kr

Billån:

Etablerings­omkostning billån1650 kr
Offentlig tinglysningsgebyrpant i bil 1 516 kr
Elektronisk offentlig tinglysningsgebyrpant i bil 1 051 kr
Termin­omkostning billån60 kr

Purregebyr og sen betaling:

1. gangs purring0 kr
2. gangs purring70 kr
Rettslig inkasso ifølge inkassoloven
Forsinkelsesrente ved sen betaling*9,50 %
* For forbruks­lån gjelder følgende for forsinkelses­rente: Ved for sen betaling påløper forsinkelses­rente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelses­renten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i kreditt­forholdet.

Priseksempler

Boligstart inntil 85 % av verdigrunnlag

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,50 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 2,58 % p.a., inkl. terminomkostninger kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.706.700,-.

Gjelder for medlemmer i Norske arkitekters landsforbund mellom 18 og 33 år som kjøper sin første bolig, og som bruker banken aktivt.

Prisen er per 18.10.2019 for nye lån og kan bli endret.

 

Boliglån Ung inntil 85 % av verdigrunnlag

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,65 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 2,73 % p.a., inkl. terminomkostninger kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.752.250,-.

Gjelder for medlemmer i Norske arkitekters landsforbund mellom 18 og 33 år som bruker banken aktivt.

Prisen er per 18.10.2019 for nye lån og kan bli endret.

 

Boliglån inntil 50 % av verdigrunnlag

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 50 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,59 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 2,67 % p.a., inkl. terminomkostninger kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.733.976,-.


Gjelder for medlemmer i Norske arkitekters landsforbund per som bruker banken aktivt. Prisen er per 18.10.2019 for nye lån og kan bli endret.

 

Boliglån inntil 75 % av verdigrunnlag

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,65 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 2,73 % p.a., inkl. terminomkostninger kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.752.250,-.

Gjelder for medlemmer i Norske arkitekters landsforbund per som bruker banken aktivt. Prisen er per 18.10.2019 for nye lån og kan bli endret.

 

Boliglån inntil 75 % av verdigrunnlag, med fast rente i 5 år

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 75 % av verdigrunnlag, bindingstid 5 år og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,90 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 2,99 % p.a., inkl. terminomkostning kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.829.159,-.

Gjelder for medlemmer i NAL som bruker banken aktivt. Prisen er per 20.01.2020 for nye lån og kan bli endret

 

Boligkreditt inntil 60 % av verdigrunnlag

 • Låneramme kr 2.500.000, innenfor 60 % av verdigrunnlag, 80 % utnyttelse av kredittramme (kr. 2.000.000,-) og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,69 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,79 % p.a., inkl. terminomkostninger kr 70.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.770.472-.
 • Gjelder for medlemmer i Norske arkitekters landsforbund per som bruker banken aktivt.

Prisen er per 18.10.2019 for nye lån og kan bli endret.

 

Forbrukslån 

 • 160 000 kr over 5 år
 • Nom. rente 10,9% / eff. rente 12,42%
 • Etabl. gebyr 950 kr, mnd. gebyr 50 kr, kostnad 53 986
 • Totalt 213 986. 

Dette gjelder for nye kunder i Gjensidige Bank/OPP Finans. Prisen er per 29.4.2019.

 

Priseksempel Kontokreditt

Eff. rente 19,86 %, 15.000,- over 12 mnd., totalt: 16.524,-.

Gjelder for medlemmer i Norske arkitekters landsforbund som bruker banken aktivt.
Prisen er per 27.05.2019 for nye kreditter og kan bli endret.

Beregning av effektiv rente

Prisene fastsettes på bakgrunn av blant annet ditt totale engasjement med banken, sikkerhet og samlende langsiktige boliglån i Gjensidige Bank og Gjensidige Bank Boligkreditt.

Beregningene av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende:

Boliglån inntil 50 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. og 1,5 mill., inntil 50 % av verdigrunnlag. Inkludert terminomkostning kr 50,-.


Boliglån inntil 75 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. og 1,5 mill., inntil 75 % av verdigrunnlag. Inkludert terminomkostning kr 50,-.


Boligkreditt inntil 60 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill, 1,5 mill og 800.000, inntil 70 % av verdigrunnlag. Inkludert terminomkostning kr 70,-.


Boliglån Ung inntil 85 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. og 1,5 mill., inntil 85 % av verdigrunnlag i egen bolig. Inkludert terminomkostning kr 50,-.

 

Boligstart

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. og 1,5 mill., inntil 75 % av verdigrunnlag i egen bolig. Inkludert terminomkostning kr 50,-.


Fastrentelån inntil 75 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. Inntil 75 % av verdigrunnlag. Inkludert terminomkostning kr 50,-.

 

Mellomfinansiering

Annuitetslån med løpetid 6 mnd., 5 mnd. avdragsfrihet. Lånebeløp på 2 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 750,-, depotomkostning kr 1.750,- og terminomkostning kr 50,-.


Mastercard

Kreditt kr 15.000,-, månedlig tilbakebetaling over 12 måneder, 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet, 1 kontantuttak i utlandet, inkl. fakturagebyr kr 0,- og årspris kr 0,-. (alle varekjøp og kontantuttak er på kr 1.000,-).

 

Visa kredittkort

Kreditt kr 15.000,-, månedlig tilbakebetaling over 12 måneder, 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet, 1 kontantuttak i utlandet, inkl. fakturagebyr kr 0,- og årspris kr 0,-. (alle varekjøp og kontantuttak er på kr 1.000,-).

Innskudd og sparing

Prisene gjelder fra og med 21. oktober 2019.

Brukskonto

Rente
Alle beløp0,05 %
Alle beløp0,15 %
Åpne brukskontoLes mer om brukskonto

 

Brukskonto 8-18

Rente
Alle beløp0,05 %
Alle beløp0,40 %

Brukskonto 8-18 er knyttet til barne- og ungdomskort. For å få Brukskonto 8-18 må du bestille barne eller- og ungdomskort. Les mer og bestill.

Sparegriskonto

Sparekonto kobler du til din digitale sparegris, Nöffe. Selve kontoen har ubegrenset antall uttak. Husk at sparegriskonto opprettes i ditt navn, ikke barnets.

Rente
Alle beløp1,00 %
 
 Les mer om sparegriskonto

Høyrentekonto

Rente
Alle beløp1,35 %
Uttaksgebyr, etter 4 frie uttak1,00 %
Det er inntil 4 gebyrfrie uttak/overføringer per kalenderår for Høyrentekonto. Ved uttak/overføringer utover dette er kostnaden 1 % av uttaksbeløpet/overføringsbeløpet (maks 250 kroner per uttak). Avslutning av konto regnes også som uttak.
Åpne høyrentekontoLes mer om høyrentekonto
 Les mer om formuekonto

Fastrente oppgjør

Rente
Alle beløp0,05 %
Alle beløp0,20 %
Før bindingstiden på fastrenteinnskudd utløper, får du tilbud om å fornye innskuddet til fastrenten som gjelder på det tidspunktet. Dersom ny avtale ikke opprettes, gjøres kontoen om til en fastrente oppgjørskonto.

Skattetrekkskonto

Rente
Alle beløp0,05 %
Alle beløp0,00 %

Kort

Prisene gjelder fra 11. juni 2016. Les vilkår for kredittkort.

Vi tilbyr ikke VISA kredittkort til nye kunder fra og med 01.10.19.

 BankkortMasterCard/ VISA kredittkort

Årspris 1)

275 kr0 kr
Varekjøp innland/ utland 2)0 kr0 kr
Kontantuttak i innland/utland 2)  0 kr/30 kr4 % (min. 40 kr) 3)
Overføring fra kredittkort 3)4 % (min. 40 kr) 
Betale regninger i nettbanken 3)  -4 % (min. 40 kr)
Valutapåslag ved bruk i utlandet1,95 % 1,95 %
Lading av «Ring kontant»-kort0 kr-
Nom. rente på kreditt per måned1,35 % / 1,50 % 
Effektiv rente per år17,52 %  / 19,56 % 
eFaktura-0 kr

Gebyr ved papirfaktura

-35 kr
Påminnelsesgebyr ved for sen betaling-70 kr
Overtrekksgebyr per faktura-125 kr
Erstatningskort/ hastekort100 kr (alle kort)
Nødkontanter/ nødkortFra 850 kr (alle kort)
 Bestill bankkort  Søk MasterCard kredittkort

 

 Bankkort UngMasterCard Ung/ VISA kredittkort Ung

Årspris 1)

0 kr0 kr
Varekjøp innland/utland 2)0 kr0 kr
Kontantuttak i innland/utland 2)  0 kr4 % (min. 40 kr) 3)
Overføring fra kredittkort 3)4 % (min. 40 kr) 
Betale regninger i nettbanken 3)  -4 % (min. 40 kr) 
Valutapåslag ved bruk i utlandet1,95 %  1,95 % 
Lading av «Ring kontant»-kort0 kr-
Nom. rente på kreditt per måned1,35 % / 1,50 % 
Effektiv rente per år17,52 % / 19,56 % 
eFaktura-0 kr

Gebyr ved papirfaktura

-35 kr
Påminnelsesgebyr ved for sen betaling-70 kr
Overtrekksgebyr per faktura -125 kr
Erstatningskort/ hastekort 100 kr (alle kort)
Nødkontanter/ nødkort  Fra 850 kr (alle kort)
 Bestill bankkort  Søk MasterCard kredittkort

 

 BarnekortUngdomskort
Årspris 1)0 kr0 kr
Varekjøp innland/utland 2)0 kr0 kr
Kontantuttak i innland/utland 2)0 kr0 kr
Betale regninger i nett-, brett- og mobilbank-0 kr
Valutapåslag ved bruk i utlandet1,95 %1,95 %
Lading av «Ring kontant»-kort 0 kr0 kr
Erstatningskort/ hastekort100 kr (alle kort)
 Bestill Barnekort  Bestill Ungdomskort
 1. Blir belastet konto måneden etter bestilling. Studenter betaler ingen årspris for bankkort.
 2. Ved varekjøp og minibankuttak i utlandet kan de utenlandske brukerstedene/bankene ha egne gebyrer
 3. Rente og gebyr beregnes fra uttaksdato/ overføringsdato. Dette gjelder også ved overføring til konto og betaling på postkontor.

Kontokreditt

 MedlemBasis
Nominell rente16,15 %18,45 %
Effektiv rente19,86 %22,59 %
Provisjon av ramme, per måned0,10 %0,10 %

Andre priser

 MedlemBasis

SmåSpar

Etablering og bruk0 kr0 kr

Nett- og mobilbank

Etablering0 kr0 kr
Årsavgift0 kr0 kr
Første kodebrikke0 kr0 kr
Betale regninger fra brukskonto med KID/uten KID0 kr/0 kr2 kr/3 kr
Overføring mellom egne kontoer i Gjensidige Bank0 kr0 kr
AvtaleGiro0 kr2 kr
eFaktura0 kr0 kr
Melding om oppdrag ikke utført grunnet bl.a. manglende dekning/overskredet beløpsgrense, per transaksjon  1)25 kr25 kr
Kvittering i nettbankens postkasse0 kr0 kr
Kvitteringsoblat per post12 kr12 kr
1)   Finansavtaleloven pålegger bankene å skriftlig informere sine kunder om betalingsoppdrag som ikke kan utføres grunnet bl.a. manglende dekning på konto og overskredet beløpsgrense.

Manuelle tjenester

  
Kopi av kontoutskrift75 kr75 kr
Kopi av bilag, per bilag 75 kr75 kr
Overføring mellom egne kontoer i Gjensidige Bank 50 kr50 kr
Betaling til annen konto (annen kontoeier) 75 kr75 kr
Erstatning av tapt eller skadet kodebrikke 100 kr100 kr

Betale til utlandet

SEPA-betaling i EUR eller SEK til EU/EØS-land  1)30 kr30 kr
Andre betalinger til konto i utlandet60 kr60  kr
Ekspressbetaling til konto350  kr350  kr
Rettelse av mottatt oppdrag100 kr100  kr
Feil fra kunde som medfører reklamasjon300 kr300 kr
Telefaksbekreftelse150  kr150  kr
Tillegg ved dekning av omkostninger i utlandet 2)Min. 135  krMin. 135 kr  

1)  Krav til betalingen: 

 • Betalingen må være registrert med IBAN og BIC.
 • Beløpet må være mindre enn EUR 50 000 eller SEK 500 000.
 • Betalingskostnadene må være delt mellom betaler og mottaker.

2)  Minimumskostnaden kan variere ut fra omkostninger som mottakerbank og ev. mellombank fakturerer

Motta betaling fra utlandet

Overføring i EUR eller SEK fra EU/EØS-land  1)20 kr20 kr
Andre overføringer til konto, mindre enn NOK 5000 eller motverdi i utenlandsk valuta50 kr50  kr
Andre overføringer til konto, mer enn NOK 5000 eller motverdi i utenlandsk valuta100  kr100 kr

1)  Krav til betalingen: 

 • Betalingen må være registrert med IBAN og BIC.
 • Beløpet må være mindre enn EUR 50 000 eller SEK 500 000.
 • Betalingskostnadene må være delt mellom betaler og mottaker.

Mobiltjenester

  
SMS-varsling, per melding3 kr3 kr

Purring og overtrekk

  
Purregebyr70 kr70 kr
Overtrekksrente20,15 %20,15 %