Navigasjon, søk og logg inn

Gjensidige Bank blir Nordea Direct

d0debb

Valutaregisteret

Her får du informasjon om rapportering til valutaregisteret.

Rapportering

Valutaregisterloven pålegger banker og finansinstitusjoner å rapportere alle transaksjoner som krysser geografiske grenser til Toll- og avgiftsdirektoratets (TAD) valutaregister. Rapporteringskravet gjelder både bedriftskunder og personkunder.

Betalinger med beløp tilsvarende 100 000 kroner eller mer (i utenlandsk valuta eller norske kroner), krever i tillegg informasjon om hva beløpet gjelder. Denne informasjonen rapporteres ved at du supplerer transaksjonen med en betalingsart kode, se lenkene til Lovdata sine sider. I nettbanken er betalingsartkodene gjort tilgjengelig via egen rullegardin. I tillegg til betalingsartkode må du i en kort tekst oppgi hva overførselen gjelder.

Dette gjelder følgende transaksjoner:

  • Alle overførsler til eller fra utlandet
  • Kortbruk i utlandet (enkelttransaksjoner over 5 000 kroner rapporteres enkeltvis)