Disse psykologtjenestene tilbys

Vi inviterer barneforsikringskunder i alderen 12-16 år og deres foreldre til en testperiode hvor dere får kostnadsfri tilgang til

  • samtalebehandling med psykolog over video for barnet /ungdommen
  • familierådgivning med psykolog over video
  • foreldreveiledning med psykolog over video (også for deg/dere med barn under 12 år)

Ifølge barn og unge er det ikke alltid slik at hjelpen oppleves tilpasset deres hverdag og virkelighet eller er nær nok eller lett å få. Åpningstidene hos fastlegen, på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten kan være lite fleksible. Dr.Dropins psykologtjenester er tilgjengelig alle dager mellom kl.08:00 og 20:00. 

Les mer om tjenestene og avtal tid hos Dr. Dropin

Slik tar dere i bruk tjenestene

For å ta i bruk tjenestene, gå videre til Dr.Dropins nettside. For å velge tjeneste og avtale tid for første konsultasjon ringer du sykepleier hos Dr.Dropin på telefon 24 07 60 09.

Mellom konsultasjonene hos psykolog vil det gis oppgaver å jobbe med. I tillegg finnes det nyttige verktøy og materiale på Dr. Dropins nettside som dere står fritt til å benytte.

Dr. Dropin deler ingen persondata med Gjensidige. All bruk av disse tjenestene er helt anonyme.

Hvem passer tjenestene hos Dr. Dropin for?

Tjenestene skal bidra til å gjøre det enklere for unge mellom 12 og 16 år og deres foreldre å forebygge psykiske utfordringer. Tidlig innsats er viktig for å forhindre at vanskene ikke vedvarer inn i voksenlivet og vokser seg større. Tidlig hjelp og støtte øker i tillegg sjansen for at man raskere blir bedre, og det kan bidra til at man lærer å mestre utfordringer bedre.

Omgivelsene har stor betydning for barns utvikling og psykiske helse. Som forebyggende tiltak retter en del av tjenesten seg mot foreldre for å hjelpe dem i å være gode omsorgspersoner i møte med barna.

Koster det noe å ta i bruk tjenestene?

Nei, tjenestene er kostnadsfrie for dere som har barneforsikring hos Gjensidige og som har mottatt invitasjon til å delta i testperioden.

Dr.Dropin

Dr.Dropin leverer psykologtjenester digitalt over video. Psykologene hos Dr.Dropin har relevant kompetanse og erfaring med psykologtjenester rettet mot barn, ungdom og foreldre. Psykologene hos Dr.Dropin vil bistå enten med samtale og veiledning gjennom videokonsultasjoner eller bistå med å henvise videre til rett instans i det offentlige. 

Webinaret "Hvordan det er å være foreldre for tenåringer?"

Dr.Dropin gjennomfører et webinar 9.mars kl. 18:00-19:00 om temaet "Hvordan det er å være foreldre for tenåringer?". Webinaret vil bli tatt opp slik at det er tilgjengelig i etterkant om du ikke har anledning til å delta 9.mars.

Mer informasjon om webinaret og påmelding

Samtykke og personvern

For unge under 16 år kreves det samtykke fra forelder. Når foreldre tar med barn til behandling/møter opp til digital behandling så ligger det underforstått et samtykke til helsehjelp i dette.

Opplysningene som oppgis i forbindelse med psykologtjenestene fra Dr.Dropin blir fullstendig anonymisert, og Gjensidige har ikke tilgang til informasjonen. Gjensidiges rolle er i dette tilfellet å formidle muligheten til å ta i bruk effektiv behandling som kan hjelpe dere. Dr.Dropin er beskyttet i henhold til de samme personvernregler du normalt møter i bruk av helsetjenester. Vi i Gjensidige får kun vite hvor mange som tar tjenesten i bruk – ikke hvem som bruker den. Tilgang til sensitiv informasjon er begrenset til barnet/ungdommen, foreldrene og psykologen hos Dr.Dropin.