Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Trafikkforsikringsavgift til staten

Trafikkforsikringsavgiften erstatter den tidligere Årsavgiften for kjøretøy. Alle forsikringsselskapene er pålagt å innhente denne avgiften som går uavkortet til staten. Dette gjøres sammen med bilforsikringen din.

Trafikkforsikringsavgift

Siden januar 2018 erstatter Trafikkforsikrings­avgiften det som tidligere ble kalt Årsavgift for kjøretøy. Avgiften betales sammen med forsikringen for kjøretøyet ditt, uavhengig av hvilket forsikringsselskap du har. Trafikkforsikrings­avgiften går fortsatt i sin helhet til staten, og gjelder pr kjøretøy. 

Når du betaler avgiften sammen med bil­forsikringen din, blir det totalsummen for begge du skal betale. Denne kan deles over like mange terminer som du gjør med forsikringen din.

Mer om trafikkforsikringsavgiften

 • Trafikkforsikringsavgiften gjelder alle kjøretøy med tillat totalvekt opptil 7 500 kg som skal ha ansvars­forsikring.

  For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten, og du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift for slike kjøretøy.

 • Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten for hvert kjøretøy som er ansvarsforsikret. Hvis du har en felles faktura for forsikringene dine, vil også trafikkforsikringsavgiften bli fakturert på denne felles fakturaen.

 • Nei, det er ingen ansvarsforsikring for campingvogner eller tilhengere, og derfor er det heller ingen trafikkforsikringsavgift.

 • Hvis forsikringen er inkludert i leasingavtalen, må leasing­selskapet betale trafikkforsikringsavgift gjennom sin forsikring. I så fall må du regne med at leien du betaler for bilen blir justert. 

  Hvis leasingavtalen ikke inkluderer forsikring, slik at du selv tegner og betaler forsikring for bilen, skal du betale trafikkforsikringsavgift sammen med forsikringen på samme måte som om du hadde eid bilen selv. I så fall er det ingen grunn til at leasing­avtalen skal endres.

Beløp og betalingsmetode

 • Stortinget vil fastsette beløp for trafikkforsikringsavgiften hvert år. 

  For 2018 er for eksempel denne avgiften 2 865 kroner for bensinbiler og 0 kroner for elbiler.

 • Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten sammen med bilforsikringen. Betaler du forsikringen fordelt på månedlige beløp, skal du også gjøre dette med trafikkforsikringsavgiften.

Overgang til ny avgift

 • Trafikkforsikringsavgift til staten blir krevd inn etter hvert som vi sender faktura for forsikringer som løper i 2018.

  Tidspunktet for første krav om trafikkforsikringsavgift avhenger av når på året du har hovedforfall, og om du betaler forsikringen månedlig eller en gang i året:

  • Hvis du betaler forsikringen i månedlige beløp, vil trafikkforsikringsavgift bli lagt til fakturaen din
  • Hvis du betaler forsikringen i ett årlig beløp, vil du betale trafikkforsikringsavgift for deler av 2019 hvis du har hovedforfall i 2018
  • Har du for eksempel hovedforfall i januar/ tidlig februar 2019, vil du motta faktura med trafikkforsikringsavgift så tidlig som i november 2018
 • Hvis trafikkforsikringsavgiften for 2018 allerede er betalt av tidligere eier, skal du betale trafikkforsikringsavgift til staten fra og med 2019, sammen med din obligatoriske ansvarsforsikring til oss.

Trafikkforsikringsavgift for kjøretøy som selges, avskiltes, eksporteres eller lignende

 • Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten så lenge du har ansvarsforsikring for kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet.

  Hvis du ikke benytter kjøretøyet, kan du avskilte det, og dermed unngå å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift.

 • Hvis du har solgt et kjøretøy og levert melding om eierskifte til Statens vegvesen, trenger du ikke lenger forsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift til staten. Du bør derfor sjekke at forsikringen din er sagt opp etter den dagen du solgte kjøretøyet.

  NB: Ny eier må kjøpe forsikring og betale trafikkforsikringsavgift for kjøretøyet.

  Mer om melding om eierskifte

  På samme måte som i dag, er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, eller hvis den ikke blir levert, vil du fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til deg.

  Les mer om levering av salgsmelding:

 • Hvis skiltene er levert til Statens vegvesen, trenger du ikke lenger ansvarsforsikring for kjøretøyet. Du betaler trafikkforsikringsavgift til staten til og med den dagen du sier opp ansvarsforsikringen. 

 • Du skal verken betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift etter at et kjøretøy er vraket. Merk at Statens vegvesen må ha registrert at kjøretøyet er vraket for at du skal slippe å betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift.

 • Når et kjøretøy er meldt stjålet i politiets systemer, skal du ikke betale forsikring før kjøretøyet eventuelt blir meldt gjenfunnet. Du skal heller ikke betale trafikkforsikringsavgift for den perioden kjøretøyet er meldt stjålet.

 • Hvis du eksporterer kjøretøyet, må du melde fra til Statens vegvesen om og sikre at du ikke har en norsk ansvarsforsikring. Uten norsk ansvarsforsikring skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift.

 • Kjøretøy som blir 30 år i løpet av 2019, regnes som veterankjøretøy fra og med 1. januar 2019. Det betyr at du skal betale trafikkforsikringsavgift med veteransats fra og med 1. januar 2019.

Trafikkforsikringsavgift og forsikringen din