Egenerklæring for boligselgerforsikring

Her får du tilgang til egenerklæringen som skal fylles ut i forbindelse med boligsalget ditt. Du finner også tips for utfylling og spørsmål og svar om egenerklæring og boligselgerforsikring.

Logg inn og fyll ut egenerklæringen

Default

Tips til å fylle ut egenerklæringen

 • I egenerklæringen svarer du på spørsmål om boligens tilstand
 • Sett av god tid. Det kan ta opp mot en halvtime å komme gjennom skjemaet.
 • Selv om hendelsen er langt tilbake i tid, eller utført av tidligere eiere, vil vi gjerne at du opplyser om hendelsen.
 • Skjemaet lagres automatisk. Du kan trygt lukke det og komme tilbake for å fylle ut resten senere.
 • Du kan bestille boligselgerforsikring på siste side i skjemaet. 

Vanlige spørsmål om egenerklæringen og boligselgerforsikring

 • I egenerklæringen opplyser du mulige kjøpere om alt de trenger å vite om boligen.

  I henhold til loven om kjøp og salg av bruktboliger (avhendingsloven) er du som selger ansvarlig for feil og mangler som overstiger 10 000 kroner i 5 år etter kontraktsinngåelse. 

  For å unngå å havne i ansvar, er det derfor viktig at du tar seg god tid, er grundig, og fyller ut egenerklæringsskjema korrekt og fullstendig. 

  Som selger du normalt ikke ansvarlig for feil eller mangler som er tydelig beskrevet i egenerklæringsskjema, tilstandsrapporten eller prospektet. 

  Du må fylle ut egenerklæringsskjema for å få lov til å tegne boligselgerforsikring. 

 • Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av brukte eiendommer i Norge. En endring i avhendingsloven trådte i kraft 1. januar 2022. Den flytter et større ansvar over på selger i en bolighandel. Som boligselger er du ansvarlig for ukjente feil og mangler i fem år etter kontraktsinngåelse. Tidligere var nedre erstatningsgrense 5-6 % av kjøpesummen. I dag er den på 10 000 kroner.

 • Gjensidige er eiendomsmeglerens samarbeidspartner for boligselgerforsikring. Siden egenerklæringen legges til grunn for forsikringsavtalen, tar Gjensidige også ansvar for denne.

  Du må fylle ut egenerklæringsskjema for å få lov til å tegne boligselgerforsikring hos Gjensidige. 

 • Som boligselger er du pålagt å

  • å svare åpent og ærlig på alle spørsmålene i egenerklæringen. 
  • å gi mest mulig korrekte og dekkende opplysninger om eiendommen. 

  Som selger blir du holdt ansvarlig for

  • uriktige og mangelfulle opplysninger som er gitt i forbindelse med salget.
  • feil og mangler som du kjente til – eller burde kjenne til – uten å opplyse om dette.

  Du er ansvarlig for feil og mangler som overstiger 10 000 kroner i 5 år etter overtakelse. Som selger du derimot normalt ikke ansvarlig for feil eller mangler som er beskrevet i egenerklæringsskjema, tilstandsrapporten eller prospektet. Boligselgerforsikringen vil dekke ukjente feil og mangler som ingen kjente til før salget.

 • I henhold til avhendingsloven er du som boligselger ansvarlig for ukjente feil og mangler i 5 år etter kontraktsinngåelse. Nedre grense for erstatningskrav er satt til 10 000 kroner samlet for alle manglene. 

 • Med ukjente feil og mangler menes

  • feil og mangler som ikke var synlige da kjøper besiktiget boligen før kjøp
  • feil og mangler som det ikke er beskrevet i egenerklæringsskjema, tilstandsrapporten eller prospektet
 • Hvis du har boligselgerforsikring hos oss håndterer vi alle krav mot deg. Du må likevel videreformidle henvendelsene du mottar fra kjøper til våre saksbehandlere og jurister slik at vi kan behandle saken. Når du tegner boligselgerforsikring er det profesjonelle saksbehandlere og jurister som behandler alle krav fra kjøper.

  Du må imidlertid videreformidler kjøpers krav innen ett år etter at du fikk kunnskap om dette. Dersom du ikke gjør står ikke Gjensidige lenger ansvarlig. 

  Hvis du ikke har boligselgerforsikring, må du behandle kravet fra kjøper på egenhånd. Du er pliktig til å behandle klagen, men kan engasjere egen advokat til å hjelpe deg. Videre må du få en profesjonell fagperson (som regel en takstmann) til å lage en rapport på skaden, inklusiv en vurdering på om skaden stammer fra da du fortsatt sto som eier av boligen.