Vær trygg med lekkasjestopper

Nå tilbyr vi noen av kundene våre som har hatt en vannskade god pris på lekkasjestoppere og installasjon av denne. Installert lekkasjestopper gir deg rabatt på husforsikringen og du slipper egenandel ved brudd på indre vannledning.

Default

Du er ikke alene om å ha hatt en vannskade. Ifølge Finans Norge avdekkes det en vannskade i bygninger hvert 6. minutt. Det er større sannsynlighet for å få enn vannskade enn både innbrudd og brann til sammen.

De indre vannskadene, som for eksempel sprukket rør eller lignende, kan du begrense dersom du installerer en lekkasjestopper ved vanninntaket. Da kan en sensor oppdage lekkasjen og stenge vannet.

Når vannskaden du har hatt skal utbedres, anbefaler vi å installere en lekkasjestopper. I samarbeid med Recover og VVS Norge har vi et prøveprosjekt der vi tilbyr noen av kundene våre som har hatt vannlekkasje en god pris på lekkasjestopper og installering av denne. Da reduserer du sannsynligheten for at noe slikt skjer igjen.

Lekkasjestopperen gir deg rabatt på husforsikringen og du slipper egenandel (normalt kr 6 000) ved brudd på innvendig vannledning.

Velg mellom disse lekkasjestopperne

Har du hus eller hytte med kobberrør, anbefaler vi Pontos lekkasjestopper som har trykkmåler. Da unngår du også små drypplekkasjer som over tid kan føre til stor skade, i tillegg til å unngå større lekkasjer. Trykkmåleren kan avdekke lekkasjer selv der sensorene ikke er utplassert. Har du et nyere hus med rør i rør, foreslår vi Aqualarm lekkasjestopper uten trykkmåler ettersom den er noe rimeligere.

Pontos

Pontos Base overvåker vannflyten gjennom rørledningen. Den gjenkjenner både påfallende lekkasjer og små, unormale og uønskede mengder tap av vann.

Pontos sensor plasseres der skader som følge av vannlekkasje, frost eller unormal temperatur og luftfuktighet skal forhindres.

Ved mistanke om skadetilfeller eller overskridelse av individuelt innstilte grenseverdier, vil Pontos informere omgående med et alarmsignal eller push-varsel via Hansgrohe home-appen.

Med en tilkoblet Pontos Base vil Pontos sensor sende melding om forstyrrelser også̊ til denne. Vannledningen blir da straks blokkert og det sendes et push-varsel til smarttelefonen din, som alarmerer både via et lyssignal og et sterkt alarmsignal. 

Her kan du lese mer om Pontos (PDF).

Pris, inkludert installasjon: 10 250 kroner*

Bilde1.jpg

 

Aqualarm

Aqualarm oppdager vannlekkasje når vann treffer sensoren. Vannet blir da stengt og vannlåsen gir fra seg et lydsignal. Det er ingen app-tilkobling.

Vannlås monteres ved hovedstoppekranen. Sensorer er trådløse og det kan legges til flere sensorer om ønskelig. Her kan du lese mer om Aqualarm (PDF).

Pris, inkludert installasjon: 7 100 kroner*

lekkasjestopper.png

*Prisen for lekkasjestopper og installasjon av denne forutsetter at rørsystem eller andre nærliggende installasjoner ikke må bygges om for å fullføre monteringen av produktet. Dersom dette må bygges om kommer et tillegg i prisen.

Lekkasjestopperen monteres ved vanninntaket, det vil si ved hovedstoppekranen. For å teste og iverksette vannstoppsystemet må det finnes en jordet kontakt maksimalt én meter fra hovedvannledningen der basen skal monteres.

Mer informasjon og bestilling

Ønsker du å bestille eller vil du ha mer informasjon?

Send inn skjemaet, så kontakter VVS Norge deg.

* Påkrevde felter