Mer om forsikring av katt og andre kjæledyr

Her finner du mer detaljert informasjon om katteforsikring og kjæledyrforsikring

Katteforsikring

Du kan kjøpe katteforsikring fra katten din er 5 uker gammel og frem til den er 10 år.

Ved kjøp av forsikringen må eieren bekrefte kattens helsetilstand. Skal du forsikre en rasekatt for mer enn 20 000 kroner krever vi:

  • ID-merking
  • Veterinærattest
  • Dokumentasjon på kattens verdi

For uregistrerte katter kreves ID-merking uavhengig av valgt forsikringssum.

Endringer som følge av alder på katt

Dekningen for tap av katt reduseres med 20 % fra og med hovedforfall fra dyret fyller 10 år, og opphører automatisk ved hovedforfall det året dyret fyller 13 år.

Vi utbetaler inntil 30 000 kroner hvert forsikringsår for veterinærutgifter. Egenandelen er 25% av veterinærutgiftene. 
Det er ingen minimumsegenandel.

Videosamtale med veterinær

I samarbeid med FirstVet tilbyr vi Online Veterinær for deg med dyreforsikring. Hvis dyret ditt blir sykt eller skadet kan du nå raskt og enkelt få hjelp gjennom videosamtaler med veterinær.

Konsultasjonen er kostnadsfri og inkludert i forsikringen om du har dekningen Behandling. Les mer om Online Veterinær.

 

ID-merking av katt

Det kan fort skje at katten din blir borte. ID-merking sikrer at katten kan identifiseres og gjenforenes med deg raskt.

Du får merket katten ditt med mikrochip hos veterinæren. I tillegg mottar du et ID-kort i posten som kvittering på at katten din er registrert med ID-nummer i dyreregisteret. 

Merkingen er ikke dekket av forsikringen.

Kattungekull

Dersom katten din venter kattunger kan du kjøpe en engangsforsikring som dekker veterinærutgifter i forbindelse med at ungene trenger veterinærbehandling. Den dekker veterinærutgifter fra kattungene er 5 uker gamle og frem til de blir levert til ny eier, senest den dagen de er 15 uker gamle. Du får dekket inntil 6 000 kroner per kattunge. Der en forutsetning at kattemoren er forsikret i Gjensidige og at forsikringen avtales før kattungene blir født.

Kjæledyr

Dette bør du huske på når du kjøper dyreforsikring:

  • Du kan kjøpe forsikringen fra dyret er 5 uker gammelt
  • Ved kjøp av forsikringen må eieren bekrefte dyrets helsetilstand
  • Dersom du inkluderer dekning for tap av dyret i forsikringen må dyret ha ID-merking
  • Hvis forsikringssummen er over 20 000 kroner må du også gi oss en veterinærattest

Karenstid for dyr

Det er 20 dagers karenstid ved sykdom. Det betyr at sykdom hos dyret som oppstår i løpet av de 20 første dagene av forsikringsperioden ikke er dekket. Er forsikringen du har hos oss direkte overført fra et annet selskap, slipper du karenstid.

Andre begrensninger

Forsikringen dekker ikke unormal atferd som aggressivitet, feil/skader eller sykdommer som dyret hadde da forsikringen ble kjøpt. Den dekker heller ikke forebyggende og/eller rutinemessige undersøkelser.

NB: Fullstendige vilkår får du når du har kjøpt forsikringen eller ved henvendelse til oss.

Spørsmål og svar om skade

Har du dyreforsikring hos oss, kan du raskt og enkelt melde skade på nett her.