Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Avlshingst Pluss

Avlshingst Pluss er tilpasset hingster som benyttes i avl, og ikke trenes for eller deltar i konkurranser.

Du velger selv hvilke dekninger du vil inkludere, men minste­kravet for å kjøpe forsikringen er dekning for veterinær­utgifter eller død/tap av hest.

Be om tilbud på hesteforsikring

Veterinærutgifter

Vi utbetaler inntil 75 000 kroner per forsikringsår. Beløpet kan økes til 100 000 kroner.

Egenandelen kan velges fra 20-35 % av skadebeløpet.

Ved syk eller skadet hest dekkes:

 • Utgifter til veterinær
 • Medisiner og materiell som veterinæren bruker
 • Nødvendig opphold på dyrehospital

Dette dekkes ikke:

 • Utgifter til reiser/transport
 • Utleverte og fore­byggende medisiner og materiell
 • Rutine- og forebyggende ­behandlinger som vaksine og tannrasp

Eksempler på veterinærutgifter

 • Sårskader
 • Luftveis­infeksjoner
 • Bruddskader
 • Leddbetennelser
 • Sykdommer som kreft og forfangenhet

Død/tap av hest

Du får erstatning med hele forsikringssummen dersom hesten skulle dø eller blir avlivet av dyrevernhensyn, som følge av:

 • Sykdom
 • Traumatiske frakturer oppstått i benvev som er fri for tegn til artroseforandring
 • Akutte, åpne sårskader
 • Trafikkskader
 • Brann
 • Tyveri og bortkomst

Luftveislidelser, magesår og haltheter/bevegelsesforstyrrelser dekkes ikke – selv om hesten avlives av dyrevernhensyn.

Medisiner og sykebeslag

Vi dekker utgifter inntil 10 000 kroner per år for:

 • Medisiner du selv må kjøpe ved behandling av skade innenfor hestens dekning for veterinærutgifter
 • Første sykebeslag ved behandling av skade innenfor hestens dekning for veterinærutgifter

Rehabilitering

Vi dekker utgifter inntil 10 000 kroner per år til rehabilitering etter en erstatningsmessig skade. Rehabiliteringen må være gjennomført:

 • Innen tre måneder etter at veterinær har forskrevet den
 • På veterinærklinikk eller behandlingssted som veterinærer henviser til