Hest Ulykke

Hest Ulykke er en begrenset og rimelig forsikring, med færre valgmuligheter.

Minstekravet for kjøp er at du velger 1 av de 2 grunndekningene:

 • Veterinærutgifter
 • Død/tap av hest

Be om tilbud på hesteforsikring

Veterinærutgifter

Vi utbetaler inntil 75 000 kroner per forsikringsår. Egenandelen er 25 % av skadebeløpet.

Ved syk eller skadet hest dekkes:

 • Veterinærutgifter nevnt i forsikringsbeviset
 • Medisiner og materiell som veterinæren bruker
 • Nødvendig opphold på dyrehospital

Hest Ulykke dekker ikke:

 • Sykdommer utover kolikk og botulisme
 • Utgifter til reise/transport
 • Foreskrevne og utleverte medisiner og forbindingsmateriell
 • Rutine- og forebyggende ­behandlinger som vaksine og tannrasp

Ønsker du en mer omfattende hesteforsikring? 

Les om Ridehest Pluss

Veterinærutgifter som dekkes

 • Akutte åpne sårskader
 • Kolikk (opptil 30 000 kr. per forsikringsår)
 • Trafikkskader
 • Brannskader
 • Behandling av akutt tann­fraktur med rot­affeksjon (konstatert ved røntgen)
 • Traumatiske frakturer/fissurer oppstått i benvev fri for tegn på artrose­forandringer

Død/tap av hest

Du får erstatning med hele forsikringssummen dersom hesten skulle dø eller blir avlivet av dyrevernhensyn, som følge av:

 • Kolikk og botulisme
 • Traumatiske frakturer oppstått i benvev som er fri for tegn til artroseforandring
 • Akutte, åpne sårskader
 • Trafikkskader, henging og drukning
 • Brann
 • Tyveri og bortkomst

Ønsker du en mer omfattende hesteforsikring? 

Les om Ridehest Pluss

Medisiner og sykebeslag

Vi dekker utgifter inntil 6 000 kroner per år for:

 • Medisiner du selv må kjøpe ved behandling av skade innenfor hestens dekning for veterinærutgifter
 • Første sykebeslag ved behandling av skade innenfor hestens dekning for veterinærutgifter

Foster/føllforsikring

Forsikringen dekker erstatning for foster/føll som mistes ved:

 • Påvist kasting
 • Dødfødt føll
 • Hoppas død
 • Føll som dør eller må avlives av dyrevernshensyn før det er 30 dager gammelt
Default

Be om tilbud på heste­forsikring

Dekningen foster/føll kan avtales for alle hopper mellom 3 og 18 år
Icon-tip