Ridehest Pluss

Ridehest Pluss lar deg tilpasse forsikringen til nettopp din hest – enten den brukes som hobbyhest eller deltar i konkurranser.

Minstekravet for kjøp er at du inkluderer dekning for veterinærutgifter eller død/tap av hest.

Be om tilbud på hesteforsikring

Veterinærutgifter

Ridehest Pluss dekker veterinærutgifter med inntil 75 000 kroner hvert forsikrings­år. Du kan også velge å øke beløpet til 100 000 kroner.

Ved syk eller skadet hest dekkes:

 • Utgifter til veterinær
 • Videosamtaler med online veterinær
 • Medisiner og materiell som veterinæren bruker
 • Nødvendig opphold på dyrehospital

Ridehest Pluss dekker ikke:

 • Utgifter til reiser/transport
 • Utleverte og fore­byggende medisiner og materiell
 • Rutine- og forebyggende ­behandlinger som vaksine og tannrasp

Egenandel

Du velger hvor stor egenandelen skal være, og kan velge mellom 20-35 % av erstatnings­messig skade. 

Eksempler på veterinærutgifter

 • Sårskader
 • Luftveis­infeksjoner
 • Bruddskader
 • Leddbetennelser
 • Sykdommer som kreft og forfangenhet

Død/tap av hest

Du får erstatning dersom hesten skulle dø eller bli avlivet av dyrevernhensyn, som følge av:

 • Sykdom
 • Akutte, åpne sårskader
 • Trafikkskader
 • Brann
 • Tyveri og bortkomst
 • Traumatiske frakturer oppstått i benvev som er fri for tegn til artroseforandringer

Du får da hele forsikrings­summen i erstatning. Hvor stor denne summen skal være bestemmer du selv når du bestiller forsikringen.

Luftveislidelser, magesår og haltheter/bevegelsesforstyrrelser dekkes ikke – selv om hesten avlives av dyrevernhensyn

Brukes hesten i løp eller avl?

Da bør du heller velge en av disse forsikringene:

Travponnier kan forsikres med:

Default

Medisiner og sykebeslag

Ridehest Pluss dekker utgifter inntil 10 000 kroner per år for:

 • Medisiner du selv må kjøpe ved behandling av skade innenfor hestens dekning for veterinærutgifter
 • Første sykebeslag ved behandling av skade innenfor hestens dekning for veterinærutgifter

Rehabilitering

Ridehest Pluss dekker utgifter inntil 10 000 kroner per år til rehabilitering etter en erstatningsmessig skade.

Rehabiliteringen må være gjennomført:

 • Innen tre måneder etter at veterinær har forskrevet den
 • På veterinærklinikk eller behandlingssted som veterinærer henviser til

Tap av bruksegenskaper

Du kan få utbetalt hele forsikringssummen ved livsvarig tap av bruksegenskaper som ride- og kjørehest som følge av sykdom eller skade. Hesten må ha beviselige bruksegenskaper for å få denne dekningen.

Du velger selv hvor stor denne forsikrings­summen skal være når du bestiller forsikringen.

Det gjøres fradrag for gjenverdi med minimum 10 000 kroner.

Nedsatt fruktbarhet

Du kan få utbetalt forsikringssummen helt eller delvis avhengig av hingstens drektighetsprosent:

DrektighetsprosentUtbetaling av forsikringssummen
0 %100 %
1-10 %75 %
11-3550 %
Over 35 %Ingen erstatning

Foster/føllforsikring

Ridehest Pluss dekker erstatning for foster/føll som mistes ved:

 • Påvist kasting
 • Dødfødt føll
 • Hoppas død
 • Føll som dør eller må avlives av dyrevernhensyn før det er 30 dager gammelt
Dekningen foster/føll kan avtales for alle hopper mellom 3 og 18 år
Icon-tip

Videosamtale med veterinær

I samarbeid med FirstVet tilbyr vi tjenesten Online Veterinær for deg med hesteforsikring med veterinærdekning. Hvis hesten din blir syk eller skadet kan du nå raskt og enkelt få hjelp gjennom videosamtale med veterinær. Du sparer tid, penger og unngår unødig stress! Les mer om Online Veterinær