Kjæledyrforsikring i detaljer

Kjæledyrforsikringen hjelper deg hvis kjæledyret ditt blir sykt, skadet eller dør.

Sjekk pris og kjøp kjæledyrforsikring

Default

Kombiner din egen kjæledyrforsikring

Du kan selv kombinere de dekningene som passer deg og kjæledyret ditt best. Dermed betaler du kun for det du har bruk for. Velg mellom Behandling og Liv - eller begge. 

Du kan kjøpe kjæledyr­forsikring dersom du har

 • chinchilla
 • degus
 • dvergpapegøye
 • ilder
 • kanarifugl
 • kanin
 • marsvin
 • minigris
 • papegøye
 • parakitt
 • undulat
Kjæledyrforsikringen gjelder over hele verden
Icon-tip

Behandling

De fleste som eier et kjæledyr har kostnader til veterinær ved sykdom eller skade. Behandling dekker 

 • utgifter til behandling (inklusive utgifter til medisiner, bandasjer og beskyttelsesmateriell) av skade som skyldes ulykke eller sykdom - inntil 15 000 kroner per år
 • utgifter til behandling av allergi/atopi inntil 5 000 kroner i kjæledyrets levetid
 • tre kostnadsfrie videokonsultasjoner med veterinær årlig

Ved skade kan som regel veterinæren ta oppgjøret direkte med oss, da betaler du kun egenandelen på 25 %.  Enkelte veterinærer tar et administrasjonsgebyr for å gjøre denne jobben på vegne av deg, og dette må du betale selv.

Videokonsultasjon med veterinær

Hvert år får du tre kostnadsfrie videokonsultasjoner med Firstvet Online Veterinær som du kan benytte deg av hvis kjæledyret ditt blir sykt eller skadet. Tjenesten er tilgjengelig for deg med dekningen Behandling. Les mer om FirstVet Online Veterinær

Liv

Dekningen gir erstatning for økonomisk tap hvis kjæledyret ditt dør eller må avlives. Dette er særlig aktuelt hvis du har et svært verdifullt dyr.

Du får en engangs­utbetaling hvis

 • dyret ditt dør eller må avlives som følge av sykdom eller skade
 • dyret blir stjålet ved innbrudd

Sjekk pris og kjøp kjæledyrforsikring

Forsikringen dekker ikke

 • sykdom som oppstår i løpet av de 20 første dagene av forsikringsperioden
 • unormal atferd som aggressivitet, feil/skader eller sykdommer som katten hadde da forsikringen ble kjøpt
 • forebyggende og/eller rutinemessige undersøkelser

Kriterier for kjøp

Du kan kjøpe forsikringen fra dyret er 5 uker gammelt.

Ved kjøp av forsikringen må eieren bekrefte dyrets helsetilstand. Dersom du inkluderer dekning for Liv (tap av dyr) og forsikringsummen er over 20 000 kroner må

 • dyret ha ID-merking
 • veterinærattest som ikke er eldre enn 30 dager gammel fremvises
 • markedsverdien til dyret kunne dokumenteres

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Kjæledyr Behandling (PDF)

Kjæledyr Behandling og Liv (PDF)