Gratis flytte­forsikring

Forsikringen dekker skader på innholdet i flytteeskene dine under flyttingen.

Send inn skjema for å aktivere forsikringen. Dine esker er da forsikret hos oss.

Flytteforsikringen dekker

  • plutselige og uforutsette skader som skyldes en ytre påvirkning
  • innbo og løsøre i hver flytte­eske med inntil 10 000 kroner - maksimalt 100 000 kroner per flyttelass
  • egenandelen er på 2 000 kroner per skadetilfelle

Flytteforsikringen dekker ikke

  • kontanter og verdipapirer
  • smykker og sølvtøy
  • antikviteter og kunstverk
  • gjenstander som normalt ikke vil tåle vanlige transportpåkjenninger
  • levende planter og dyr
  • eiendeler og varer utgiftsført i virksomhet som er i drift

 

Vi sender deg fullstendige vilkår sammen med e-post­bekreftelse på aktivert forsikring.

Husk at du selv har ansvar for at alt er forsvarlig pakket og sikret, og at du tar nødvendige forholds­regler for å hindre tyveri.