Gjensidiges hjelpetelefon

Mange opplever uro og engstelse knyttet til koronasituasjonen.

I samarbeid med SOS International tilbyr vi nå Gjensidiges hjelpetelefon til alle med personforsikring hos oss. Tjenesten gjør at du og familien din kan få hjelp, anonymt og trygt. 

Hva kan dere få hjelp til?

Dere får snakke med sykepleiere med lang erfaring innen psykososial rådgivning. De har også god kunnskap om offentlige tilbud dersom dette er relevant for deg eller en i familien din.

Sykepleierne kan for eksempel svare på spørsmål knyttet til

  • ensomhet og isolasjon
  • bekymring for familiemedlemmer og venner
  • bekymring for permittering eller å miste jobben
  • bekymring over skolesituasjon og fremtid
  • uro knyttet til selve pandemien
  • tips om hvordan du kan snakke med barna
  • praktiske spørsmål om pandemien - hvilke regler gjelder?
  • emosjonell førstehjelp til pårørende ved sykdom eller dødsfall

Ring alltid 113 dersom du har behov for akutt legehjelp.

Tjenesten er konfidensiell, og Gjensidige har ikke innsyn i opplysninger som våre kunder gir ved bruk av tjenesten.

Gjensidiges Hjelpetelefon leveres i samarbeid med SOS International og er bemannet av SOS International. Du når ikke vårt kundesenter. Har du spørsmål til eller ønsker rådgivning om forsikring kan du ringe kundesenteret vårt på telefon 915 03100.

Slik tar du kontakt

Ring Gjensidiges hjelpetelefon på 22 96 50 27. Telefonen er åpen hver dag fra 08 - 23.

Du er anonym om du ønsker det, og Gjensidige har ikke tilgang til informasjon om bruk av tjenesten. Tjenesten vil være tilgjengelig og kostnadsfri frem til 31. august. Vi vil informere deg dersom tilbudet blir utvidet.