Lær deg teknikker for å mestre stress, angst og depresjon

I samarbeid med Braive gir vi deg med Tekna Student Uføreforsikring kostnadsfri tilgang til digitale behandlingsprogrammer, og personlig veiledning for å styrke din mentale helse. 

 

Default

Hvordan kan Braive hjelpe deg?

Braive er en lavterskel digital helsetjeneste med fokus på mental trening. Tjenesten lærer deg hvordan du kan bruke strategier og verktøy for å mestre psykiske utfordringer slik at du kan få bedre mental helse.

 • Få en oppstartssamtale via video med psykolog.
 • Få tilgang på en mental helsesjekk.
 • Få mulighet til gjennomføre spesialtilpassede digitale behandlingsprogrammer på egen hånd.
 • Bli kjent med personlige historier til andre som har hatt lignende utfordringer som deg.
 • Få tilbud om personlig veiledning og oppfølging fra en av Braive sine terapeuter.
 • Få en forståelse av hvordan du kan opprettholde en god mental helse over tid.

Du har også mulighet til å gjennomføre et behandlingsprogram uten å snakke med psykolog.

Braive er inkludert i Tekna Student Uføreforsikring

Braive er kostnadsfritt for studenter som har Tekna Student Uføreforsikring inkludert i studentmedlemskapet.

Ta i bruk tjenesten

Du kan velge om du vil snakke med psykolog i forkant av den mentale helsesjekken, eller gjennomføre behandlingsprogrammet uten å snakke med psykolog. Ønsker du å snakke med psykolog, kan du følge denne fremgangsmåten:

 1. Book en oppstartssamtale med en psykolog.
 2. Velg bookingsalternativet "Barneforsikring, privat uføreforsikring og uførepensjon i Gjensidige", og bruk forsikringsnummeret til Tekna-student: 88025677, slik at du har kostnadsfri tilgang til behandlingen.
 3. Opprett en konto og ta den mentale helsesjekken før den første samtalen.
 4. Sammen med psykologen vil dere sette opp en plan tilpasset din situasjon. 

Book en oppstartssamtale med psykolog og få hjelp til å komme i gang

Jeg ønsker ikke å snakke med psykolog

Erfaringsmessig ser Braive bedre resultater for de som blir fulgt opp av psykolog. Vi vil derfor anbefale at du booker en oppstartsamtale. Hvis du likevel ønsker å gjennomføre et behandlingsprogram uten å snakke med psykolog, kan du følge denne fremgangsmåten:​​​​​​​

 1. Gå til Braive og logg inn med bank-ID.
 2. Ta den mentale helsesjekken.
 3. Registrer forsikringsnummeret til Tekna-student: 88025677
 4. Gjennomfør det digitale behandlingsprogrammet som du blir anbefalt.

Hvordan fungerer det?

Med utgangspunkt i resultatene fra den mentale helsesjekken, vil du få en anbefaling om å gjennomføre et digitalt behandlingsprogram som er tilpasset dine utfordringer. Et behandlingsprogram tar normalt 8-12 uker å gjennomføre. Du tar selv ansvar for egen læring og progresjon, men har også mulighet til å motta ukentlig veiledning fra din personlige terapeut hos Braive. Terapeuten vil veilede og motivere deg til å nå målene du setter deg i begynnelsen av behandlingsprogrammet. 

Leksjoner og øvelser gjennomfører du i eget tempo og tilbudet er ideelt for deg som ikke har tid eller mulighet for å gå til ukentlig behandling hos en terapeut. 

Hvorfor bruke Braive

Behandlingsprogrammene baserer seg på Kognitiv Atferdsterapi (KAT). KAT fokuserer på å endre menneskers atferd gjennom å analysere og endre deres tankemønster.

En styrende regel i KAT er at det ikke er situasjonen du er i, men hvordan du tolker den, som er viktigst. Dersom du kan gjenkjenne og endre de uhjelpsomme tanke- og atferdsmønstrene som skaper problemer, kan det påvirke hvordan du føler deg. Styrken i KAT er metodens evne til å formidle kunnskap og ferdigheter på en måte som gir deg en praktisk og konkret tilnærming til endringer du ønsker å oppnå i ditt liv.

Hva koster det

Det koster ingenting å gjennomføre den mentale helsesjekken. For deg som har Tekna Student Uføreforsikring er det også kostnadsfritt å booke oppstartssamtale med psykolog, gjennomføre de digitale behandlingsprogrammene og motta ukentlig veiledning fra psykolog.

Personvern

Opplysningene du gir om deg selv i forbindelse med tjenesten fra Braive blir fullstendig anonymisert, og Gjensidige har ikke tilgang til informasjonen. Gjensidiges rolle er kun å formidle muligheten til å teste en svært god tjeneste som kan hjelpe deg.