Hvorfor bør du ha uførepensjon?

Verken utbetalingen fra Nav eller uførepensjon fra arbeidsgiver kan sikre at du opprettholder inntekten din. Du får månedlig kompensasjon for redusert inntekt og får dermed mulighet til å opprettholde levestandarden din. Hvis det er viktig for deg, bør du kjøpe en privat uførepensjon.

Hvem kan kjøpe uførepensjon?

Du kan kjøpe uførepensjon hvis du er mellom 16 og 50 år. Forsikringen gjelder frem til du er 67 år. Du kan ikke kjøpe uførepensjon hvis du har inntekt under 200 000 kroner eller er arbeidsledig, permittert, hjemmeværende eller pensjonist.

Utbetaling fra Nav

Hvis du blir arbeidsufør vil du få støtte fra Nav, men de månedlige utbetalingene vil være betydelig lavere enn det du har i inntekt i dag fordi:

  • Nav utbetaler kun inntil 66 % av bruttoinntekten, og du må betale skatt av utbetalingene.
  • Nav gir ikke støtte for inntekt utover cirka 668 000 kroner (6G), slik at maksbeløpet (det vil si 66 % av 668 000) utgjør cirka 36 000 kroner i måneden før skatt.

Nedgangen i inntekt vil være ekstra stor hvis du har høy lønn i dag.

Du har kanskje en uførepensjon gjennom jobben, men den er begrenset ved lov slik at du uansett vil få en inntektsnedgang på rundt 30 % hvis du blir ufør.

  • Folketrygdens grunnbeløp (G) brukes til å fastsette pensjonspoeng og beregne utbetalinger fra folketrygden.

    Per 1. mai 2022 er grunnbeløpet (1G) 111 477 kroner. Beløpet justeres hvert år. 

Hvordan blir uførepensjonen utbetalt?

Uførepensjon gir deg en månedlig utbetaling frem til du kan jobbe igjen eller til du blir 67 år. Den kommer i tillegg til uføretrygden og arbeidsavklaringspenger du får fra Nav og eventuelt arbeidsgiver. Du må skatte cirka 4,4 % av uførepensjonen.

Utbetalingene fra uførepensjonen kommer i tillegg til det du får fra Nav
Icon-tip

Hva kreves for å få uførepensjon?

Uførepensjonen blir utbetalt hvis du blir minst 40 % arbeidsufør og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Dette skjer vanligvis etter 12 måneders sykefravær.

Forsikringssum

Når du kjøper Uførepensjon velger du en årlig forsikringssum. Hvor høy forsikringssum du bør velge avhenger av:

  • Hvilket lønnsnivå du har i dag. De med høyest lønn vil få størst nedgang i inntekt.
  • Om du har uførepensjon gjennom arbeidsgiver
  • Hvor viktig det er for deg å opprettholde lønnsnivået

Utbetaling

Hvor mye av forsikringssummen du får utbetalt er avhengig av graden av uførhet:

Grad av uførhet Utbetaling per måned
100 % Hele forsikringssummen delt på 12
50 % Halve forsikringssummen delt på 12

Pris- og utbetalingseksempel

Person En ikke-røyker på 35 år som har fullført videregående skole og jobber som kontormedarbeider
Valgt forsikringssum 50 000 kroner
Pris på forsikring 345 kroner i måneden
Utbetaling ved 100 % arbeidsuførhet 4 166 kroner i måneden, minus 4,4 % skatt

Tjenester inkludert i Uførepensjon

Helsehjelp 24/7 – Videokonsultasjoner med psykolog og lege, og hjelp til å velge behandlingssted

Nå får du og familien din fri bruk av videokonsultasjoner med psykolog og lege hos Dr. Dropin – uansett hvor dere er. Det er kort ventetid og døgnåpent 365 dager året. I tillegg er det trygt og enkelt, og du sparer både tid og penger. Har du behov for konsultasjon på en av Dr.Dropin sine klinikker, får du 100 kroner i rabatt.

Helsehjelp 24/7 gir deg også en god oversikt over offentlige og private behandlingssteder med beliggenhet og ventetid dersom du skulle ha behov for det.

Les mer om Helsehjelp 24/7

Lær deg å mestre stress, angst og depresjon

Via en nettbaserte helsetjeneste, gir vi deg med privat uførepensjon fri tilgang til en mental helsesjekk og digitale behandlingsprogrammer som skal hjelpe deg med å få bedre psykisk helse. Les mer om hvordan du kan få bedre psykisk helse.

Uføreforsikring

En uføreforsikring gir deg en engangsutbetaling når du har vært minst 50 % arbeidsufør i sammenhengende 2 år og uførheten er varig.

Uføreforsikring Pluss gir deg i tillegg månedlige utbetalinger hvis du blir minst 50 % arbeidsufør og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Normalt skjer dette etter 12 måneders sykefravær. Resten av forsikringssummen blir utbetalt når du eventuelt blir erklært varig ufør.

Størrelsen på de månedlige utbetalingene er 1 % av forsikringssummen dersom du er 100 % arbeidsufør. Ved lavere uføregrad blir forskuddene forholdsmessig redusert.

Du betaler ikke skatt på utbetalingene.

Du får fri tilgang til en mental helsesjekk og digitale behandlingsprogrammer som skal hjelpe deg med å få bedre psykisk helse. Les mer om hvordan du kan få bedre psykisk helse.

Du får også tilgang til Helsehjelp 24/7 som blant annet gir deg fri bruk av videokonsultasjoner med allmennlege og psykolog fra Dr.Dropin. 

Hvis du ønsker å kjøpe Uføreforsikring Pluss, kan du kontakte oss. Forsikringen kan ikke kjøpes på nett.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Helseerklæring

Kjøper du forsikringen må du også fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.

Personlig rådgivning

Få hjelp til å velge riktige forsikringer for deg og dine.

Les mer og bestill et telefon- eller videomøte

Default