Spørsmål og svar om helseerklæring

Her finner du ofte stilte spørsmål om helseerklæringen. Lurer du på fremdeles på noe, ring oss på 815 815 80 (vanlig takst) på hverdager mellom kl. 8-16 eller send e-post til helsevurdering@gjensidige.no .

Om å fylle ut helseerklæringen

 • For å gi deg riktig pris og vilkår på forsikringen må vi kjenne til helsen din. 

 • Vi anbefaler at du heller svarer for mye enn for lite, da vi i hvert enkelt tilfelle vurderer hva som er relevant for forsikringen. Opplysninger om helsen din fra mer enn 10 år tilbake i tid trenger du ikke oppgi.

  Det er viktig at du svarer ærlig på spørsmålene. Manglende opplysninger eller uriktige svar kan medføre at du ikke får utbetaling på forsikringen.

 • Kommer du på noe etter at du har fylt ut helseerklæringen er det viktig at du kontakter oss på telefon 815 815 80 eller sender e-post til helsevurdering@gjensidige.no

 • Nei, dessverre. Du må svare på spørsmålene i helseerklæringen og gi alle nødvendige opplysninger før vi kan kontakte fastlegen din.

  Fastlegen har ikke alltid fullstendig oversikt over helseopplysningene dine. I tillegg kan du ha eller ha hatt sykdommer eller plager som du ikke har vært hos fastlegen for, eller at du kan ha fått behandling som fastlegen ikke kjenner til.

 • I de fleste tilfellene er det mulig å få en forsikring. Vi vurderer hvilken betydning sykdommen eller plagene har for forsikringen. Avhengig av helseopplysningene dine kan det være at du må betale mer, at du ikke får forsikring for den spesifikke sykdommen eller plagen, eller at vi dessverre ikke kan gi deg forsikring.

 • Avhengig av helsehistorikken din tar det cirka 10-20 minutter å fylle ut helseerklæringen.

  Av hensyn til sikkerheten rundt helseopplysningene dine blir du automatisk logget ut når du har vært innlogget 1 time.

 • Noen sykdommer eller plager er av en slik art at vi har behov for å få mer utfyllende opplysninger fra leger og sykehus som har taushetsplikt. Fullmakten opphever taushetsplikten når det gjelder helseopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne vurdere helsen din og gi deg forsikring til riktig pris og vilkår.

Om å signere helseerklæringen

 • For å signere og sende inn helseerklæringsskjemaet må du bruke BankID på kodebrikke eller mobil. Vi anbefaler derfor at du har kodebrikken eller mobilen tilgjengelig når du skal signere skjemaet og fullmakten.

  Du kan bruke BankID fra hvilken som helst bank. Er du kunde i Gjensidige Bank? Bestill kodebrikke.

 • BankID er en elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett:

  I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er.

  BankID tilbys av bankene i Norge. Løsningen er basert på en felles infra­struktur, utviklet av banknæringen i regi av Finans­næringens Felles­organisasjon.

  Du må være 13 år for å kunne bestille BankID.

  Les mer på bankid.no

 • Ja, du kan logge inn med BankID fra hvilken som helst norsk bank – uansett hvilke produkter og tjenester du har hos oss.

 • Når du logger inn med BankID bruker du:

  • Fødselsnummer
  • Engangskode (kodebrikke) fra den banken der du har BankID 
  • Ditt personlige passord

   

 • Har du glemt ditt personlige passord? Hvis du har BankID fra Gjensidige Bank, ringer du (+47) 915 03100 for å bestille nytt passord. Har du BankID fra en annen bank, må du kontakte den aktuelle banken.

 • Bruker du Firefox som nettleser, bør du være oppmerksom på at versjon 38.0.1 har muliggjort lagring og automatisk utfylling av BankID-passordet ditt.

  Du bør ikke la nettleseren lagre passordet for deg. Du kan hindre dette ved å svare nei når det dukker opp spørsmål om lagring av BankID-passordet idet du logger på.

  Dersom du allerede har akseptert lagring og utfylling av BankID-passordet, kan du fjerne det igjen.

  Slik gjør du det: 

  1. Velg Options (Windows) / Preferences (Mac) i menyen.
  2. Velg "Security" i menyen til venstre.
  3. Trykk på knappen "Saved Passwords...".
  4. Markér linjen med https://csfe.bankid.no og trykk på "Remove".
  5. Du må så foreta en ny innlogging med BankID, og velge "Never Remember Password for This Site" når Firefox spør om å lagre passordet.

  BankID vil nå ligge i unntakslisten i Firefox, og du vil ikke bli spurt om å lagre BankID-passord igjen.

 • Du trenger ingen spesiell programvare for å bruke BankID, men nettleseren din bør være oppdatert.
  Les mer og oppdater nettleseren din.

 • Kodebrikke fra Gjensidige bank

  En kodebrikke uten BankID-avtale brukes til sikker innlogging og andre tjenester i nettbanken til den banken kodebrikken ble utstedt av.

  BankID fra Gjensidige eller annen bank

  BankID er en elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett, basert på en felles infrastruktur for bankene i Norge. BankID avtalen knyttes opp mot din eksisterende kodebrikke. Det betyr at kodebrikken vil fungere som BankID. BankID-funksjonaliteten brukes på tvers av banker og offentlige tjenester.

  For å kunne bestille BankID på kodebrikken må man være legitimert med pass og gjennomføre bestillingsprosessen i nettbanken.

  Dersom du er usikker på om du har BankID på kodebrikken din kan du gå inn i nettbanken under menypunktet BankID. Her finner du en oversikt over din(e) BankID-avtaler i Gjensidige Bank hvis det finnes. Har du ingen BankID-avtaler hos oss kan du enkelt bestille dette under samme menypunkt i nettbanken.

  BankID på mobil fra Gjensidige eller annen bank

  Med BankID på mobil benytter du mobiltelefonen i stedet for kodebrikken til å identifisere deg ved innlogging i nettbanken. Du taster da inn en selvvalgt PIN-kode på mobiltelefonen din for å logge inn i nettbanken.

  Bestilling av BankID på mobil forutsetter at du har både en mobiltelefon og et SIM-kort som støtter dette. Bestilling gjøres i nettbanken under menypunktet BankID. BankID på mobil er en løsning der din BankID blir lagret i SIM-kortet til mobiltelefonen i stedet for kodebrikken.

 • BankID fra Gjensidige Bank

 • For å bestille BankID fra Gjensidige Bank må du først:

  • Opprette en konto hos oss
  • Logge inn med kodebrikke fra Gjensidige Bank – ikke med BankID fra en annen bank 
  • Være legitimert med pass – dette er et myndighetskrav

  Du kan da enkelt og kostnadsfritt bestille BankID i nettbanken. Velg først «Oversikt», og deretter «BankID».

 • Du kan sende oss en henvendelse via «Meldingsboksen» i nettbanken, slik at du kan legitimeres på et postkontor. Velg først «Oversikt», og deretter «BankID».

 • Du kan ikke skifte batteri på kodebrikken. Ring oss på 915 03100 for å bestille ny kodebrikke.

 • BankID på mobil

 • BankID på mobil er en elektronisk identifiserings- og signeringsløsning, der sikkerhetselementene lagres i mobiltelefonens SIM-kort.

  I vanlig (banklagret) BankID er din personlige elektroniske identitet lagret hos banken. Du må derfor taste både passord og sikkerhetskode.

  I BankID på mobil ligger dette trygt lagret i ditt SIM-kort. Det er derfor tilstrekkelig å taste PIN-kode.

  Du må være 13 år for å kunne bestille BankID på mobil.

 • Ja, du kan logge inn med BankID på mobil fra hvilken som helst norsk bank.

 • Du kan bestille BankID på mobil i nettbanken:

  Velg «BankID» i menyen. På neste steg velger du «BankID på mobil», og følger bestillingsløpet.

  Din BankID på mobil blir bekreftet klar til bruk etter noen minutter, og du er klar til å logge inn.

  Ble du kunde hos oss med BankID fra en annen bank?

  Da må du legitimeres med pass før du kan bestille BankID på mobil.

  Send oss en melding om dette i nettbanken (av sikkerhetshensyn). Velg først  << Meny >>,  << Meldingsboksen >>, og deretter << Skriv til oss >>. Når vi får meldingen vil vi be deg legitimere deg med pass på ditt postkontor.

   

 • Ja, men du vil trenge kodebrikke fra Gjensidige Bank hvis du skal laste ned BankID på mobil på nytt (ved skifte av SIM-kort).

 • I brettbanken og mobilbanken trenger du kun en fire-sifret kode for innlogging og betaling.

 • BankID på mobil er beskyttet med PIN-kode, og har ingen verdi for de som ikke kjenner den.

  Etter 3 forsøk med feil PIN-kode vil BankID på mobil sperres.

 • Kontakt oss på 915 03100 og velg «bank», så hjelper vi deg.

  Du kan også finne informasjon om de ulike feilmeldingene på bankid.no

Du signerer helseerklæringen med BankID
Icon-tip

Mens jeg venter på vurderingen av helsen min

 • Det betyr at du er forsikret fra du aksepterte forsikringstilbudet. Den midlertidige forsikringen inkluderer dekningene og forsikringssummene du har bestilt, men dekker ikke sykdommer og plager du eventuelt hadde før du bestilte forsikringen. Du er midlertidig forsikret frem til vi har vurdert helseopplysningene dine.

   Du må betale for den midlertidige forsikringen fra den dagen du aksepterte forsikringstilbudet.

   Du kan lese mer om midlertidig forsikring i forsikringsdokumentet i Dokumentarkivet ditt.

 • Vi anbefaler at du venter med å si opp forsikringene du har hos andre forsikringsselskaper til du har fått svar fra oss.  

  Helsevurderingen kan medføre unntak, høyere pris eller at vi ikke kan forsikre deg.  Vi anbefaler derfor at du venter med oppsigelse til du har fått bekreftelse fra oss på at forsikringen har trådd i kraft. Slik risikerer du ikke å være uforsikret etter et eventuelt avslag fra oss.

 • Du er midlertidig forsikret mens vi vurderer helseopplysningene dine. Du må derfor betale fra den dagen du aksepterte forsikringstilbudet. Dersom vår vurdering medfører at du ikke kan få forsikringen vil du få innbetalt beløp tilbakebetalt. Hvis du derimot sier opp forsikringen før du har fått svar fra oss må du betale for den perioden du har vært midlertidig forsikret.  Du får beskjed fra oss når helseopplysningene er ferdigvurdert. 

 • De aller fleste vil kunne få forsikring til vanlige vilkår. Basert på helsetilstanden vil vi likevel kunne gjøre unntak for sykdommer og plager du eventuelt har/hadde før du bestilte forsikringen, sette en høyere pris på forsikringen og i noen tilfeller avslå forsikringen. Du vil i så fall få et brev fra oss hvor vi forklarer hvilke helseforhold vi har lagt vekt på.

 • Dette registeret administreres av Finans Norge (FNO) og brukes av forsikringsselskapene som er knyttet til FNO for å sikre at opplysningsplikten overholdes. I ROFF registreres ikke helseopplysninger, kun navn, fødselsnummer, registrerende selskap, registreringsdato og informasjon om du har meldt skade/søkt om erstatning.

Vurdering av helseopplysningene

Betaling

 • Du kan se fakturaen din i Dokumentarkivet. Bruker du AvtaleGiro, vil kontoen din bli belastet som avtalt.

  Den midlertidige forsikringen forutsetter at du betaler forsikringen mens vi behandler helseerklæringen.