Innboforsikring for deg mellom 18 og 34 år

Innbo Ung er en egen innboforsikring for deg mellom 18 og 34 år. Forsikringen gjelder i hele Norge, og du trenger ikke å melde fra hvis du bytter bolig. Du kan kjøpe reiseforsikringen Reise Ung samtidig.

Les mer om Innbo Ung og Reise Ung

Er du over 34 år? Sjekk pris på annen innboforsikring

{ "appId": "ungProdukter", "title": "Sjekk pris og kjøp", "ingress": "<p>Reise Ung og Innbo Ung er laget spesielt for deg mellom 18 og 34 år.</p>", "datepicker": { "startDateOffsetYears": 25, "minAge": 18, "maxAge": 34, "buyer": { "label": "Din fødselsdato" }, "coInsured": { "label": "Fødselsdato for ektefelle/samboer" }, "errorMessage": "Forsikringene kan kun tegnes av personer mellom 18 og 34 år." }, "coverage": { "label": "Velg forsikringer", "options": [ { "labelBold": "Reise Ung", "label": "99,- pr måned", "textRight": "" }, { "labelBold": "Innbo Ung", "label": "120,- per måned", "textRight": "" }, { "labelBold": "Begge", "label": "219,- per måned", "textRight": "" } ], "defaultCoverageIndex": 2 }, "addCoInsured": "Legg til samme livsforsikring for ektefelle eller samboer", "removeCoInsured": "Fjern ektefelle eller samboer", "showCoInsuredOption": false, "buttonNext": "Gå videre", "priceMatrix": [ { "age": { "min": 18, "max": 35 }, "price": { "buyer": { "Reise Ung": 1188, "Innbo Ung": 1440, "Begge": 2628 }, "coInsured": { "Reise Ung": 99, "Innbo Ung": 140, "Begge": 239 } } } ], "insuranceChart": { "grunnBelop": 92576, "12G": [ 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11.5, 11, 10.5, 10, 9.5, 9, 8.5, 8, 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 ], "18G": [ 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 17.25, 16.5, 15.75, 15, 14.25, 13.5, 12.75, 12, 11.25, 10.5, 9.75, 9, 8.25, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 ], "24G": [ 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 ], "30G": [ 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 28.75, 27.5, 26.25, 25, 23.75, 22.5, 21.25, 20, 18.75, 17.5, 16.25, 15, 13.75, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 ], "legend": "Med alderen synker det økonomiske behovet. Derfor trapper vi ned utbetalingen fra du fyller 51 år.", "helpText": "G (grunnbeløp i folketrygden) er pr. 1. mai 2016: 92 576 kroner" }, "showInsuranceChart": false, "vilkaar": { "url": "", "text": "" }, "disclaimerText": "Du har 14 dages ubetinget angrerett.", "form": { "title": "Kjøp forsikringene", "submitButton": "Bekreft kjøp", "pageLink": "form", "mappingLabels": { "coverage": "Jeg vil kjøpe", "priceYearly": "Årspris", "priceMonthly": "Månedspris", "totalPris": "Totalpris", "buyer": "Din fødselsdato", "coInsured": "Fødselsdato for ektefelle/samboer", "coInsuredName": "Navn på ektefelle/samboer", "notChosenMessage": "Ikke valgt" }, "options": { "hiddenHelp": true } }, "receipt": { "title": "Takk for din bestilling!" }, "webtrends": { "appFull": "kalkulator_innboreise_ung", "appShort": "ung", "appPath": "innboreise" } }