Uføreforsikring

Uføreforsikring gir deg kompensasjon for redusert inntekt dersom sykdom eller ulykke fører til at du blir ufør og helt eller delvis må slutte å jobbe.

Du kan velge mellom to typer uføreforsikring – Uførepensjon og Uførekapital med forskudd

Uførepensjon – vår mest populære uføreforsikring

  • Månedlige utbetalinger ved minst 40% arbeidsuførhet. 
  • Utbetalinger frem til du kan jobbe igjen, eller til du er 67 år.
  • Forsikringen gjelder både ved fysisk og psykisk sykdom og skader.
  • Fri bruk av videolege og -psykolog.

Les mer om Uførepensjon.