Engangsutbetaling

Ulykker som fører til varig medisinsk invaliditet, det vil si varig redusert funksjonsevne som ikke nødvendigvis fører til redusert arbeidsevne, gir deg en skattefri engangsutbetaling. Hvor mye du får utbetalt kommer an på:

  • graden av invaliditet
  • hvor høy forsikringssum du har valgt


Grad av invaliditet beregnes ut fra Helse- og omsorgsdepartementets invaliditetstabell. 

Behandling etter en ulykke

Vi dekker:

  • inntil 50 000 kr til tannlege
  • inntil 15 000 kr til lege, kiropraktor eller fysioterapeut
  • rimelige og nødvendige reiser mellom hjemmet ditt og behandlingsstedet

Egenandelen er totalt 500 kroner for alle behandlinger knyttet til én ulykke.

Dødsfall

Dersom du dør som følge av ulykke, vil dine etterlatte få utbetalt 5 % av forsikringssummen.

Dette dekkes ikke

  • Ulykker som følge av boksing, sportsdykking, fallskjermhopping, basehopping, hanggliding, paragliding, ballongferd og flyvning med mikrolette eller ultralette fly og lignende
  • Ulykker som skjer på ekspedisjoner i Arktis/Antarktis, på Grønland og i Himalaya

Tjenester inkludert i Ulykkesforsikring

Helsehjelp 24/7 – Videokonsultasjoner med psykolog og lege, og hjelp til å velge behandlingssted

Nå får du og familien din fri bruk av videokonsultasjoner med psykolog og lege hos Dr. Dropin – uansett hvor dere er. Det er kort ventetid og døgnåpent 365 dager året. I tillegg er det trygt og enkelt, og du sparer både tid og penger. Har du behov for konsultasjon på en av Dr.Dropin sine klinikker, får du 100 kroner i rabatt.

Helsehjelp 24/7 gir deg også en god oversikt over offentlige og private behandlingssteder med beliggenhet og ventetid dersom du skulle ha behov for det.

Les mer om Helsehjelp 24/7

Har du ulykkesforsikring via arbeidsgiver?

Ansatte har ofte en ulykkesforsikring gjennom arbeidsgiver, men denne omfatter ikke alltid ulykker som skjer på fritiden, derfor anbefaler vi ulykkesforsikring. En ulykkesforsikring bør du ha i tillegg til livsforsikring eller uførepensjon

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Ulykkesforsikring (PDF)

Personlig rådgivning

Få hjelp til å velge riktige forsikringer for deg og dine.

Les mer og bestill et telefon- eller videomøte

Default