Reiseforsikring

Kjøp en av markedets beste reiseforsikringer og få

  • svært god dekning ved forsinkelse
  • praktisk og økonomisk hjelp ved sykdom på ferie
  • dekket kostnader til reise, opphold og arrangementer ved avbestilling
  • ingen krav om egenandel ved skade

Kjøp reiseforsikring

Kjøper du forsikring på nett, får du 10 % rabatt. Nettrabatten kommer i tillegg til andre rabatter du har krav på.