Online mental helsehjelp

Er dagene preget av uro, stress eller nedstemthet, men du vet ikke helt hvordan du skal ta tak i det? I samarbeid med Braive, gir vi deg som har behandlingsforsikring hos Gjensidige kostnadsfri tilgang til Online mental helsehjelp. Tjenesten gjør deg bedre rustet til å håndtere mentale utfordringer det er helt vanlig å ha – men fortsatt uvanlig å snakke om.

Book en videosamtale med psykolog

Default

Hva er Online mental helsehjelp?

Vi i Gjensidige vil senke terskelen for å få hjelp med utfordringer mange folk har, som stress, søvnproblemer, depresjon og ulike typer angst.

Online mental helsehjelp kombinerer psykologsamtaler via video eller melding med digitale verktøy og programmer som er tilpasset det akkurat du trenger hjelp til. Du trenger ikke henvisning for å bruke tjenesten, og den er helt kostnadsfri for deg som har behandlingsforsikring hos oss.

Den digitale helsetjenesten Braive leverer denne løsningen for oss i Gjensidige. Braive har god erfaring med å blande dagens fleksible teknologi med forskningsbasert, veletablert terapi. Mange får stor nytte av verktøyene - også etter at behandlingsprogrammet er ferdig.

Hvis du har behandlingsforsikring, er Online mental helsehjelp helt kostnadsfritt
Icon-tip

Hvordan kan Online mental helsehjelp hjelpe deg?

Vi kan alle oppleve noe som er for vanskelig å håndtere på egen hånd. Om vi ikke lærer oss hvordan vi kan ta tak i det som plager oss, vil det over tid kunne gå utover livskvaliteten.

Gjennom behandlingen vil du få verktøy som kan hjelpe deg med å få det bedre, og en forståelse av hvordan du kan opprettholde en god mental helse over tid. 

I Braive vil du få oppfølging fra en psykolog som vil veilede deg gjennom ditt personlige, digitale behandlingsprogram.

Dette er noe av det du kan få hjelp med:

 • håndtere stress, uro angst og bekymringer 
 • gode pusteteknikker 
 • planlegge gode søvnvaner 
 • nyttige mestringsstrategier
 • trene proaktivt på fremtidige utfordringer
 • bygge sunne relasjoner til andre 

Hva får du?

  • Med behandlingsprogram og verktøy på pc eller mobil har du alltid hjelp tilgjengelig.
  • Behandlingen kan gjøres når det passer, for eksempel på bussen eller på kvelden når det finnes færre distraksjoner.
  • Et behandlingsforløp varer i 8-10 uker, men du har tilgang til verktøyene i 5 år - slik at du kan opprettholde alt du har lært og jobbe videre på egenhånd. 
  • Skriftlig oppfølging gir deg større fleksibilitet for når du kan jobbe med den mentale helsen din.
  • Du kan sende tanker, spørsmål og følelser skriftlig til psykologen din når det passer for deg.
  • Du kan være med å påvirke din egen behandlingsplan.
  • Alt er samlet på ett sted, både program, verktøy og oppfølging av psykolog.
  • Programmet er interaktivt og inneholder engasjerende aktiviteter og verktøy.
  • Du kan dra nytte av å lese historiene til andre som har hatt lignende utfordringer som deg.

Ta i bruk Online mental helsehjelp

Følg disse stegene for å starte prosessen med å føle deg bedre.

1. Book en videosamtale med en psykolog. Bruk forsikringsnummeret ditt for å identifisere deg, slik at du har kostnadsfri tilgang til behandlingen.

2. Opprett en konto og ta den mentale helsesjekken før den første samtalen.

3. Sammen med psykologen din vil dere sette opp en plan tilpasset din situasjon. Psykologen vil gi deg tilgang til programmet som passer for deg, og sammen finner dere ut hvordan du best mulig kan få støtte og hjelp til å forstå og bruke de verktøyene du finner i Braives plattform. 

Book en videosamtale med psykolog

Egenandel

Du betaler ingen egenandel for å bruke Online mental helsehjelp.
 

Personvern

Opplysningene du gir om deg selv i forbindelse med bruk av tjenesten blir fullstendig anonymisert, og Gjensidige har ikke tilgang til informasjonen. Gjensidiges rolle er i dette tilfellet å formidle muligheten til å ta i bruk effektiv behandling som kan hjelpe deg. Braive er beskyttet i henhold til de samme personvernregler du normalt møter i bruk av helsetjenester. Vi i Gjensidige får kun vite at du tar tjenesten i bruk gjennom forsikringsnummeret ditt. All tilgang til annen sensitiv informasjon er begrenset til deg og din psykolog i Braive.