Ung-forsikringene har blitt grønnere

Vi tar klimaendringene på alvor, og ønsker å bidra med det vi kan for en bedre fremtid. Derfor jobber vi med å gjøre Reise Ung og Innbo Ung grønnere gjennom flere forbedringer.

Default

Slik har vi gjort forsikringene grønnere

En nyhet i Reise Ung er at vi dekker skader og tyveri på utstyr du leier på reisedestinasjonen. Dette er lagt til forsikringen fordi det er mer miljøvennlig om vi leier på reisedestinasjon fremfor å ta med oss utstyr når vi reiser.

Det beste for deg, oss og miljøet er alltid at skaden på for eksempel turutstyret eller PC-en din aldri skjer, og vi jobber aktivt med å gi deg gode tips slik at du kan unngå skader og for å inspirere deg til en mer klimavennlig hverdag. Inspirasjonen får du gjennom Instagramkontoen GjensidigeUng og e-poster med grønne fordeler. 

Når uhellet likevel er ute og skaden har skjedd, sørger vi for et grønnere skadeoppgjør med mer sirkulær økonomi ved å

 1. reparere skadde gjenstander som er mulig å reparere
 2. legge til rette for at gjenstander som du har fått utbetaling for kan gjenbrukes, selges på Tise, eller gis bort
 3. klimakompensere for utslippene Reise Ung og Innbo Ung medfører

Vi samarbeider med Tise

Vi mottar mye forskjellig i skadeoppgjør, og disse gjenstandene skal nå selges på Tise. Når du får utbetalt erstatning for en gjenstand hos oss tar vi over eierskapet. Gjenstandene repareres og kontrolleres av vår samarbeidspartner, Panter Verdisikring, og deretter legges de ut for salg i profilen vår på Tise. På denne måten holdes varene i kretsløpet og noen andre får glede av dem, slik at vi kan bidra til å ta vare på miljøet.

Følg profilen vår på Tise for å se hva som er lagt ut for salg.

Klimakompensasjon

Selv om vi forsøker å reparere og gjenbruke så mange skadede gjenstander som mulig, så må også mange gjenstander erstattes med nye. Nesten all fremstilling av produkter bidrar til utslipp av klimagasser (CO2-ekvivalenter) som har negativ påvirkning på klima og miljø. Vi klimakompenserer nå for utslippene som Reise Ung og Innbo Ung medfører.

Det at vi klimakompensenserer betyr at vi gir økonomisk støtte til FN og CEMAsys’ prosjekter som arbeider med å redusere utslipp av klimagass på global basis. Vi har valgt å investere penger i prosjektet Energy Efficiency and Improved Clean Burning Cookstoves in Ghana (PDF).

Filmen forteller mer om prosjektet:

Bærekraftsmål

Prosjektet i Ghana bidrar til oppnåelse av 3 av FN's 17 bærekraftsmål:

 • Stoppe klimaendringene gjennom å redusere utslipp av klimagasser med mer energieffektive ovner. 
 • God helse blant innbyggerne ved å erstatte matlagingsovner som produserer farlige gasser med nye ovner. 
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst i lokalbefolkningen ved å skape flere arbeidsplasser for produksjon av nye ovner.

Klimakompensasjonen vi bidrar med i dette prosjektet skal tilsvare mengden klimagass som Reise Ung og Innbo Ung medfører. I løpet av 2019 tilsvarte dette 2 100 tonn.

 • For å finne ut omtrentlig hvor stor påvirkning på klimaet Reise Ung og Innbo Ung har hvert år, har vi brukt et faktorsett fra Storbritannias departement for miljø, matvarer og landbruk, DEFRA. Departementet har beregnet omtrentlige tall for hvor mye klimagass ulike typer av produkter og tjenester slipper ut per brukt krone. 

  ​​Ved å kartlegge ulike typer skadeutbetalinger mot ulike typer produkter og tjenester i DEFRA sitt faktorsett har vi estimert totalt antall tonn klimagass som Reise Ung og Innbo Ung medfører i skadeprosessen.

  Estimeringen vår viser at Reise Ung og Innbo Ung bidro til utslipp av cirka 2 100 tonn klimagass i løpet av 2019. Det er usikkerhet knyttet til denne måten å beregne fordi produkter og tjenester endrer pris, og det kan være stor variasjon når det kommer til hvor klimavennlige ulike produkter og tjenester er innenfor samme kategori. Beregningene arbeides med kontinuerlig for at skal bli så nøyaktige som mulig.