Reise Ung og Innbo Ung

Kjøp Reise Ung og Innbo Ung - forsikringene for deg mellom 18 og 34 år. 

Forsikringene er gyldige fra du sender inn skjemaet.

Usikker på hva forsikringene dekker? Les om 

Innbo Ung og mobilforsikring

Kjøper du Innbo Ung, kan du kjøpe mobilforsikring etterpå. Den  dekker alle skader på mobilen i hele verden til kun 69 kroner per måned. 

Relatert innhold

Usikker på hva forsikringene dekker? Les om 

Innbo Ung og mobilforsikring

Kjøper du Innbo Ung, kan du kjøpe mobilforsikring etterpå. Den  dekker alle skader på mobilen i hele verden til kun 69 kroner per måned. 

{ "appId": "ungProdukter", "title": "Sjekk pris og kjøp", "ingress": "<p>Reise Ung og Innbo Ung er laget spesielt for deg mellom 18 og 34 år.</p>", "datepicker": { "startDateOffsetYears": 25, "minAge": 18, "maxAge": 34, "buyer": { "label": "Din fødselsdato" }, "coInsured": { "label": "Fødselsdato for ektefelle/samboer" }, "errorMessage": "Forsikringene kan kun tegnes av personer mellom 18 og 34 år." }, "coverage": { "label": "Velg forsikringer", "options": [ { "labelBold": "Reise Ung", "label": "99,- pr måned", "textRight": "" }, { "labelBold": "Innbo Ung", "label": "120,- per måned", "textRight": "" }, { "labelBold": "Begge", "label": "219,- per måned", "textRight": "" } ], "defaultCoverageIndex": 2 }, "addCoInsured": "Legg til samme livsforsikring for ektefelle eller samboer", "removeCoInsured": "Fjern ektefelle eller samboer", "showCoInsuredOption": false, "buttonNext": "Gå videre", "priceMatrix": [ { "age": { "min": 18, "max": 35 }, "price": { "buyer": { "Reise Ung": 1188, "Innbo Ung": 1440, "Begge": 2628 }, "coInsured": { "Reise Ung": 99, "Innbo Ung": 140, "Begge": 239 } } } ], "insuranceChart": { "grunnBelop": 92576, "12G": [ 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11.5, 11, 10.5, 10, 9.5, 9, 8.5, 8, 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 ], "18G": [ 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 17.25, 16.5, 15.75, 15, 14.25, 13.5, 12.75, 12, 11.25, 10.5, 9.75, 9, 8.25, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 ], "24G": [ 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 ], "30G": [ 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 28.75, 27.5, 26.25, 25, 23.75, 22.5, 21.25, 20, 18.75, 17.5, 16.25, 15, 13.75, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 ], "legend": "Med alderen synker det økonomiske behovet. Derfor trapper vi ned utbetalingen fra du fyller 51 år.", "helpText": "G (grunnbeløp i folketrygden) er pr. 1. mai 2016: 92 576 kroner" }, "showInsuranceChart": false, "vilkaar": { "url": "", "text": "" }, "disclaimerText": "Du har 14 dages ubetinget angrerett.", "form": { "title": "Kjøp forsikringene", "submitButton": "Bekreft kjøp", "pageLink": "form", "mappingLabels": { "coverage": "Jeg vil kjøpe", "priceYearly": "Årspris", "priceMonthly": "Månedspris", "totalPris": "Totalpris", "buyer": "Din fødselsdato", "coInsured": "Fødselsdato for ektefelle/samboer", "coInsuredName": "Navn på ektefelle/samboer", "notChosenMessage": "Ikke valgt" }, "options": { "hiddenHelp": true } }, "receipt": { "title": "Takk for din bestilling!" }, "analytics": { "appFull": "kalkulator_innboreise_ung", "appShort": "ung", "appPath": "innboreise" } }