Reise Ung og Innbo Ung

Kjøp Reise Ung og Innbo Ung – forsikringer for deg mellom 18 og 34 år. 

Reise Ung

Reise Ung er en helårs reiseforsikring for deg som bor i Norge. Den gjelder fra du drar hjemmefra – enten du skal på trening eller på utenlandsferie. Forsikringen gjelder i ett år, og fornyes automatisk.

Reise Ung gir deg

 • svært god dekning ved forsinkelse
 • praktisk og økonomisk hjelp ved sykdom på ferie
 • dekning av kostnader til reise, opphold og arrangementer ved avbestilling
 • ingen krav om egenandel ved skade

Les mer om Reise Ung

Innbo Ung

Med Innbo Ung sikrer du deg økonomisk mot uhell, natur- og vannskader, brann og tyveri. Innbo Ung gir deg

 • erstatning for uhell som skjer i og utenfor hjemmet 
 • bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker
 • advokathjelp ved ID-tyveri
 • reparasjon av knust mobilskjerm
 • mulighet for å kjøpe utvidet mobilforsikring med kun 500 kr i egenandel

Les mer om Innbo Ung

Mobilforsikring

Kjøper du Innbo Ung, kan du kjøpe mobilforsikring etterpå. Mobilforsikringen dekker alle skader på mobilen, både i Norge og i utlandet, og har kun 500 kroner i egenandel.

Relatert innhold

Reise Ung

Reise Ung er en helårs reiseforsikring for deg som bor i Norge. Den gjelder fra du drar hjemmefra – enten du skal på trening eller på utenlandsferie. Forsikringen gjelder i ett år, og fornyes automatisk.

Reise Ung gir deg

 • svært god dekning ved forsinkelse
 • praktisk og økonomisk hjelp ved sykdom på ferie
 • dekning av kostnader til reise, opphold og arrangementer ved avbestilling
 • ingen krav om egenandel ved skade

Les mer om Reise Ung

Innbo Ung

Med Innbo Ung sikrer du deg økonomisk mot uhell, natur- og vannskader, brann og tyveri. Innbo Ung gir deg

 • erstatning for uhell som skjer i og utenfor hjemmet 
 • bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker
 • advokathjelp ved ID-tyveri
 • reparasjon av knust mobilskjerm
 • mulighet for å kjøpe utvidet mobilforsikring med kun 500 kr i egenandel

Les mer om Innbo Ung

Mobilforsikring

Kjøper du Innbo Ung, kan du kjøpe mobilforsikring etterpå. Mobilforsikringen dekker alle skader på mobilen, både i Norge og i utlandet, og har kun 500 kroner i egenandel.

{ "appId": "ungProdukter", "title": "Sjekk pris og kjøp", "ingress": "<p>Reise Ung og Innbo Ung er laget spesielt for deg mellom 18 og 34 år.</p>", "datepicker": { "startDateOffsetYears": 25, "minAge": 18, "maxAge": 34, "buyer": { "label": "Din fødselsdato" }, "coInsured": { "label": "Fødselsdato for ektefelle/samboer" }, "errorMessage": "Forsikringene kan kun tegnes av personer mellom 18 og 34 år." }, "coverage": { "label": "Velg forsikringer", "options": [ { "labelBold": "Reise Ung", "label": "110,- pr måned", "textRight": "" }, { "labelBold": "Innbo Ung", "label": "120,- per måned", "textRight": "" }, { "labelBold": "Begge", "label": "230,- per måned", "textRight": "" } ], "defaultCoverageIndex": 2 }, "addCoInsured": "Legg til samme livsforsikring for ektefelle eller samboer", "removeCoInsured": "Fjern ektefelle eller samboer", "showCoInsuredOption": false, "buttonNext": "Gå videre", "priceMatrix": [ { "age": { "min": 18, "max": 35 }, "price": { "buyer": { "Reise Ung": 1320, "Innbo Ung": 1440, "Begge": 2760 }, "coInsured": { "Reise Ung": 110, "Innbo Ung": 120, "Begge": 230 } } } ], "insuranceChart": { "grunnBelop": 92576, "12G": [ 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11.5, 11, 10.5, 10, 9.5, 9, 8.5, 8, 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 ], "18G": [ 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 17.25, 16.5, 15.75, 15, 14.25, 13.5, 12.75, 12, 11.25, 10.5, 9.75, 9, 8.25, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 ], "24G": [ 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 ], "30G": [ 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 28.75, 27.5, 26.25, 25, 23.75, 22.5, 21.25, 20, 18.75, 17.5, 16.25, 15, 13.75, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 ], "legend": "Med alderen synker det økonomiske behovet. Derfor trapper vi ned utbetalingen fra du fyller 51 år.", "helpText": "G (grunnbeløp i folketrygden) er pr. 1. mai 2016: 92 576 kroner" }, "showInsuranceChart": false, "vilkaar": { "url": "", "text": "" }, "disclaimerText": "Du har 14 dages ubetinget angrerett.", "form": { "title": "Kjøp forsikringene", "submitButton": "Bekreft kjøp", "pageLink": "form", "mappingLabels": { "coverage": "Jeg vil kjøpe", "priceYearly": "Årspris", "priceMonthly": "Månedspris", "totalPris": "Totalpris", "buyer": "Din fødselsdato", "coInsured": "Fødselsdato for ektefelle/samboer", "coInsuredName": "Navn på ektefelle/samboer", "notChosenMessage": "Ikke valgt" }, "options": { "hiddenHelp": true } }, "receipt": { "title": "Takk for kjøpet!" }, "analytics": { "appFull": "kalkulator_innboreise_ung", "appShort": "ung", "appPath": "innboreise" } }