Student i utlandet – i detaljer

Student i utlandet er en forsikringspakke for deg som skal være fulltidsstudent ved universitet eller høyskole utenfor Norge. Pakken inneholder forsikringene du trenger for å dra ut og oppleve verden i studietiden.

Logg inn og be om tilbud på Student i utlandet

Default

Reiseforsikring

Reiseforsikringen som er inkludert i pakken er en helårsforsikring. Det vil si at du er dekket året rundt – i fritiden og på ferieturer mens du studerer i utlandet.

Forsikringen gjelder på alle reiser som starter fra studiestedet eller bostedsadresse i Norge, så lenge hver enkelt reise varer maksimum 7 uker.

Husk at du må ha reiseforsikring på plass før avreise for at den skal gjelde på reisen.

Trygghet ved alvorlig sykdom eller skade

Hvis du eller noen i din nærmeste familie hjemme i Norge skulle bli alvorlig syk eller skadet, dekker vi transporten hjem og tilbake til studiestedet etterpå.

Forsikringen dekker også besøk av inntil 2 personer dersom du blir alvorlig syk eller skadet og trenger noen hos deg, enten du er på ferie eller på studiestedet.

Husk sykeforsikring

Du må velge å inkludere sykeforsikring i forsikringspakken din hvis du ønsker å få dekket legebesøk, sykehus, medisiner og lignende.

Les om hvordan du får sykeforsikring

Bagasje (reisegods)

 

Skade på - eller tyveri av - reisegods 
1) verdigjenstander
2) enkeltgjenstander

30 000 kr
Tyveri/ran av penger 2 000 kr

Tyveri eller skade på sykkel, sykkeltilhenger og elsykkel på feriereise

30 000 kr

1)  Verdigjenstander som pc, mobil, klokker og smykker erstattes samlet med 15 000 kr.
2) Andre enkeltgjenstander erstattes med maksimalt kr 15 000 per gjenstand

Forsinkelse

 
Forsinket bagasje 3 000 kr
Innhenting av reiserute hvis en forsinkelse på minst 1,5 time (pga. værforhold, teknisk/mekanisk feil eller trafikkuhell) gjør at du kommer for sent til avreise 5 000 kr

Evakuering

 
Om UD eller lokale myndigheter anbefaler evakuering etter at du har reist inn i området. Ubegrenset beløp
Tapte feriedager på grunn av evakuering  Inntil 1 500 kr per dag og 15 000 kr per sikret

Avbestilling

 
Avbestilling pga. akutt sykdom, ulykke eller død som rammer deg, din eneste medreisende eller deres nærmeste familie 1) , eller skade på egen bolig 15 000 kr
Forhåndsbetalte billetter til arrangementer og utflukter dekkes av forsikringssummen for avbestilling
1)  Med nærmeste familie menes ektefelle, samboer, barn, stebarn, fosterbarn, svigerbarn, foreldre, steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, svigerinner, svogere, besteforeldre, barnebarn, oldeforeldre og oldebarn.

Utgifter ved sykdom eller skade

 
Hjemtransport fra feriereise eller fra studiestedet ubegrenset beløp
Tilkallelse av familie dekker besøk av to personer

Heltids ulykkesforsikring

 
Skader som fører til varig medisinsk invaliditet 500 000 kr
Dødsfall som resultat av ulykkesskade 100 000 kr
Behandlingsutgifter etter ulykkesskade 25 000 kr

Ansvar og rettshjelp utenfor Norden

 
Ansvar 15 mill. kr

Rettshjelp

Vi dekker utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner ved tvistesaker.

100 000 kr

Istedenfor dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge å løse tvisten ved å benytte mekling. Vi dekker alle kostnader forbundet med mekling hos Mekle. Meklerne er upartisk og uavhengig av partene og har kompetanse innen rettsområdet. Når mekling benyttes betaler du ingen egenandel.

Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt.

 

 

Reiseforsikringen dekker ikke:

 • Ekspedisjoner i Arktis, Antarktis, Himalaya (opphold i over 4 500 meters høyde) eller Grønland (kryssing av grønlandsisen)
 • Reiser til krigsområder
 • Skader som skyldes luftsport eller boksing

Du kan velge luftsportsforsikring som en del av Student i utlandet. Les mer om luftsportsforsikring.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen gjelder 24 timer i døgnet, enten du er hjemme, på jobb, på skole eller har ferie. Den vil gi deg større økonomisk handlingsrom om du skulle komme ut for en ulykke.

Forsikringen dekker:

 • 100 000 kr ved død
 • 500 000 kr ved 100 % medisinsk invaliditet
 • inntil 25 000 kr for behandlingsutgifter etter ulykkesskade
Er du forsikret hos oss allerede? Les avtalen din for å se hva som er dekket
Icon-tip

Innboforsikring

Innboforsikring er viktig å ha – enten du eier eller leier bolig. Slik sikrer du deg økonomisk mot natur- og vannskader, brann og tyveri. Når du flytter til utlandet er ikke tingene dine lenger dekket av innboforsikringen til foreldrene dine, så da trenger du egen forsikring.

Med innbo menes alt i boligen din som ikke er fastmontert, eksempelvis frittstående møbler, elektronikk, klær, sportsutstyr og pyntegjenstander.

 

Dekning

Maks erstatningsbeløp

Innboet ditt blir stjålet eller ødelagt som følge av tyveri, brann- eller vannskade  100 000 kr
Tyveri av sykkel 5 000 kr
Rekonstruksjon av foto, datalagre og notater  50 000 kr
Ditt ansvar som privatperson, gjelder innenfor Europa 3 mill. kr

Rettshjelp og juridisk bistand i tvistesaker, innenfor Norden

Istedenfor dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge å løse tvisten ved å benytte mekling. Vi dekker alle kostnader forbundet med mekling hos Mekle. Meklerne er upartisk og uavhengig av partene og har kompetanse innen rettsområdet. Når mekling benyttes betaler du ingen egenandel.

Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt.

100 000 kr
Skade på eller tap av enkeltgjenstander og samlinger inntil valgt forsikringssum
Nødvendige utgifter til opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av skade 50 000 kr
Få Student i utlandet fra kun 257 kroner i måneden (gjelder Norden).
Icon-tip

Studieavbruddsforsikring

Studieavbruddsforsikringen dekker inntil 100 000 kroner i erstatning for betalte skolepenger hvis du må avbryte studiene på grunn av alvorlig sykdom eller ulykkesskade, når det gjenstår minst 1 måned av studietiden.

Sykeforsikring

Sykeforsikringen dekker utgifter ved sykdom eller skade. Velger du å inkludere sykeforsikring, slipper du å ha den dyre sykeforsikringen som tilbys av skolen. Med sykeforsikring får hjelp av vår alarmsentral 24 timer i døgnet – uansett hvor du er i verden. Vi ordner rask garanti for betaling av sykehusopphold.

Kriterier for å kunne velge sykeforsikring

Forsikringen forutsetter at du er medlem i Norsk Folketrygd og har fått innvilget utvidet stønad fra Nav Internasjonal. Dersom du har lån/stipend som utenlandsstudent i Lånekassen har du automatisk utvidet stønad. Du kan også kontakte  Nav Internasjonal  for mer informasjon.

 

Dekning

Maks erstatningsbeløp

Utgifter til legebesøk, sykehus, medisiner og lignende hvis du blir alvorlig syk eller skadet ubegrenset beløp

Tannlegebehandling etter en ulykkesskade

 • Nødvendig behandling mens du er på reise
 • Etter hjemkomst

 

ubegrenset
inntil 25 000 kr

Avbrutt ferie

 

Ved fremskyndet hjemreise på grunn av alvorlig sykdom eller skade

inntil 1 500 kr per døgn
maks 50 000 kr

Dersom du blir innlagt på sykehus eller må holde sengen/holde deg i ro

750 kr per dag i inntil 10 dager

Forhåndsbetalte billetter til arrangementer og utflukter dekkes av forsikringssummen for avbrutt reise
Merutgifter til opphold og transport hvis den eneste du reiser med blir syk eller skadet og ferien må avbrytes 50 000 kr
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår
Icon-tip

Luftsportsforsikring

For at du skal få dekket skader som skyldes luftsport, må du ha denne forsikringen.

Med luftsport menes:

 • Hanggliding
 • Paragliding
 • Fallskjermhopping fra fly
 • Flyvning med mikrolette/ultralette fly

Fallskjermhopping fra fast base – såkalt basehopping – dekkes ikke.

Egenandel

Du betaler ingen egenandel ved:

 • Sykdom/skade
 • Sykehusopphold
 • Hjemtransport
 • Medisiner og legehjelp
 • Forsinkelse og evakuering
 • Tilkallelse (besøk av familie ved alvorlig sykdom/skade)
 • Ansvar og rettshjelp utenfor Norden

Det er 500 kroner i egenandel ved:

 • Skadet eller tapt bagasje (reisegods)
 • Avbestilling av reise
 • Behandlingsutgifter etter en ulykkesskade (etter hjemkomst)
 • Studieavbrudd

Egenandel ved innboskade og rettshjelp:

Det er 3 000 kroner i egenandel ved skade tilknyttet innbo. Gjennom innbodekningen dekkes rettshjelp innenfor Norden. Egenandelen er da 4 000 kroner pluss 20 % av overskytende beløp.