Gjensynsglede

Pandemien har rammet oss alle, på forskjellige måter. Mange har savnet og mistet mye, noen nesten alt. Andre har fått en ny start.

Selv om vi har stått i dette sammen, har vi vært mye hver for oss. Det har kostet.

Nå nærmer vi oss endelig tiden vi kan finne tilbake til hverandre, og være sammen igjen. Sammen om gledene og sorgene, om opplevelsene og minnene.

Fellesskapet er det viktigste vi har, og nettopp derfor er gjensynet og gjenforeningen det største som skjer i 2021.