2 av 3 er bekymret for egen alderdom

Så mange som 2 av 3 nordmenn er skeptiske til helsevesenets evne til å ta vare på dem når de blir eldre. Og allerede nå opplever 20 % livet som vanskeligere etter fylte 50 år. Flere oppsiktsvekkende tall kommer nå frem i en spørre­undersøkelse gjort av TNS Gallup for Gjensidige.

Default

Helse-Norge er under press

Undersøkelsen viser også at hele 9 av 10 ser den voksende andelen eldre som en trussel for velferden. Det skaper et dårlig landskap for tankene om egen alderdom.

Gjensidige ser det som en oppgave å fri folk fra disse bekymringene med en helseforsikring som kan gjøre en forskjell. Forsikringen har fått navnet Helse 55+, som har gode tilbud på forebyggende tiltak, samtidig som du får kjapp behandling og rehabilitering ved ulykke og sykdom.

– Det er åpenbart samfunnsmessig viktig at de eldre holder seg friske. Samtidig er det selvfølgelig egeninteresse inne i bildet her også, sier produktsjef Jørgen Taalesen i Gjensidige.

Gjensidige har valgt å satse på et område med store usikkerheter, og beveger seg inn i et segment mange forsikringsselskaper ikke vil ta i med ildtang.

– Vi har valgt å tro på folks fremtidige helse, selv om de kanskje er skeptiske på egne vegne, sier Taalesen.

Vi bekymrer oss kanskje for mye

I undersøkelsen fra februar 2016, ble 3063 nordmenn spurt om sine tanker rundt egen alderdom. Langvarig eller akutt sykdom, tett etterfulgt av redusert aktivitet og ensomhet, er det folk frykter mest. Nær halvparten av de spurte over 55 år hadde negative forestillinger om egen helse de kommende 5 årene.

Samtidig tyder mye på at dagens eldre er sprekere enn noen gang. De trener mer, har flere gode venner, er mindre ensomme og ikke minst positive til egen økonomi.

Jørgen Taalesen i Gjensidige synes ikke folk skal være så bekymret.

– Jeg er positiv på den aldrende befolkningens vegne, sier Taalesen.

– 1 av 3 trener mer enn 3 timer i uken og det er viktig å være forberedt. Den billigste og absolutt beste forsikringen man kan få er aktiv forebygging, og det gjør de eldre i dag, fortsetter han.

En kjærlighetserklæring?

Undersøkelsen viser at folk ikke vil være til bry for sine nærmeste. Det oppleves tyngende og reduserende på livskvaliteten å ha ansvaret for å pleie ektefelle eller foreldre.

I Gjensidige ser man tendenser til at ektefeller tar ansvar for hverandre og kjøper forsikringen Helse 55+ til hverandre. Om ulykken først er ute så ønsker man at den andre fortsatt skal kunne leve fullt og helt.

– Vi synes det er litt vakkert at mange vil ta vare på seg selv, men ikke minst sine nærmeste på denne måten, avslutter Taalesen.

Les mer om Helse 55+

Det å bli eldre er bedre enn hva folk flest tror. Helse 55+ er en ny, skreddersydd helseforsikring som inneholder en rekke fordeler som kan bidra til det aktive livet du ønsker deg. 

Kort om Helse 55+

Helse 55+ er Norges beste helseforsikring for deg mellom 55 og 80 år.

Forsikringen

  • sikrer trygg og rask behandling 
  • dekker kostnader knyttet til undersøkelse, behandling og rehabilitering
  • gir deg rabatt på private hjemmetjenester fra Prima Omsorg og Seniorstøtten

Les mer om Helse 55+

Default