Couple-grownup-adults

Du er ikke for gammel for ny jobb

Publisert: 06.04.2016  |  Sist oppdatert: 19.08.2019

Arbeidsmarkedet blir stadig tøffere for godt voksne arbeidstakere. Men det betyr ikke at karrieren er slutt selv om man har passert 50. Her er noen tips til hvordan du lykkes på arbeidsmarkedet, selv om du har noen år på baken.

En undersøkelse fra Senter for seniorpolitikk viste at mange ledere nøler med å ansette eldre. 28 prosent av de spurte mente at søkere bør ha minst 10 år igjen av yrkeskarrieren for at de ville innkalle søkere til intervju. Samtidig er norske ledere fremdeles positive til godt voksne som arbeidskraft.

Direktør Guri Larsen i Adecco Search & Select tror det er grunn til optimisme for eldre arbeidstakere.
− Selv om det kan være tøft for godt voksne arbeidstakere, er det også mange muligheter. Vi vet at den norske arbeidsstyrken vil bli stadig eldre, som følge av eldrebølgen som er på vei. Dette vil øke mulighetene for eldre arbeidstakere, mener Larsen.

Lojale og effektive

Eldre arbeidstakere er også stabil og lojal arbeidskraft. I følge NAV er det svært få arbeidstakere over 50 år som velger å bytte jobb. Svært mange virksomheter verdsetter og fokuserer på en balanse mellom ungdommelig pågangsmot og erfaringen de eldre arbeidstakerne besitter.

− Det er en myte at eldre arbeidstakere yter dårligere enn unge. I mange tilfeller yter de bedre, fordi de drar nytte av erfaring og jobber raskere og mer målrettet. Dette vet mange ledere, sier Larsen.

God helse gir lengre yrkeskarriere

Tall fra NAV viser at stadig flere velger å jobbe lenger. Det er tross alt svært mange gleder ved å jobbe, selv om man er blitt eldre. Skal man ha en lang yrkeskarriere er og stabil helse avgjørende.

− Gjensidige har lansert Helse 55+ fordi det er behov for et produkt som bidrar til økt livskvalitet etter hvert som man blir eldre. I tillegg inneholder Helse 55+ en lang rekke fordelsprodukter som gir mulighet til god forebygging, behandling og rehabilitering. Dette gjør det lettere å være yrkesaktiv lenge, sier produktsjef Jørgen Taalesen i Gjensidige

5 tips til deg som skal søke jobb i godt voksen alder:

1. Det aller viktigste er CVen din

Det gjelder enten du har lang erfaring eller er ny på arbeidsmarkedet. Fordelen en godt voksen arbeidstaker har er imidlertid all erfaringen. Fokuser på dette, men først og fremst på det som er relevant for stillingen du søker. Ved å skreddersy CVen til stillingen du søker forbereder du deg også til et eventuelt intervju. Bruke en moderne og profesjonell mal til CVen, og hold den innenfor to sider.

2. Vær ærlig og åpen

Dersom det er hull i CVen din, er det ingen grunn til å skjule dette. Forklar heller hva årsaken er. Slike hull fremgår uansett, og de ansvarlige for rekrutteringen vil sannsynligvis spørre om dette. Det skjer ofte omstillinger i arbeidslivet, og det er ikke uvanlig at selv svært kompetente arbeidstakere har stått uten jobb i perioder av livet. Og dersom du har vært hjemmeværende kan det snus til en styrke.

3. Bruk tid på søknadsbrevet

Dette bør være poengtert, og balansere fortid og fremtid. Oppsummer karrieren din kort, og vær tydelig på hvordan du ser for deg fremtiden. Vær tydelig på hvordan din kompetanse og erfaring vil komme arbeidsgiver til nytte, og være anvendelig i stillingen.

4. Vær offensiv og positivt innstilt

Dersom du kalles inn til intervju er det fordi du er vurdert som kompetent og a aktuell. Det at du er godt voksen er derfor ikke lenger noe tema. Bruk samtalen til å demonstrere din kompetanse og vilje i forhold til den aktuelle jobben.

5. Forbered deg godt

Det er derfor viktig å være godt forberedt til selve intervjuet. Bruk tid på å sette deg inn i virksomheten, og i å forstå stillingen best mulig. Tenk også igjennom hva dine viktigste innsalgspoenger er, og hva intervjuerens etterlatte inntrykk skal være.

På nettstedet Ny jobb 50+ kan du finne flere tips knyttet til det å være arbeidssøker i voksen alder.