Eldregenerasjon med reisefeber

Den voksende generasjonen eldre i dag er mer opptatt av å fylle livet med opplevelser, enn foregående eldregenerasjoner. De som vokste opp med rock n’roll som ungdomstidens musikkspor, har et helt annet syn på forbruk og glede enn deres mer sparsommelige foreldre hadde. 

Default

Fokus på egen livskvalitet

I 2014 kjøpte folk i aldersgruppen 60+, reiser for over ti milliarder kroner på nett. Det er ifølge Virkes e-handelsbarometer en tredjedel av reiseomsetningen på nett. Disse tallene stemmer godt overens med en økende trend blant de godt voksne, nemlig å nyte livet, tenke mer på seg selv og oppleve mer av verden.

− Dette er en trend vi i aller høyeste grad ser hos oss også. Og hvorfor skal det ikke være slik? Etter et langt arbeidsliv, gjerne med voksne barn er det jo bare rett og rimelig at de godt voksne fokuserer på egen livskvalitet, sier Jørgen Taalesen, produktsjef i Gjensidige.

Reise for helse

Samtidig som en økende andel av den norske befolkningen blir stadig eldre, og mange ser dystert på egen alderdom, er det paradoksalt nok også flere som velger å nyte «de gylne årene».

I en undersøkelse fra reisenettstedet Expedia sier nesten 70 % av aldersgruppen 56-70 år at de reiser på ferie for å oppleve noe nytt. Den samme undersøkelsen tegner også et bilde av godt voksne reisende som mer ungdommelige enn man kanskje skulle tro. De bruker nettjenester flittig for å finne reiser til best mulig pris, kun en tredjedel bestiller såkalte «pakkereiser» og nesten 85 % mener ferie er viktig for helse og velvære.

− Den beste forsikringen mot helseplager og tungsinn er jo forebygging. Opplevelser, reiser og et aktivt liv er utvilsomt forebyggende, så vel som utelukkende positivt i nuet. Jo mer aktiv man er, jo lenger kan man være aktiv, sier Taalesen.

En økning på 300 %!

At de godt voksne virkelig har begynt å nyte, oppleve og reise understøttes av tall fra Statistisk Sentralbyrå. På begynnelsen av 2000-tallet var det omtrent 30 000 nordmenn over 60 år som kvartalsvis reiste på ferie til utlandet. I dag har dette tallet økt til 120 000, noe som er en økning på 300 % siden SSB begynte å føre statistikk i 2002.

Når pilene for både lysten, viljen og økonomien til å reise peker oppover, er det i grunn bare én faktor som kan holde deg tilbake, nemlig sviktende helse. Derfor har vi lansert Helse 55+, en ny, skreddersydd helseforsikring som inneholder en rekke fordeler som kan bidra til det aktive livet du ønsker deg. 

Les mer om Helse 55+

Det å bli eldre er bedre enn hva folk flest tror. Helse 55+ er en ny, skreddersydd helseforsikring som inneholder en rekke fordeler som kan bidra til det aktive livet du ønsker deg. 

Kort om Helse 55+

Helse 55+ er Norges beste helseforsikring for deg mellom 55 og 80 år.

Forsikringen

  • sikrer trygg og rask behandling 
  • dekker kostnader knyttet til undersøkelse, behandling og rehabilitering
  • gir deg rabatt på private hjemmetjenester fra Prima Omsorg og Seniorstøtten

Les mer om Helse 55+

Default