NB5/16 -hallgeir_kvadsheim

Nå bør du sjekke jobbpensjonen din

Gjensidige Nyhetsbrev  |  Publisert: 17.02.2017  |  Sist oppdatert: 21.02.2017

Fem minutters innsats i dag kan gi deg flere tusen kroner mer å rutte med som pensjonist. Les Hallgeir Kvadsheims sparetips.

Selv om det er lenge til pensjonistalderen, har du kanskje begynt å spare til livet etter yrkeskarrieren? Privat sparing er smart som supplement til folketrygden. I tillegg består din fremtidige pensjon av penger arbeidsgiveren sparer for deg.

Hver måned blir en prosentsats av lønnen puttet inn i din «pensjonslommebok». Pengene plasseres i fond som investerer i aksjer og andre verdipapirer. Fondsforvaltere tilbyr forskjellige pakker av fond med forskjellig risiko. En forsiktig profil har overvekt av rentefond, offensiv har overvekt av aksjefond, mens balansert består av cirka 50/50 aksje- og rentefond.

Hvilken profil har arbeidsgiveren din valgt for deg? Dette bør du sjekke. Fem minutters innsats i dag kan nemlig gi deg mye mer å leve av som pensjonist.

4 000 kroner mer i måneden

Eksempel: Jeg tar utgangspunkt i at Kari er 30 år og tjener 400 000 kroner i året. Hun regner med å jobbe til hun blir 67 år, og pensjonen skal fordeles på 15 år. Jobben setter av 5 % av lønnen til innskuddspensjon.

Hva blir resultatet? Hvis Karis jobb har valgt en balansert profil med 50 % aksjer, vil hun kunne få rundt 7 800 kroner i måneden som pensjonist. Men hvis jobben velger 100 % aksjer, vil hun kunne få over 12 000 kroner. Forskjellen på selve avkastningen i de to profilene er bare et par prosentpoeng, men over tid utgjør den over 4 000 kroner. Per måned! Utbetalingen fra folketrygden kommer i tillegg. (I eksempelet har jeg tatt hensyn til inflasjon og lønnsvekst.)

Ulempen med aksjer er at kursene og avkastningen kan svinge mye. Men hvis du er et sted mellom 30 og 50 år, skal pengene stå i «banken» i mange år. Det er stor sannsynlighet for at nedturene i sum vil være langt kortere og mindre enn oppturene i aksjemarkedet. Derfor er det lurt å velge en overvekt av aksjer.

Alderstilpasset profil

Flere pensjonsforvaltere, blant annet Gjensidige, bruker et nytt alternativ: alderstilpasset profil. Når du er ung, plasseres hele jobbpensjonen i aksjefond. Etter hvert som du blir eldre, byttes aksjene gradvis ut med rentepapirer. Når du når pensjonsalder, står 20 % i aksjer og 80 % i rentepapirer.

Fordelen med alderstilpasset profil er at risikoen justeres automatisk i henhold til alderen din. Men du står fritt til å velge en annen profil hvis du for eksempel vil beholde en høyere aksjeandel når du er 40, 50 eller 60 år.

I denne sammenhengen er det verdt å huske at arbeidsgivers sparing bare er én del av det du skal leve av som pensjonist. I tillegg har du folketrygden, kanskje en nedbetalt bolig, fripoliser og arv. Alt dette er forbundet med lav risiko, og du kan vurdere en noe høyere risiko på jobbpensjonen.

Privat sparing

Sparer du ekstra til pensjon på egen hånd? Da må du også tenke på forholdet mellom risiko og avkastning. Er du 30–50 år og har penger du kan legge av til pensjon (se boks under), anbefaler jeg at du sparer 80–100 % i aksjefond.
 
Mange banker tilbyr alderstilpassede profiler også til privatpersoner. Det kan være fornuftig, men sjekk at du ikke må betale høyere gebyrer på slike spareprodukter sammenlignet med vanlige aksjefond.

Smarte spareråd

  • Er du under 34 år, bør du prioritere å fylle BSU-kontoen. Maksbeløpet er 300 000 kroner
  • Er du under 40 år, er det smart å betale litt ekstra på lånet slik at det i hvert fall utgjør mindre enn 75 % av boligens markedsverdi. Da får du som regel bankens rimeligste rente. Kvitt deg med dyre smålån, men ikke betal ekstra på studielånet. Bruk heller ekstra penger på annen sparing
  • Er du mellom 40 og 50 år, har du kanskje et godt sikret boliglån. Nå bør du komme i gang med ekstra pensjonssparing. Med lang sparehorisont putter du primært pengene i brede, globale aksjefond. Bruk gjerne alderstilpassede fond

Hva er forskjellen på rente- og aksjefond? Les vår fonds-ABC