Spar til pensjon

De fleste av oss må bidra med egen sparing for å kunne leve slik vi ønsker som pensjonist. Fondskonto Link er en pensjons­konto for deg som ønsker å spare enkelt og skatte­gunstig.

Med pensjons­kontoen Fondskonto Link kan du flytte og fordele sparebeløpet mellom ulike risikoer i hele sparetiden. Fondsbytter blir gjennomført innen 2 døgn, og utløser ikke skatt mens du sparer.

Enklere valg med ferdige pensjonsprofiler

Når du bestiller Fondskonto Link kan du velge en av våre 4 pensjons­profiler. Dette er ferdige fonds­pakker, med ulik risiko, som vi forvalter for deg.

Hvis du velger pensjons­profilen Alders­tilpasset justerer vi automatisk risikoen etter alderen din, slik at du slipper å gjøre endringer selv.

Relatert innhold

Dine fordeler

  • Raske fondsbytter (innen 2 døgn)
  • Ingen skatt på avkastning mens du sparer
  • Ingen slutt­sedler til selv­angivelsen
  • Lave forvaltnings­kostnader
  • Valgmuligheter for begunstigelse og arv
  • Ingen bindingstid

Hvor mye pensjon bør du spare selv?

På norskpensjon.no kan du se hva du får fra dine avtaler gjennom arbeids­givere, og beregne utbetaling fra folke­trygden.

Sjekk din pensjon på norskpensjon.no