Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Konkurranseregler for konkurranse i Gjensidiges Øvelseskjøring-app

Konkurranseregler

Konkurranseregler for konkurranse i Gjensidiges Øvelseskjøring-app

Generelt om deltagelse:

For å være med i trekningen av premier i konkurranser og ukesoppdrag må deltagere:

  • Være fylt 16 år
  • Øvelseskjøre med sikte på førstegangs førerprøve for kjøretøy klasse B
  • Øvelseskjøre i henhold til gjeldende regler for øvelseskjøring
  • Laste ned appen Øvelseskjøring og registrere seg som deltaker i konkurransen
  • Registrere antall km som er øvelseskjørt med godkjennelse av ledsager (gjøres i appen)

Konkurranseperiodene i sommer er:

  • Sommerkonkurranse #1 - 23.06 til 12.07.2018. Premie: 2 stykk vinner kjøretimer til en verdi av 5000,-
  • Sommerkonkurranse #2 - 13.07 til 31.07.2018. Premie: 2 stykk vinner kjøretimer til en verdi av 5000,-

Vinnerne av sommerkonkurransene blir kontaktet når siste konkurranse er avsluttet.

Deltagere blir kun kontaktet dersom man vinner en eller flere av premiene, med mindre man selv gir samtykke til å bli kontaktet av Gjensidige. Gjensidige kårer vinnerne og tar kontakt via telefonnummer eller e-post som oppgis ved påmelding. Vinnere av gavekort for kjøreopplæring kan ta i bruk gavekortene ved alle autoriserte trafikkskoler i Norge. Gavekortene har verdi fra 25 000 kroner til 1 000 kroner. Det kan også bli delt ut mindre premier og påskjønnelser i konkurranseperioden.

Konkurransen er åpen for personer bosatt i Norge, inkl Svalbard. Ansatte i Gjensidige og samarbeidende byråer, samt nærmeste familie av disse, kan ikke delta eller vinne.

Ved å registrere seg som deltaker i konkurransen aksepterer deltakerne konkurransereglene. Gjensidige forbeholder seg retten til å utestenge deltakere om de bryter reglene, jukser, skaffer seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen/aktiviteten.

Deltagere under 18 år

For deltakere og/eller premievinnere under 18 år, eller på annen måte umyndige, gjelder i tillegg følgende:

  • Deltakelse i konkurransen og mottak av gevinst forutsetter godkjennelse fra foresatte eller ansvarlig verge
  • Navn på foresatte eller ansvarlig verge, og deres telefonnummer/e-postadresse, må oppgis ved henvendelse fra Gjensidige
  • Gevinster med unntak for mindre premier og påskjønnelser vil bli overlevert til verge og innrapportert til Vergemålsmyndigheten

Hvis en vinner eller dennes verge, velger å takke nei til premien, foretas ny trekning av denne premien. Tilsvarende vil gjelde dersom Gjensidige ikke oppnår kontakt med vinneren eller dennes verge, via oppgitt kontaktinformasjon eller premien er uavhentet innen 14 dager etter premie/påskjønnelse er trukket/tildelt. I enkelte konkurranser kan reglene for tiden man ikke oppnår kontakt være kortere.

Premie

Premiekrav kan ikke overdras til andre.

Premier med en verdi over NOK 10 000 er skattepliktige for mottaker og må innrapporteres til skattemyndighetene av vinneren. Vinnere er selv ansvarlige for å oppgi premieverdi eller premiesum på korrekt måte til skattemyndighetene.

Overrekkelse av premier

Premier/påskjønnelser vil bli overrekt fortløpende etter nærmere avtale med vinnerne.

Bruk av informasjon om deg

Som deltaker i konkurransen bekrefter du at dersom du vinner en premie har Gjensidige mulighet til å bruke ditt navn og premiesummen i sin markedsføring i 2017 og 2018, at ditt navn kan bli publisert på facebook.com/gjensidigenorge, samt på gjensidige.no og i Gjensidiges nyhetsbrev.

Som deltaker i konkurransen vil du kunne få markedsføringsbudskap fra leverandører av premier til konkurransen, basert på informasjon innhentet ved hjelp av informasjonskapsler på gjensidige.no eller andre nettsider hvor konkurransen omtales. Disse informasjonskapslene inneholder ingen opplysninger som kan identifisere deltagere som person. Ingen personlig informasjon vil bli delt med andre 3. parter enn de som har levert premier til konkurransen.

Arrangør og arrangøransvar

Arrangør av konkurransen er Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo.

Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle feil ved gjennomføringen av konkurransen eller eventuelle forsinkelser knyttet til trekningen eller overleveringen av gevinster, men mindre arrangøren har opptrådt grovt uaktsomt.