tips til kjøretrening - image - privat

Åtte tips til øvelseskjører og ledsager på første tur

Gjensidige  |  Publisert: 10.10.2016  |  Sist oppdatert: 14.03.2017

Har du akkurat tatt trafikalt grunnkurs og skal for første gang sette deg bak rattet? Eller skal du kanskje være ledsager for første gang? Å drive med øvelseskjøring kan være utfordrende både for ledsager og den som øveleseskjører. Her gir vi dere noen gode tips for en hyggelig og trygg opplevelse på veien!

1. Sett deg inn i reglene

For å øvelseskjøre må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Kursbeviset må alltid medbringes under øvelseskjøring sammen med legitimasjon. Ledsager regnes som fører av bilen, og må ha fylt 25 år og hatt førerkortet sammenhengende de siste fem årene.

Bilen må være utstyrt med ekstra innvendig speil for ledsageren. Bak på bilen må det være en godt synlig «L», som viser andre trafikanter at dere øvelseskjører.

Har du sperrefrist fra politiet, så har du ikke lov til å øvelseskjøre. 

2. Bli kjent med bilen

Biler er forskjellige og har ulike størrelser med ulike funksjoner. Bli godt kjent med bilen og hvor de ulike bryterne sitter før du begynner å kjøre. Hvilket gir passer best i det miljøet jeg kjører? Hvordan får du behagelige girskifter? Hvordan får jeg vasket bort sølesprut fra frontruten? 

3. Klargjør bilen

Det er viktig å gjøre bilen helt klar før du begynner å kjøre. Sørg derfor for at sete og speiler er riktig innstilt før du starter motoren. Er «L-skiltet» plassert synlig? Har ledsager oversikt i ekstraspeilet? Er det nok luft i dekkene? Lyser noen varsellamper?

Er det vinter er det også viktig å skrape is eller børste snø tilstrekkelig slik at man har god oversikt forover til siden og bakover. Vær sikker på at det ikke er barn eller dyr rundt bilen før du begynner å kjøre. 

4. Finn en parkeringsplass

Neida, du skal slippe å lukeparkere på første tur! Men det kan være lurt å finne en stor parkeringsplass hvor man kan bli kjent med bilen.

Øv på å sette i gang og stoppe bilen, skifte mellom første og andre gir. Bli trygg på å manøvrere bilen, før dere utfordrer mer krevende trafikksituasjoner. «Bygg grunnmuren først, før huset bygges». 

5. Behold roen

Det kan være lurt å kjenne på kommunikasjonen mellom øvelseskjører og ledsager. Hvem egner seg best til å øvelseskjøre med?  Forstår man hverandre?

Det kan oppstå stressende situasjoner når man er helt ny i trafikken, ledsageren må derfor gi beskjed i god tid hvor du skal og snakke rolig. Forsøk å unngå å heve stemmer og behold den rolige tonen.

De aller fleste respekterer L-skiltet, så det er ingen grunn til å stresse. Tenk alltid sikkerhet først, så får de bak heller bare bli noen sekunder forsinket. 

6. Ikke gå(kjør) rundt grøten

Som ledsager er det viktig at du er tydelig i kommunikasjonen. For å oppnå best mulig utbytte av øvelseskjøringen, er det viktig at det inngås avtaler for å unngå misforståelser.

Husk at du som ledsager har erfaring og trenger kortere tid enn den som øvelseskjører som har lite erfaring. Vær tydelig og stol på kunnskapen du har.

Det kan også være lurt å friske opp litt teori før du gir deg ut som ledsager. Kanskje du til og med lærer noe nytt? 

7. Debrief

Det er alltid lurt å ta en oppsummering umiddelbart etter øvingskjøringen. Underveis er det også viktig å dele opplevelser og erfaringer for å få best mulig utbytte. Hvordan synes dere at øvelseskjøringen gikk?

Bli enige sammen om hva dere synes ble utført ekstra bra, og hva den som øvelseskjører bør fokusere på til neste gang. Er dere usikre på noe sjekk i teoriboken!

Det kan også være en smart ide å føre en logg, da er det lettere å følge tråden i øvelseskjøringen.

8. Skap en tidlig dialog med kjøreskolen

Det kan være lurt å starte opplæringen med kjøretimer hos en trafikkskole. Dette er nyttig både for øvelseskjører og ledsager. Du lærer raskere, og det blir tidlig trygt å øvelseskjøre privat. Du som er ledsager, bli gjerne med i baksetet de første kjøretimene.

Forskning viser at de som øvelseskjører mye, er mindre utsatt for ulykker når de har fått førerkort. Det er særlig mye øvelseskjøring på det siste opplæringstrinnet, trinn 4, som gir stor effekt. Er du usikker på din rolle som ledsager, snakk med trafikklæreren for å få råd og tips underveis!