Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Spørsmål og svar om bank

Alle våre produkter og tjenester er lett tilgjengelig og det meste kan du gjøre selv på nett. I nettbanken vår er det tilrettelagt for at du kan administrere kundeforholdet ditt selv.

Bli kunde og bytte bank

Boliglån, Boligkreditt og Boliglån Ung

Søknadsprosess

Rente og lån

 • Nominell rente angir det årlige rentebeløpet som en prosentandel av lånet.

  Den effektive renten tar også hensyn til andre kostnader ved lånet, samt nedbetalingstid, terminlengde og tidspunkt for kapitalisering av renten.

 • Fastrente er en bindende avtale om en fast rentesats i 3 eller 5 år. Flytende rente betyr at rentesatsen kan endres.

  Fast- og flytende rente kan også kombineres.

  Ønsker du å binde renten på et lån hos oss? Fyll ut et enkelt skjema her så sender vi deg en tilleggskontrakt i nettpostkassen.

 • Ved annuitetslån betaler man det samme terminbeløpet hver måned (dersom renten ikke endres).

  Ved serielån betaler man faste avdrag, mens rentebeløpet reduseres etterhvert som man betaler ned på lånet. Derfor har serielån høyere terminbeløp i starten sammenlignet med et annuitetslån. 

Finansiering og sikkerhet

 • Ønsker du å pusse opp eller bygge på huset, og dermed trenger litt ekstra penger, kan du refinansiere boliglånet. Ta kontakt med for å refinansiere boliglånet du har hos oss.

 • Kjøper du før du selger har du kanskje behov for et høyere lånebeløp frem til du selger din gamle bolig. Mellomfinansiering er avdragsfritt i inntil seks måneder.

  Du kan søke om mellomfinansiering i den vanlige boliglånsøknaden.

 • Boligkreditt/fleksilån er en rammekreditt der vi tar pant i boligen din. Du kan selv disponere kreditten i nettbanken ved å overføre penger fra boligkreditten til kontoen.

 • Vi gir lån med pant i fast eiendom, det vil si egen bolig, fritidsbolig,  eller borettslags- og aksjeleilighet. Vi tar ikke pant i obligasjonsleiligheter og ubebygde tomter. Vi tar heller ikke pant i eiendommer på Svalbard.

  Skal du søke boliglån med sikkerhet i annen bolig, fyller du ut dette under «Sikkerhet» i søknaden om boliglån  

 • Gjensidige Bank godtar realkausjon, som betyr at foreldre eller andre kan stille ekstra sikkerhet i egen bolig. Ta gjerne kontakt og så hjelper vi deg.

 • Du kan låne til bolig i utlandet, men vi må ha pant i en bolig i Norge. Du søker vanlig på måte, og legger inn din bolig i Norge som sikkerhet.

 • Vi tilbyr ikke byggelån med pant i tomt. Dersom utbygger krever bekreftelse på finansiering så kan vi tilby det for eksisterende kunder. Legg inn søknad om finansieringsbevis og ta kontakt med oss.

Nedbetaling

 • Du kan ha en nedbetalingstid inntil 30 år på Boliglån og Boliglån Ung. For Fleksilån har du inntil 10 år, men etter endt løpetid kan du fornye lånet eller gjøre det om til et boliglån.

 • Ja, kun månedlige. For Fleksilån styrer du innbetalingene selv.

 • Lånet betaler du ned basert på nedbetalingsplanen, og vi trekker terminbeløpet fra kontoen du har hos oss. Hvis du har Fleksilån, styrer du innbetalingene selv.

 • På lån med flytende rente kan du betale inn ekstra når du måtte ønske det, uten kostnader. På fastrentelån binder du deg til en nedbetalingstid på enten 3 eller 5 år – og kan da ikke endre nedbetalingstid i bindingstiden.

  Med Fleksilån har du ti års avdragsfrihet på lånet ditt. Du kan derfor betale inn så mye du vil på lånet i denne perioden. Du kan også overføre penger fra lånet til din brukskonto.

 • Du kan gjøre en ekstra innbetaling til eget lån (gjelder ikke fastrentelån) ved å registrere en betaling til din lånekonto. Du finner kontonummeret under Kontoer når du er logget inn.

  Hvis du betaler inntil 4 virkedager før forfall av ordinært terminbeløp, vil betalingen gå til ekstra nedbetaling av avdrag på lånet. Neste terminbeløp vil gå som normalt. Betaler du i løpet av de siste 3 virkedagene før forfall av ordinært terminbeløp, oppfattes betalingen som å være det ordinære terminbeløpet (eller deler av det). Beløpet dekker da renter + omkostninger + avdrag, i nevnte rekkefølge.

 • Ja. Send oss først en melding fra NettBanken om hvor mye du ønsker å betale inn og så vil vi beregne over- eller underkurs på innbetalingen.

 • Dersom lånet innvilges med fem års avdragsfrihet vil du kunne betale renter på lånet i fem år. Det betyr også at lånet ikke nedbetales i denne perioden og at du må betale et høyere terminbeløp når du først begynner å betale avdrag. På generelt grunnlag anbefaler vi kundene våre å betale ned på lånet hver måned, men dersom du har en ordnet økonomi og trenger avdragsfrihet for en periode kan vi innvilge det. Vi kan tilby avdragsfrihet på lån som er under 70 % av boligens verdi.

 • Ta kontakt med oss så snart som mulig så vi sammen kan finne en løsning.

 • Hvis du trenger å betale en lånefaktura fra for eksempel en utenlandsk konto, kan du bruke følgende informasjon:

  Bank: Gjensidige Bank 
  Adresse: Postboks 313, 6802 Førde 
  SWIFT/BIC: For betaling fra Europa i Euro innenfor EØS området (EU/EØS) og Sveits (SEPA) brukes GJASNO21. For alle andre typer betalinger, i andre valutasorter enn Euro, både innenfor og utenfor EØS området (EU/EØS), brukes DNBANOKK 
  IBAN: NO85 9775 9460 204

Skatt og selvangivelse

 • Ja, renteutgiftene dine kan du føre som fradrag på selvangivelsen i pkt. 3.3.1 Rentekostnader. Forutsatt at fradragsreglene ikke endres, kan 28 prosent av kostnadene trekkes fra på skatten.

  Vi melder fra om beløp du kan trekke fra på skatten til Skatteetaten, slik at du ikke trenger å fylle det ut selv. Kontroller at beløpet som står på selvangivelsen din er korrekt, og stemmer overens med årsoppgaven du får fra oss.

 • Du får årsoppgaven fra Gjensidige Bank i starten av året. Du får én årsoppgave for alle lån og innskudd, og én for kredittkort.

Billån

Søknadsprosess og lånebeløp

Endringer på billånet

 • Bruk lenken vi sendte deg på SMS og e-post for å gjøre endringer på søknaden din. Lånet kan ikke være utbetalt før du gjør endringen.

  Vær oppmerksom på at summen av bilens alder og nedbetalingstid samlet kan ikke overskride 15 år. Det vil si at om bilen er 10 år, vil maksimal nedbetalingstid på lånet være 5 år. Vi tilbyr ikke finansiering av biler som er eldre enn 15 år.

  Gjensidige Bank tilbyr fullfinansiering med inntil 8 års løpetid. Ved 9 og 10 års nedbetalingstid kreves det 15 % egenkapital.

 • Bruk lenken vi sendte deg på SMS og e-post for å gjøre endringer på søknaden din. Lånet kan ikke være utbetalt før du gjør endringen.

 • Bruk lenken vi sendte deg på SMS og e-post for å gjøre endringer på søknaden din. 

  Lånet kan ikke være utbetalt før du gjør endringen.

  Vær oppmerksom på at summen av bilens alder og nedbetalingstid samlet kan ikke overskride 15 år. Det vil si at om bilen er 10 år, vil maksimal nedbetalingstid på lånet være 5 år. Vi tilbyr ikke finansiering av biler som er eldre enn 15 år.

  Gjensidige Bank tilbyr fullfinansiering med inntil 8 års løpetid. Ved 9 og 10 års nedbetalingstid kreves det 15 % egenkapital.

Nedbetaling

Skatt og selvangivelse

 • Ja, renteutgiftene dine kan du føre som fradrag på selvangivelsen i pkt. 3.3.1 Rentekostnader. Forutsatt at fradragsreglene ikke endres, kan 28 % av kostnadene trekkes fra på skatten.

  Vi melder fra om beløp du kan trekke fra på skatten til Skatteetaten, slik at du ikke trenger å fylle det ut selv. Kontroller at beløpet som står på selvangivelsen din er korrekt, og stemmer overens med årsoppgaven du får fra oss.

 • Den får du i månedsskiftet mellom januar og februar. 

Forbrukslån

 • Søknadsprosess og lånebeløp

  1. Du kan søke om lån på nett, via telefon 04140 eller fylle inn og sende oss søknadsskjema (PDF).
  2. Søker du på nett får du vite om vi kan tilby deg et lån, samt detaljert informasjon om lånet.
  3. Får du godkjent lånesøknaden din kan du enkelt laste opp dokumentasjon og signere avtalen med BankID.
  4. Er lånet godkjent sender vi deg alltid en e-post med lånetilbudet, samt en sms.
 • For å forhindre bedrageriforsøk ønsker vi å være helt sikre på at vi har kontaktet riktig person. For din sikkerhet har vi derfor satt som krav at vi skal kunne se at telefonnummeret disponeres eller eies av deg.

 • Du kan låne fra 10 000 til 500 000 kroner. Du får vite låneevnen din ved å sende inn en lånesøknad.

  Hvor mye du får i lån vil være en individuell vurdering. Det kan være en fordel å være 2 som søker. Å ha en medsøker vil ofte øke sjansen for å få låne det beløpet du trenger og gi deg bedre rente.

  Medsøker er solidarisk ansvarlig med hovedsøker for å betjene lånet. Dette betyr at medsøker på lik linje med hovedsøker er ansvarlig for utestående lånebeløp, renter og gebyr ut avtalt tilbakebetalingsperiode.

  Dersom lånet blir vesentlig misligholdt, kan vi kreve at hele lånet innfris av begge lånetakere etter skriftlig varsel. Vi viser i den sammenheng til alminnelige lånevilkår for forbrukslån.

 • For å kunne søke forbrukslån må du:

  • Ha en trygg og stabil økonomi
  • Ikke ha hatt noen inkassosaker
  • Være minst 21 år gammel (medsøker må være minst 18 år)
  • Ha en fast bruttoinntekt på minst 200 000 kroner i året
  • Ha bodd i Norge i minst 3 år

  I tillegg til at alle grunnkravene må være oppfylt, må vi gjøre en kredittvurdering før vi kan gi deg et lånetilbud.

 • Nei, du bestemmer selv hva du vil bruke pengene til. Hvitvaskingsloven krever likevel at vi innhenter opplysninger om formålet og vi ber deg derfor oppgi dette på søknadsskjemaet. 

 • Nei, det behøver du ikke. Likevel kan det være en fordel å være 2 som søker. Det å ha en medsøker vil ofte øke sjansen for å få låne det beløpet du trenger og få en lavere rente.

 • Vi ber alltid om kopi av siste lønnslipp for hovedsøker og eventuelt medsøker. Lønnslippen må ikke være eldre enn 2 måneder, og vise brutto- og nettoinntekt, i tillegg til trekk. Husk at den inntekten du har oppgitt på søknaden må kunne dokumenteres, så dersom du har satt opp ekstrainntekter, som for eksempel leieinntekter, ber vi deg også dokumentere dette.

  I tillegg ønsker vi kopi av siste selvangivelse. Vi trenger hele selvangivelsen din, slik at vi kan se fradragene og gjeldsoversikten. Grunnlag for skattekort eller foreløpig beregning av skatter og avgifter vil ikke bli godkjent som dokumentasjon. Vi trenger tilsvarende dokumentasjon for en eventuell medsøker.

  Er du selvstendig næringsdrivende, ønsker vi at du sender inn siste selvangivelse, samt næringsoppgave eller regnskap. Husk at alle sider på både selvangivelsen og næringsoppgaven må sendes inn. I tillegg ber vi om et foreløpig regnskap hittil i år.

  Les mer om dokumentasjonen vi krever .

 • Ja, det er fullt mulig å søke lån hos Gjensidige Bank selv om du allerede har et eksisterende forbrukslån hos OPP Finans.

  Hvis lånet blir innvilget av oss og akseptert av deg vil du innfri ditt lån i OPP Finans og få en ny låneavtale på totalbeløpet hos Gjensidige Bank. Det betyr at om du for eksempel har et lån på 50 000 kroner i dag og søker om et nytt lån på 100 000 kroner, registrerer vi 150 000 kroner som ønsket lånebeløp. Det totale lånet kan ikke være over 500 000 kroner. Et samlet lån gir ofte lavere månedlige utgifter.

  Som kunde hos Gjensidige Bank/OPP Finans må du ha vært kunde i minimum 6-12 måneder og ha betalt dine regninger i tide for å få innvilget et nytt lån hos oss.

  Dersom du har hatt forsikring knyttet til lånet ditt i Gjensidige Bank/OPP Finans vil dette videreføres automatisk så sant du ikke sier den opp.

 • Vi har et stort team med gode saksbehandlere. I låneprosessen din har du en saksbehandler som vurderer søknaden din, men dette betyr ikke at det er din personlige kunderådgiver.

 • Kredittscoring er en av de metodene banker bruker for å vurdere kundens betalingsevne. Metoden bruker statistikk og baserer seg på søknadsdata, data fra kredittbyrå og tidligere/nåværende betalingshistorikk. Den skal blant annet si noe om:

  • sannsynligheten for tilbakebetaling av utstedt kreditt
  • risiko for mislighold av kreditt (god eller dårlig betaler)
 • Bruk av kredittscoremodeller innebærer en automatisk behandling av lånesøknaden. Behandlingen tar kun hensyn til den informasjon som banken har tilgjengelig på søknadstidspunktet.

  Lånesøkere som får avslag på søknaden er ikke nødvendigvis dårlige betalere. Et avslag betyr at vi, med vår utlånspraksis og den informasjonen vi har tilgang til, ikke er beredt til å påta oss risikoen ved utlånet.

 • Nedbetaling av lånet

  Du kan ha inntil 15 års nedbetalingstid avhengig av hvor stort lånebeløpet er.

 • Ja, dersom du ønsker å forlenge nedbetalingstiden på lånet ditt, søker du om dette ved å sende oss en e-post.

 • Tilbakebetaling av lånet skjer en gang i måneden. Standard forfallsdato er satt til den 28. i hver måned.

  Dersom du ønsker en annen forfallsdato kan du velge dette når du fyller ut låneavtalen. Du kan velge mellom å ha forfallsdato den 10. 20. eller den 28. i hver måned.

  Du vil få tilsendt en giro hver måned.

  Er du allerede er kunde hos oss, og ønsker å endre forfallsdato, kan du gjøre dette ved å sende en e-post til bank@gjensidige.no .

 • Ja, dersom det er ønskelig vil det være mulig å opprette AvtaleGiro for automatiske trekk hver måned.

  Opprettelse av AvtaleGiro gir deg følgende fordeler:

  • Du slipper å huske på forfallsdatoer. Banken din sørger for at regningen betales automatisk på forfallsdato. 
  • Regningene dine betales alltid i tide og du unngår purringer og gebyrer ved for sen betaling.
  • Du blir varslet minst 7 dager før regningen forfaller og får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften og i nettbanken.
 • Du kan opprette AvtaleGiro ved å benytte ditt personlige kontonummer som KID, og vårt kontonummer 9775 94 60204.

 • Ja. Ved første betaling i nettbanken, får du automatisk opp forslag til eFaktura 

  Ved bruk av eFaktura blir regningen sendt ferdig utfylt til nettbanken din. Du må godkjenne faktura før kontoen din belastes. Kontonummer til lånet ditt er eFaktura-referanse.

 • Beløpet du betaler avhenger av hvor mye du låner, hvilken nedbetalingstid du velger og renten på lånet. Du ser dette i prislisten for forbrukslån, eller du kan bruke vår lånekalkulator for å se terminbeløpet du må betale.

  Renten kan endres, og følger det generelle rentenivået i Norge.

 • Ja, det kan du, og det koster ikke noe ekstra. Ved å betale raskere tilbake vil dine totale lånekostnader også reduseres.

 • Du kan når som helst betale inn ekstra på lånet ditt. Ekstra innbetalinger fører til kortere nedbetalingstid.

  Du bruker da det samme kontonummeret du betaler inn månedlig avdrag til.

  Merk at ekstra innbetalinger ikke vil dekke fremtidige forfall og at du må sørge for at utsendte faktura er innbetalt/dekket ved hvert forfall.

 • Hvis du trenger å betale en lånefaktura fra for eksempel en utenlandsk konto, kan du bruke følgende informasjon:

  Bank: Gjensidige Bank
  Adresse: Postboks 33, 0101 Oslo
  SWIFT/BIC: For betaling fra Europa i Euro innenfor EØS området (EU/EØS) og Sveits (SEPA) brukes GJASNO21. For alle andre typer betalinger, i andre valutasorter enn Euro, både innenfor og utenfor EØS området (EU/EØS), brukes DNBANOKK.
  IBAN: Ditt IBAN-nummer står nederst på fakturaen fra oss.

 • Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i kredittforholdet.

 • Dersom du får problemer med tilbakebetalingen av lånet, må du kontakte oss så fort som mulig. Det er mye enklere å finne gode løsninger for alle parter hvis du tar kontakt tidlig.

 • Du kan søke om én betalingsfri måned i løpet av en 12 måneders periode dersom de siste 6 innbetalinger har vært punktlige. Dette krever at du også har vært kunde i 7 måneder.

 • Vi innvilger ikke betalingsutsettelse eller avdragsfrihet på forbrukslån.

 • Rente og lånekostnader

  Renten følger det generelle rentenivået i Norge.

  Vi vurderer kontinuerlig renten og andre omkostninger i forhold til blant annet det generelle rentenivået, markedsmessige forhold, bankens inntjeningsevne og andre kredittpolitiske avgjørelser. Renten er konstant, men kan endres i henhold til lånevilkårene.

 • Renten du får vil være individuell og fastsettes på bakgrunn av en kredittvurdering. Vi tilbyr for tiden en rente fra 7,50 % (7,98 % effektiv) til 19,90 % (22,04 % effektiv) med utgangspunkt i et lån på 500 000 kroner over 15 år. Renten kan endres.

 • Nominell rente er renten i prislisten vår. Effektiv rente beregnes på grunnlag av nominell rente, nedbetalingstid, terminlengde og kapitalisering av renten. Fullstendig oversikt over effektiv rente finner du ved hjelp av vår lånekalkulator.

 • Hovedgrunnen til forskjellen i rente er risiko. Fordi vi ikke tar pant i bolig eller bil, løper vi en større risiko hvis det skulle oppstå problemer med å betale ned et usikret lån.

  I tillegg er lånebeløpet mindre og betales ned raskere enn for eksempel et boliglån, og derfor er kostnadene noe høyere for oss.

 • I tillegg til renten kommer et etableringsgebyr på 950 kroner og et termingebyr på 50 kroner. Disse kostnadene er inkludert i den effektive renten. Se prislisten for detaljer.

 • Skatt og selvangivelse

  Ja, renteutgiftene dine kan du føre som fradrag på selvangivelsen i pkt. 3.3.1 Rentekostnader. Forutsatt at fradragsreglene ikke endres, kan 28 % av kostnadene trekkes fra på skatten.

  Vi melder fra om beløp du kan trekke fra på skatten til Skatteetaten, slik at du ikke trenger å fylle det ut selv.

  Kontroller at beløpet som står på selvangivelsen din er korrekt, og stemmer overens med årsoppgaven du får fra oss.

 • Den får du i månedsskiftet mellom januar og februar. 

 • Forsikring

  Vi tilbyr 2 forsikringer tilknyttet lånet: Låneforsikring Pluss og Låneforsikring.

  Låneforsikring Pluss er mest omfattende, mens Låneforsikring tilbyr en begrenset dekning til en lavere pris. Kryss av for «Jeg ønsker låneforsikring» underveis i søknadsprosessen for lån hvis du ønsker forsikring.

  Les mer om låneforsikring .

Barnekort og ungdomskort

Vårt barnekort blir automatisk til et ungdomskort når man fyller 13 år.

Bankkort og kredittkort

Brukskonto og sparing

Betaling og overføring

Utenlandsbetaling

 • Spørsmål om utenlandsbetaling

  SWIFT/BIC-koden er en kode som identifiserer banken som du vil overføre penger til. Alle banker i de land som du kan overføre til har en unik SWIFT/BIC-kode. Alle opplysninger som trengs for å overføre til en bank i utlandet, som SWIFT/BIC-kode, kan fås hos mottaker/mottakers bank. 

  For betaling fra Europa i Euro innenfor EØS området (EU/EØS) og Sveits (SEPA) skal denne adressen oppgis: GJASNO21
  For alle andre typer betalinger, i andre valutasorter enn Euro, både innenfor og utenfor EØS området (EU/EØS), skal denne adressen benyttes:  DNBANOKK

 • IBAN står for International Bank Account Number. IBAN er et internasjonalt kontonummer som registreres i feltet for kontonummer. IBAN får du ved å kontakte betalingsmottaker.

   

  Ditt IBAN-nummer i Gjensidige Bank finner du på dine kontoutskrifter, som er tilgjengelig i Meldingsboksen din i nettbanken, eller du kan bruke IBAN-kalkulatoren på denne siden,

 • Noen land bruker andre bankkoder enn BIC/SWIFT. Ved overførsel til USA, Canada og Australia, må det brukes bankkode. Bankkoden til USA (også kalt FedWire, routing number, ABA eller clearing number), er typisk FW + 9 siffer. Til Canada er den CC + 9 siffer, og til Australia er den AU + 6 siffer.

 • Det avhenger av hvilket land du betaler til, og hvilken betalingsform du bruker. Det er også avhengig av når på døgnet du foretar betalingen.

 • Du må velge om kostnaden for betalingen skal belastes betaler eller mottaker eller om dere skal dele på kostnaden. Dersom dette ikke er presisert på fakturaen, anbefaler vi at du velger alternativet «Avsender betaler kun kostnadene i Norge».

  Vær oppmerksom på at mottakerland kan ta en kostnad ved overførsel uavhengig av Gjensidige Bank.

  • Valutasort og beløp
  • Mottakers kontonummer hvis du sender penger til land utenfor Europa
  • IBAN-nummer hvis du sender penger innenfor Europa
  • Navn og adresse til mottaker
  • Mottakerbankens BIC/SWIFT eller bankkode
  • Navn og adresse til mottakers bankforbindelse
  • Hva overføringen gjelder
 • Når du har gjennomført betalingen i nettbanken vil kontoen din bli midlertidig belastet for et beløp basert på en veiledende kurs. Når den reelle kursen er fastsatt, blir det endelige beløpet trukket fra kontoen, og den midlertidige belastningen annulleres.

  Kurs på gjennomføringstid (ikke registreringstidspunkt) vil ligge til grunn for endelig kurssetting.

  Det kan til tider være avvik mellom veiledende kurs og reell kurs på grunn av svingninger i valutakursene. Reell kurs fastsettes fortløpende gjennom dagen.

 • Ja, når en betaling er registrert, legger den seg i forfallsmappen. Hvis den ikke ligger der, eller ikke er under «Siste transaksjoner», er den ikke registrert.

 • Da må du velge en annen valuta, for eksempel EUR (europeisk euro) eller USD (amerikanske dollar).

 • Nei, det er ingen beløpsgrense for overførsel til utlandet, men den generelle grensen for overføring/betaling i nettbanken er én million kroner per måned.

 • Myndighetene krever informasjon om transaksjoner til utlandet som er større enn 100 000 kroner. Dette gjøres for å forhindre hvitvasking.

eFaktura og AvtaleGiro

 • eFaktura

  eFaktura er et samarbeid mellom norske banker og Bankenes Betalingssentral (BBS). eFaktura er bankuavhengig og betalingsmottaker sender eFaktura-forfallet til alle dine nettbanker.

  eFaktura-forfallet vises i «Se betalinger til forfall» i nettbanken, og du blir varslet både med e-post og på førstesiden når du logger inn. Denne meldingen kan i noen tilfeller komme litt før selve eFakturaen. Du må selv velge hvilken nettbank og konto du ønsker å betale eFaktura-forfallet fra ved å trykke «Godkjenn eFaktura» på eFakturaen på den valgte kontoen. Fakturadetaljer finner du ved å velge forstørrelsesglassikonet til høyre for eFakturaen.

  Du kan redigere forfallsdato, beløp og belastningskonto på eFakturaforfallet etter at du har valgt «Godkjenn eFaktura». Disse endringene vil ikke oppdateres i den originale eFakturaen i nettbanken, og gjelder bare dette trekket.

  Bankuavhengigheten fører til at når du betaler eller sletter et eFaktura-forfall, oppdateres dette i alle nettbankene. Dette skjer også når du oppretter, endrer eller sletter eFaktura-avtaler. Har du spørsmål rundt fakturadetaljene, må du henvende deg til betalingsmottaker. eFaktura kan kombineres med AvtaleGiro-avtale hvis betalingsmottaker tilbyr denne kombinasjonen.

 • Du oppretter enkelt eFaktura ved å søke opp Gjensidige Bank ASA i nettbanken din. Som ved andre eFaktura-avtaler må du huske å godkjenne eFakturaen slik at kontoen din blir belastet.

  eFaktura-referansen får du oppgitt fra betalingsmottaker.

 • eFaktura-referansen får du oppgitt fra betalingsmottaker.

 • For å endre e-postadressen trykker du på blyantikonet til høyre for den aktuelle avtalen under «Se faste betalingsavtaler» i nettbanken.

 • Beløpet på eFakturaen endrer du etter du har trykket «Godkjenn» på betalingskravet.

 • eFaktura er et samarbeid mellom norske banker og Bankenes Betalingssentral (BBS). eFaktura er bankuavhengig og betalingsmottaker sender eFaktura-forfallet til i alle dine nettbanker.

  Bankuavhengigheten fører til at når du betaler eller sletter et eFaktura-forfall, oppdateres dette i alle nettbankene.

  Dette skjer også når du oppretter, endrer eller sletter eFaktura-avtaler. Har du spørsmål rundt fakturadetaljene, må du henvende deg til betalingsmottaker.

 • For å slette en eFaktura-avtale trykker du på søppelbøtteikonet til høyre for den aktuelle avtalen under «Se faste betalingsavtaler» i nettbanken.

 • AvtaleGiro

  Nei, vi tilbyr ikke BankAxess.

 • Når du betaler en regning fra en leverandør i nettbanken, vil du vanligvis få opp et tilbud om AvtaleGiro. Hvis du har betalt en regning til leverandøren i nettbanken tidligere, vil det ofte ligge et tilbud om AvtaleGiro klart her. Noen bedrifter lar deg også opprette AvtaleGiro på sine nettsider eller ved hjelp av et skjema du sender i posten.

  Vi anbefaler at du velger vårt forslag til maksimal beløpsgrense. Da reduseres sjansen for at dine AvtaleGiroer stoppes hvis fakturabeløpene blir større i fremtiden.

  Slik oppretter/flytter du AvtaleGiro selv:

  Finn nødvendig informasjon om dine eksisterende AvtaleGiroer i din gamle nettbank. Relevant informasjon er mottakers kontonummer og KID-nummer fra selve betalingsavtalen.

  • Slett AvtaleGiro-avtalene i din gamle nettbank. Trekkene slettes automatisk når avtalene avsluttes.
  • Gå til menypunktet «Forslag til eFaktura og AvtaleGiro». Her vil du finne dine betalinger som forslag til nye betalingsavtaler. Velg og godkjenn avtalene du ønsker å opprette. Finner du ikke avtalen du leter etter, kan du søke etter tilbyderen. Det kan ta 4-6 uker før avtalen trer i kraft.
  • Gå til forfallsmappen og fjern betalingene du har lagt til forfall.
 • Du kan sende oss en melding via «Meldingsboksen» i nettbanken, der du skriver det nye kontonummeret avtalene skal trekkes fra. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan endre kontonummer dersom det ligger en faktura i forfallsmappen da endringen vil føre til at fakturaen blir slettet.

 • Det er ulike årsaker til at forslag til AvtaleGiro ikke genereres:

  • Mottaker tilbyr ikke AvtaleGiro.
  • Mottaker har ulike kontoer/KID-nummer for innbetaling med AvtaleGiro og ordinær regning.
  • AvtaleGiro i annen bank er ikke slettet.

  Kontakt betalingsmottaker for å finne årsaken.

 • Trykk på søppelbøtteikonet til høyre for avtalen under «Se faste betalingsavtaler» i nettbanken.

BankID

 • BankID er en elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett:

  I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er.

  BankID tilbys av bankene i Norge. Løsningen er basert på en felles infra­struktur, utviklet av banknæringen i regi av Finans­næringens Felles­organisasjon.

  Du må være 18 år for å kunne bestille BankID.

  Les mer på bankid.no

 • Ja, du kan logge inn med BankID fra hvilken som helst norsk bank – uansett hvilke produkter og tjenester du har hos oss.

 • Når du logger inn med BankID bruker du:

  • Fødselsnummer
  • Engangskode (kodebrikke) fra den banken der du har BankID 
  • Ditt personlige passord

  Har du glemt ditt personlige passord? Hvis du har BankID fra Gjensidige Bank, ringer du (+47 915) 03100 for å bestille nytt passord. Har du BankID fra en annen bank, må du kontakte den aktuelle banken.

 • Bruker du Firefox som nettleser, bør du være oppmerksom på at versjon 38.0.1 har muliggjort lagring og automatisk utfylling av BankID-passordet ditt.

  Du bør ikke la nettleseren lagre passordet for deg. Du kan hindre dette ved å svare nei når det dukker opp spørsmål om lagring av BankID-passordet idet du logger på.

  Dersom du allerede har akseptert lagring og utfylling av BankID-passordet, kan du fjerne det igjen.

  Slik gjør du det: 

  1. Velg Options (Windows) / Preferences (Mac) i menyen.
  2. Velg "Security" i menyen til venstre.
  3. Trykk på knappen "Saved Passwords...".
  4. Markér linjen med https://csfe.bankid.no og trykk på "Remove".
  5. Du må så foreta en ny innlogging med BankID, og velge "Never Remember Password for This Site" når Firefox spør om å lagre passordet.

  BankID vil nå ligge i unntakslisten i Firefox, og du vil ikke bli spurt om å lagre BankID-passord igjen.

 • Du trenger ingen spesiell programvare for å bruke BankID, men nettleseren din bør være oppdatert.
  Les mer og oppdatert nettleseren din .

 • BankID støttes av de fleste operativ­systemer og nettlesere (browsere). Du finner en oppdatert liste over hvilke plattformer som støttes på bankid.no . Der kan du også teste om du kan bruke BankID på din maskin. 

 • Kodebrikke fra Gjensidige bank

  En kodebrikke uten BankID-avtale brukes til sikker innlogging og andre tjenester i nettbanken til den banken kodebrikken ble utstedt av.

  BankID fra Gjensidige eller annen bank

  BankID er en elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett, basert på en felles infrastruktur for bankene i Norge. BankID avtalen knyttes opp mot din eksisterende kodebrikke. Det betyr at kodebrikken vil fungere som BankID. BankID-funksjonaliteten brukes på tvers av banker og offentlige tjenester.

  For å kunne bestille BankID på kodebrikken må man være legitimert med pass og gjennomføre bestillingsprosessen i nettbanken.

  Dersom du er usikker på om du har BankID på kodebrikken din kan du gå inn i nettbanken under menypunktet BankID. Her finner du en oversikt over din(e) BankID-avtaler i Gjensidige Bank hvis det finnes. Har du ingen BankID avtaler hos oss kan du enkelt bestille dette under samme menypunkt i nettbanken.

  BankID på mobil fra Gjensidige eller annen bank

  Med BankID på mobil benytter du mobiltelefonen i stedet for kodebrikken til å identifisere deg ved innlogging i nettbanken. Du taster da inn en selvvalgt PIN-kode på mobiltelefonen din for å logge inn i nettbanken.

  Bestilling av BankID på mobil forutsetter at du har både en mobiltelefon og et SIM-kort som støtter dette. Bestilling gjøres i nettbanken under menypunktet BankID. BankID på mobil er en løsning der din BankID blir lagret i SIM-kortet til mobiltelefonen i stedet for kodebrikken.

 • Nei, det trenger du ikke. Har du BankID fra før kan du logge på med samme kodebrikke som tidligere.

 • Når du velger å logge inn med BankID på kodebrikke, kan du i påloggingsbildet velge å logge på med gammel løsning med Java. 

 • BankID fra Gjensidige Bank

  For å bestille BankID fra Gjensidige Bank må du først:

  • Opprette en konto hos oss
  • Logge inn med kodebrikke fra Gjensidige Bank – ikke med BankID fra en annen bank 
  • Være legitimert med pass – dette er et myndighetskrav

  Du kan da enkelt og kostnadsfritt bestille BankID i nettbanken. Velg først «Oversikt», og deretter «BankID».

 • Du kan legitimere deg med gyldig pass på nærmeste Gjensidigekontor.

  Alternativt kan du sende oss en henvendelse via «Meldingsboksen» i nettbanken, slik at du kan legitimeres på et postkontor. Velg først «Oversikt», og deretter «BankID».

 • Du kan ikke skifte batteri på kodebrikken. Ring oss på 03100 for å bestille ny kodebrikke.

BankID er sikker signering og legitimering på nett, og gir tilgang til alle tjenester når du er logget inn på gjensidige.no

Med BankID kan du også

 1. Signere lånesøknader og avtaler på nett
 2. Bruke samme innlogging i flere nettbanker
 3. Logge inn på offentlige tjenester som Nav, Altinn og Lånekassen

BankID på mobil

 • BankID på mobil er en elektronisk identifiserings- og signeringsløsning, der sikkerhetselementene lagres i mobiltelefonens SIM-kort.

  I vanlig (banklagret) BankID er din personlige elektroniske identitet lagret hos banken. Du må derfor taste både passord og sikkerhetskode.

  I BankID på mobil ligger dette trygt lagret i ditt SIM-kort. Det er derfor tilstrekkelig å taste PIN-kode.

  Du må være 18 år for å kunne bestille BankID på mobil.

 • Ja, du kan logge inn med BankID på mobil fra hvilken som helst norsk bank.

 • Du kan bestille BankID på mobil i nettbanken:

  Velg «BankID» i menyen. På neste steg velger du «BankID på mobil», og følger bestillingsløpet.

  Din BankID på mobil blir bekreftet klar til bruk etter noen minutter, og du er klar til å logge inn.

  Ble du kunde hos oss med BankID fra en annen bank?

  Da må du legitimeres med pass før du kan bestille BankID på mobil.

  Det kan du enten gjøre på ditt nærmeste Gjensidige-kontor , eller ved å kontakte oss for legitimering på Posten. Myndighetene krever at du må legitimere deg med pass.

 • Ja, men du vil trenge kodebrikke fra Gjensidige Bank hvis du skal laste ned BankID på mobil på nytt (ved skifte av SIM-kort).

 • I brettbanken og mobilbanken trenger du kun en fire-sifret kode for innlogging og betaling.

 • BankID på mobil er beskyttet med PIN-kode, og har ingen verdi for de som ikke kjenner den.

  Etter 3 forsøk med feil PIN-kode vil BankID på mobil sperres.

 • Kontakt oss på 03100 og velg «bank», så hjelper vi deg.

  Du kan også finne informasjon om de ulike feilmeldingene på bankid.no

Med BankID på mobil bruker du mobilen din som kodebrikke

Mobilbank

Brettbank

MobilePay

 • MobilePay er Nordens ledende mobilbetalingsapp og er et samarbeid mellom flere partnerbanker. Med MobilePay kan du betale i butikk, app, på nett og til venner. Les mer om MobilePay her.

 • Beløpsgrensene i MobilePay avhenger av om brukeren har identifisert seg med fødselsnummer, BankID eller er Full ID.

  For de fleste brukere (hvor kun fødselsnummer er benyttet som identifikasjon) er beløpsgrensen 3 500 kr per dag, per kalenderår kan brukeren motta inntil 8 000 kr og sende inntil 22 000 kr. Dersom brukeren har en lavere beløpsgrense på kortet er det den grensen som gjelder.

   

  For brukere som har legitimert seg med BankID kan brukeren sende inntil 10 000 kr per dag. I sum per kalenderår for alle overføringer til og fra brukeren blir grensen 350 000 kr.

  For brukere som er fullt legitimert gjelder samme beløpsgrenser som for BankID. 

  Beløpsgrensene kan alltid ses på mobilepay.no og for den enkelte bruker i MobilePay-appen (under ”Innstillinger”). 

 • I MobilePay kan man legge inn inntil 6 betalingskort. Brukeren kan i betalingsøyeblikket velge hvilket av disse kortene det er ønskelig å belaste. Når en bruker mottar penger fra en annen bruker eller ved refundering av et kjøp i butikk, vil beløpet overføres til kontonummeret som er registrert i MobilePay. 

 • MobilePay er gratis for private brukere. Dette gjelder både ved vennebetaling og til bedrifter – uansett bank og beløp. 

 • MobilePay står for support av brukere.

  Telefonnummer: 85 40 90 60

  Åpningstider:

  08:00 – 21:00 mandag-torsdag
  08:00 – 18:00 fredag
  10.00 – 15:00 lørdag
  15:00 – 20:00 søndag

  E-postadresse: post@mobilepay.no

  Du kan også se «Hjelp» på MobilePays nettside