Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Ofte stilte spørsmål om forsikringsbetaling

Få svar på hvordan du oppretter eller endrer AvtaleGiro, løser problemer med betalingen, kan betale regninger på ulike måter og få forklaring på ofte brukte ord og begreper.

Logg inn og opprett AvtaleGiro for forsikringene dine

Opprett eller endre AvtaleGiro

 • AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av forsikringsregningene dine. Banken betaler regningene dine direkte fra din konto på forfallsdagen. Du beholder full oversikt og kontroll, selv om trekkene gjøres automatisk av banken din. Du kan motta et varsel i forkant av hver utbetaling og du kan også velge å endre eller stoppe en betaling.

  Med AvtaleGiro fordeles betalingen på 12 måneder, uten ekstra kostnader for deg. Hvis du ikke allerede har AvtaleGiro for forsikringene dine, kan du bestille på innloggede sider eller via nettbanken din.

 • Hvis du ikke har AvtaleGiro for forsikringene dine fra før, kan du logge inn og opprette avtale med BankID. Bestillingen gjelder for alle forsikringene dine i Gjensidige. Dette tar fra to til tre virkedager.

 • Du kan ha en gammel eFakturaavtale eller en eldre avtale som sperrer for opprettelse av nye AvtaleGiro.

  1. Slett eksisterende avtale i nettbanken din (eFaktura/AvtaleGiro)
  2. Vent 2-3 virkedager før du oppretter ny avtale
  3. Logg inn og opprett ny AvtaleGiro

  Hvis dette ikke går, må du gjerne kontakte oss på 915 03100.

 • Når forsikringen opprettes, vil det alltid produseres en giro for hele årsbeløpet. Har du nettopp opprettet AvtaleGiro, kan du se bort fra denne giroen. Du vil straks motta Betalingsoversikt for AvtaleGiro som viser trekkbeløp og antall trekk.

 • Vi sender giro i posten hvis et trekk med AvtaleGiro ikke er blitt gjennomført eller beløpsgrensen er for lav. Giroen gjelder for dette ene trekket. Hvis du betaler giroen, vil neste AvtaleGiro-trekk gå som normalt.

  Hvis du ikke betaler denne giroen innen fristen, vil du motta en giro med totalbeløpet for forsikringen din. Har du mottatt denne giroen må du ringe oss på 915 03100 for å gjenopprette AvtaleGiroen din.

 • Beløpsgrensen er det maksimumsbeløpet du tillater at blir trukket fra kontoen din med AvtaleGiro per måned. For å unngå at AvtaleGiro blir stoppet anbefaler vi at beløpsgrensen settes til minimum 3 ganger månedsbeløpet ditt. Ønsker du å endre beløpsgrensen kan dette kun gjøres i banken din. Gjensidige har ingen informasjon om hvilken beløpsgrense du har i avtalen med banken din.

  Dine AvtaleGiro-trekk ser du i betalingsoversikten når du logger deg inn

 • Hvis du har trekkdato for AvtaleGiro i slutten av måneden, vil ikke beløpet bli trukket hvis det treffer en helg eller helligdag. Da vil det skyves til neste måned.

  Har du flere avtaler hos oss vil dette vises som flere trekk i banken din.

 • Kontakt oss gjerne på 915 03100 så hjelper vi deg.

 • Kontakt oss gjerne på 915 03100 så hjelper vi deg.

 • Hvis din AvtaleGiro er blitt stoppet, sender vi deg en Giro for manglende månedsbeløp. En midlertidig stopp kan være grunnet manglende dekning på konto eller at beløpsgrensen for AvtaleGiro er for lav, 

  Dokumentet er merket Giro og teksten forteller at AvtaleGiro er midlertidig stoppet for forsikringen din.

  AvtaleGiro igangsettes automatisk ved at du betaler månedsbeløpet innen betalingsfristen.

 • Velger du å betale forsikringene dine med AvtaleGiro, vil du i stedet for å motta årsoversikt med giro til betaling få tilsendt Betalingsoversikt for trekkbeløp med AvtaleGiro.

  Betalingsoversikten viser antall trekk frem til fornyelse av forsikringen din - hovedforfallsdato. Avhengig av hvor raskt du kommer i gang med AvtaleGiro det første forsikringsåret, kan det være 9, 10, 11 eller 12 trekk. Vi vil alltid fordele totalt skyldig beløp på antall trekk som er igjen frem til neste hovedforfallsdato når forsikringen fornyer seg.

  Dokumentet ditt er tydelig merket Betalingsoversikt AvtaleGiro og inneholder blant annet følgende:

  • Antall trekk
  • Trekkdato hver måned
  • Status og beløp
  • Totalsummen og opplysninger om hvilket kontonummer vi utbetaler et eventuelt tilgodebeløp til 
 • Hvis ikke AvtaleGiro er flyttet over til den nye banken din, må du:

  1. Slette AvtaleGiro i den gamle banken din
  2. Vente 2-3 virkedager (det tar litt tid før vi får inn melding om opphør på AvtaleGiro fra din gamle bank)
  3. Logge inn og opprette ny AvtaleGiro
 • Du kan si opp AvtaleGiro i banken din.

Problemer med betalingen?

 • Bruk alltid den sist utsendte giroen for hvert forsikringsnummer. Denne reflekterer de siste endringene. Datoen for utsendelse står øverst i høyre hjørne.

 • Ved hovedforfall sender vi ut nye dokumenter før det siste trekket på AvtaleGiro er betalt. Det siste trekket vil alltid fremstå som skyldig beløp for tidligere periode, men vil bli trukket som avtalt i henhold til betalingsoversikten.

 • Hvis du avslutter en forsikring, eller nedjusterer den slik at den blir billigere (for eksempel ved å bytte fra Bil Pluss til Bil Kasko) vil du enten få utbetalt et tilgodebeløp, eller vi kan trekke beløpet fra ved neste innbetaling.

  Hvis du legger til en forsikring eller utvider en du allerede har, vil du få du en tilleggsfaktura.

  Hvis du har valgt AvtaleGiro som betalingsmåte, reduseres eller økes beløpet på AvtaleGIro-trekkene dine automatisk når du gjør endringer på forsikringene dine. Husk å sjekke at beløpsgrensen i nettbanken din er høy nok hvis du gjør endringer, så unngår du at betalinger stoppes.

 • Hvis betalingen ikke er gjennomført, skyldes dette som oftest at beløpsgrensen er for lav. For å unngå at AvtaleGiro blir stoppet, anbefaler vi at beløpsgrensen settes til minimum 3 ganger månedsbeløpet ditt. Beløpsgrensen kan du selv endre i nettbanken, eller ved å kontakte banken din. Gjensidige har ingen informasjon om hvilken beløpsgrense du har i avtalen med din bank.

 • Trekk som vi allerede har sendt til banken din får vi ikke endret, men du vil motta en betalingsoversikt som viser beløp for gjenstående trekk som inkluderer endringen som du har gjort på forsikringen din.

 • Forsikringen betales etterskuddsvis. Siste trekk vil derfor belastes måneden etter oppsigelse av forsikringen. Du vil motta en sluttavregning som viser hvor mye du skal betale for den perioden du har vært forsikret.

 • Du vil motta dokumenter som bekrefter opphørsdato, skyldig beløp eller tilgodebeløp. Med AvtaleGiro vil du få en betalingsoversikt. 

Andre betalingsmåter

 • Ønsker du ikke å betale med AvtaleGiro får du tilsendt en vanlig papirfaktura med betalingsgiro i posten.

  Beløpet kan betales årlig, halvårlig eller kvartalsvis mot et tilleggsgebyr.

 • eFaktura er en elektronisk versjon av regningen din. Istedenfor å sende til deg som papirfaktura med betalingsgiro i posten, sender vi den direkte til nettbanken din

  Etter å ha betalt regning fra oss i nettbanken, vil du få tilbud om å opprette en fast eFaktura-avtale i nettbanken din.

  På samme måte som papirfakturaen, kan eFakturaen deles i årlig, halvårlig eller kvartalsvise betalinger mot et tilleggsgebyr.

Forklaring på ord og begreper

 • Fakturaen du mottar fra oss er en årsoversikt over hva du skal betale for forsikringen din i avtaleperioden.

  Dette er ikke et betalingsdokument.

  Det er tydelig merket Faktura og identifiseres med fakturanummer og forsikringsnummer. Fakturaen din lister opp forsikringene dine, når avtalen fornyes, den totale sum du skal betale for året og eventuelt hvor mange terminer du har avtalt å dele betalingen din opp i. 

  Giroen du mottar fra oss er tydelig merket Giro og dette er et betalingsdokument som inneholder:

  • Beløp du skal betale
  • Kontonummeret du skal betale til
  • KID-nummeret
  • Betalingsfristen
  • Perioden betalingen gjelder

  Du kan velge å dele innbetalingene dine i to eller fire terminer mot tilleggsgebyr, avhengig av hva du har avtalt med oss. Velger du å betale med AvtaleGiro, slipper du gebyr og kan dele opp betalingen i månedlige terminer.

  Logg inn og opprett AvtaleGiro.

 • Forsikringsdokumentet er en oversikt over forsikringene dine. Sammen med forsikringsdokumentet sendes alltid enten faktura og giro, eller Betalingsoversikt for AvtaleGiro, avhengig av hvilken betalingsform du har avtalt med oss.

  Sammen med forsikringsdokumentet sendes det ut:

  1. Faktura. Denne viser skyldig beløp for forsikringen frem til neste hovedforfall
  2. Velger du å betale med AvtaleGiro vil du motta en Betalingsoversikt for trekkbeløp frem til forsikringen fornyer seg - neste hovedforfall
  3. Giro. Har du ikke AvtaleGiro, vil du motta en giro med et KID-nummer og en betalingsfrist
 • Forsikringen din avtales for ett år av gangen. En måned før fornyelse av avtalen - forsikringens hovedforfallsdato - sender vi ut nye forsikringsdokumenter med informasjon om fornyelse av forsikringsavtalen din.

  Sammen med forsikringsdokumentet sendes alltid enten faktura og giro, eller Betalingsoversikt for AvtaleGiro, avhengig av hvilken betalingsform du har avtalt med oss.

  Her finner du de nye vilkårene, en redegjørelse for de endringer som er gjort og en oversikt over forsikringens årspremie.

   

 • Grunnprisen er et fast beløp som beregnes en gang pr forsikringskunde, uavhengig av forsikringsavtalens omfang. Grunnprisen dekker kostnader til administrasjon og dokumentutsendelse. Gir du samtykke til elektroniske dokumenter, blir grunnprisen redusert.

  Grunnprisen finner du i hovedtabellen midt på forsikringsdokumentet som beskriver forsikringene dine og beløpet du skal betale.

 • Ja, betalingsbeløpet viser den totale summen du skal betale for forsikringene dine frem til neste hovedforfall.

  Du kan velge å dele opp denne totalsummen i halvårlige eller kvartalsvise terminer mot et termingebyr eller du kan opprette AvtaleGiro og dele opp betalingen din i månedlige trekk uten ekstra kostnad.

 • Utstedtdatoen finner du i tabellen øverst til høyre på forsikringsdokumentene dine. Den viser til datoen vi har sendt deg forsikringsdokumentene.

  Har du flere fakturaer fra oss, er det alltid den siste utstedtdatoen som gjelder pr forsikringsnummer.

 • Forsikringsnummeret er din og vår enkleste referanse til forsikringsavtalene dine hos oss. Du kan ha ett eller flere forsikringsnummer.  

  Forsikringsnummeret finner du øverst til høyre på forsikringsdokumentene dine. På denne måten kan du enkelt se hvilke dokumenter som tilhører hvilke forsikringer.

 • Termingebyr er et gebyr du må betale for å fordele årsprisen i to eller fire regninger utover året.

  Hvis du velger å betale med AvtaleGiro, slipper du disse gebyrene. Da deles betalingen i månedlige trekk uten ekstra kostnad.

  Logg inn og opprett AvtaleGiro.

 • For hver endring du gjør på forsikringen din så vil du motta dokumenter som bekrefter dette.

  • Hvis du har valgt å betale med AvtaleGiro og du gjør en endring: Vi sender deg ny Betalingsoversikt for månedsbeløpene som er satt opp, og hvor siste endring på forsikringen er trukket fra eller lagt til i månedsbeløpene
  • Hvis du har valgt å betale med giro og du gjør en endring: Du vil enten motta varsel om tilgodebeløp eller en ny giro for gjenstående skyldig beløp
 • Sesongpremie gjelder for de produktene hvor risikoen for skade opplagt er knyttet til bestemte perioder av året. Eksempler på slike produkter:

  • Motorsykkel og moped
  • Snøscooter
  • Båt

  Disse fremkostmidlene benyttes hovedsakelig enten i sommer- eller vintermånedene, og vi beregner derfor en større del av årsprisen for disse månedene, enn for resten av året.

  Hvordan årsprisen fordeles per måned, er beskrevet i vilkårene for den enkelte forsikring. Dette finner du under forsikringsdokumenter på sidene dine når du logger inn.

 • Når du har avsluttet en forsikring, vil vi sende deg dokumenter som bekrefter dette. Faktura vil vise dato for når forsikringen avsluttes.

  • Penger til gode: Har du penger til gode etter du har avsluttet forsikringen din, vil vi utbetale pengene til ditt registrerte kontonummer. Mangler vi ditt kontonummer, vil vi be deg om å gi oss beskjed for utbetaling av tilgodebeløpet ditt
  • Har du AvtaleGiro, vil vi sende deg en oversikt over gjenstående trekk. AvtaleGiro trekkes etterskuddsvis. Det vil derfor gjenstå noen uker som du skal betale for, etter vi har fått beskjed om forsikringsopphøret ditt

  Har du fortsatt penger til gode, vil vi utbetale dette eller etterspørre korrekt kontonummer.

Har du spørsmål til trafikkforsikringsavgiften?

Les mer om trafikkforsikringsavgiften som ble innført i januar 2018. Den erstatter den tidligere Årsavgiften for kjøretøy. Alle forsikringsselskaper er pålagt av staten å innhente denne avgiften sammen med bilforsikringen.

Finner du ikke svar på det du lurer på, ring 915 03100 (+47 915 03100 fra utlandet). Du kan også stille generelle spørsmål på våre sider på Facebook og Twitter.